Vacature ZZP Opdracht: Senior projectmanager publieke warmtenet – 36 uren per week – gemeente Amersfoort – 36 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Senior projectmanager publieke warmtenet – 36 uren per week – gemeente Amersfoort – 36 maanden – freelance

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Senior projectmanager publieke warmtenet. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 19-9-2022 t/m 19-9-2023

Code 8016
Regio midden
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Senior projectmanager publieke warmtenet. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 19-9-2022 t/m 19-9-2023 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Amersfoort | freelance | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 135,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Sinds 2018 is gemeente Amersfoort in gesprek met het Warmtebedrijf Amersfoort (private partij) over mogelijkheden tot samenwerking. In eerste instantie werd gedacht aan een BV/CV constructie, deze modellen zijn voorjaar 2020 besproken met de Raad, wachtend op financiering zodat tot uitvoering over kon worden gegaan. Door het missen van de PAW subsidie (2020) is dit tot op heden nog niet tot uitvoering gekomen.

Vooruitlopend op de nieuwe warmtewet waarin de contouren van een meer publieke rol bij warmtenetten zijn neergezet, wil Amersfoort meer invloed hebben bij de ontwikkeling van buurtwarmtenetten. De gemeente heeft in 2021/2022 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een publieke rol in een warmtenet. Met als reden een meer actieve rol om de doelen uit de transitievisie warmte te realiseren. Concrete wensen gemeente waren:
Meer proactief kunnen handelen;
Meer zicht op “draaiknoppen in een businesscase van een warmtenet;
Meer inzicht in de kansen en risico’s;
Meer strategische invulling van onze beleidsdoelen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Uit het onderzoek blijkt dat een participerende rol voor de gemeente Amersfoort de meest voor de hand liggende is, in ieder geval in de opstart fase. Waarin een minimale mate van invloed van 50% participatie wordt geadviseerd. Afbouw in de toekomst richting coöperatiemodel kan daarnaast leiden tot maximale commitment van bewoners en minimalisatie van vollooprisico.

Om dit onderzoek nu naar uitvoering te brengen zijn we op zoek naar een senior projectmanager. De eerste stap naar uitvoering is om in samenwerking met de gemeente en het Warmtebedrijf Amersfoort een transparante businesscase uit te werken, inclusief risioanalyse, – allocatie en mitigatie. Waarbij aandacht is voor scoping en de (financiële) inbreng van de gemeente in verschillende opschaalscenario’s. Op basis van deze businesscase, de risicoanalyse en de opschaalscenario’s zal het verdere governance-traject uitgerold moeten worden. Denk hierbij aan het voorbereiden van een investeringsbesluit en het opstellen van (Europese) subsidieaanvragen.

Je werkt in opdracht van de gemeente maar zal om het project tot een succes te maken gaan werken met meerdere stakeholders (zowel binnen als buiten de organisatie), in een bestuurlijke context.

Geheimhoudingsverklaring
Bij gunning van de opdracht wordt verwacht dat u een geheimhoudingsverklaring ondertekent.

Kandidaatomschrijving / De kandidaat is

  • sterk analytisch
  • bestuurlijk sensitief
  • communicatief sterk

Interviewplanning
De middagen van 5, 6 en 8 september 2022 zijn gereserveerd voor interviews

Toelichting op rooster
Combinatie van thuiswerken en werken op kantoor, gemiddeld 50/50% in overleg te bepalen, evenals welke dagen. Bij de gemeente Amersfoort werken we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het incidenteel verrichten van werkzaamheden in de avonden (ivm gemeenteraad) kan onderdeel zijn van deze opdracht, en de vergoeding hiervoor wordt geacht in het overeen te komen tarief te zitten.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Jij motiveert in je motivatiebrief waarom JIJ de kandidaat bent voor deze opdracht.

Werkervaring
De kandidaat beschikt over minimaal 8 tot 10 jaar relevante werkervaring bij voorkeur gerelateerd aan de energietransitie of complexe besluitvormingstrajecten.

De kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring in het oprichten/ ontwikkelen/opzetten van een warmtenet met een publiek rol voor gemeente (geheel publiek, PPS of BV-CV constructie).
Referentie vereist

Kennis
De kandidaat heeft aantoonbare relevante recente inhoudelijke kennis van warmtenetwerken en warmtebedrijven.

Aanleveren bij offerte
Minimaal 2 referentieprojecten bij een G44 gemeente (G4 of G40) waaruit deze ervaring blijkt.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 20 %

Relevent netwerk
De kandidaat beschikt aantoonbaar op CV over een omvangrijk en relevant netwerk richting Rijksoverheid, nationale financiële instellingen & Europese Investeringsbank en de BNG. Arceer dit op het CV in groen.
Weging: 15 %

Relevante kennis van warmtenetten
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring en kennis van: 1. het opstellen van businesscases; 2. voorbereiden van investeringsbesluiten van warmtebedrijven; 3. technische kennis expertise warmtenetten. Arceer dit op het CV in rood
3 van 3: Kandidaat beschikt over ervaring en kennis van bovengenoemde drie punten (15 %)
2 van 3: Kandidaat beschikt over 2 van de 3 bovengenoemde punten (12 %)
1 van 3: Kandidaat beschikt over 1 van de 3 bovengenoemde punten (3 %)
Weging: 15 %

Bestuurlijke sensitiviteit
Kandidaat beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit, heeft goede kennis van het politieke proces, de gemeentelijke organisatie en de organisatie van bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen. Arceer dit in geel
Weging: 10 %

Relevante ervaring subsdieaanvragen
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van (europese) subsidieaanvragen (die aantoonbaar tot toekenning hebben geleid). Arceer dit in blauw op het CV.
Weging: 10 %

Extra kennis en expertise
De kandidaat kan gebruik maken van de kennis en de expertise (bijvoorbeeld juridisch/ financieel/ technisch ontwerp) vanuit haar eigen organisatie. Licht dit toe op het CV, arceer dit in oranje.
Weging: 5 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De senior procesmanager moet kennis, aantoonbare ervaring en affiniteit hebben met het opzetten van warmtenetten met een publieke rol voor de gemeente (geheel publiek, Publiek-privaat, BV-CV). We zoeken iemand met een sterk analytisch vermogen en goede bestuurlijke sensitiviteit. We toetsen je relevante werkervaring en je relevante netwerk in het gesprek.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.