Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager Zaaksysteem – 36 uren per week – gemeente Amstelveen – 24 maanden – freelance – ICT / GEO Gis

ZZP Opdracht: Projectmanager Zaaksysteem – 36 uren per week – gemeente Amstelveen – 24 maanden – freelance – ICT / GEO Gis

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een Projectmanager Zaaksysteem. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 31-5-2023 |

Code 8015
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een Projectmanager Zaaksysteem. Reageren op deze vacature kan tot 23 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 31-5-2023 | Optie verlenging: 5 x 3 maanden | Standplaats: Amstelveen | Automatisering / ICT / GEO Gis | Uren: 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Zaakgericht werken is een belangrijke pijler van onze dienstverlening en heeft zich inmiddels bewezen. Dit passen we toe bij processen die leiden tot een product of dienst voor inwoners en ondernemers en alle processen die leiden tot archiefwaardige informatie. Zaakgericht werken is een combinatie van processen, mensen en applicaties. Het zaaksysteem is één van die applicaties.

De leverancier van ons primaire zaaksysteem heeft aangegeven dat hun product niet verder wordt doorontwikkeld. We kunnen het tot eind 2024 blijven gebruiken. Ondersteuning en noodzakelijke aanpassingen door de leverancier lopen gedurende de looptijd van het huidige contract volledig door. Het streven is om het huidige zaaksysteem te vervangen door een (SAAS) applicatie die volgens de Common Ground principes is gebouwd en zich al bewezen heeft bij andere gemeenten.

Bij het vervangen van het huidige “dik” alles-in-één zaaksysteem (ons zaaksysteem wordt nl. ook gebruikt als (CMS) Content Management Systeem, de (PIP) Persoonlijke Internet Pagina en voor online formulieren) door een “dun” zaaksysteem in combinatie met taak-specifieke applicaties (TSA’s) hanteren we de volgende uitgangspunten:
De dienstverlening aan onze burgers en ondernemers staat centraal.
De dienstverlening moet ongehinderd doorgang blijven vinden.
Domeinen, afdelingen en medewerkers worden maximaal betrokken.
Geen ‘big bang’ maar het stap voor stap gecontroleerd en gestructureerd faseren en vervangen van het huidige zaaksysteem.
Niet de techniek, maar de functionaliteit staat centraal.
Samen met de vak-afdelingen bepalen we welke onderdelen uit het zaaksysteem niet in een dun zaaksysteem thuishoren, maar in taak-specifieke applicaties. Welke processen wel en niet geschikt

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je takenpakket ziet er in deze voorbereidingsfase als volgt uit:
Het gezamenlijk met de vak-afdelingen inventariseren welke processen gemigreerd moeten worden naar taak-specifieke applicaties en welke gebruikersgroepen worden geraakt.
Het gezamenlijk met de vak-afdelingen definiëren van de requirements voor de taak-specifieke applicaties.
Het gezamenlijk met de vak-afdelingen definiëren van de requirements voor een nieuw zaaksysteem.
Het selecteren en (indien nodig) verwerven van de taak-specifieke applicaties.
Het selecteren en verwerven van een nieuw zaaksysteem.
Het voorbereiden van de (aanpak van de) migratie naar/implementatie van de taak-specifieke-applicaties en van het nieuwe zaaksysteem voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.
Tijdig aanhaken van relevante stakeholders zoals de proceseigenaren, gebruikersgroepen, Enterprise Architect, CISO, FG en beleidsadviseurs voor het blijven binnen kaders van o.a. de enterprise en I-architectuur, i-beleid, beveiligingsbeleid en de Avg.

De opdracht loopt tot 31 mei 2023 en er is een mogelijkheid tot verlenging van deze opdracht. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van requirements voor de aanschaf van een zaaksysteem.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van een marktverkenning en begeleiden van een aanbesteding.
Je hebt minimaal 5+ jaar ervaring, met het managen van grote projecten bij een 80.000+ inwoners gemeenten in de afgelopen 8 jaar.
Zelfstandig, betrouwbaar, communicatief vaardig, representatief en overtuigend.
Flexibel en coachend leiderschap met oog voor resultaat en deadlines.
Aantoonbare ervaring met Common Ground is een pré.
Ervaring met Agile werken is een pré.

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone inclusief abonnement en een laptop dient mee te nemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Het opgeven van een referentie is vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op kantoor op dinsdag 6 september in de ochtend. Je dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

Toelichting op rooster
Kandidaat is minimaal 28 inzetbaar.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van requirements voor de aanschaf van een zaaksysteem in de afgelopen 5 jaar.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van een marktverkenning en begeleiden van een aanbesteding in de afgelopen 5 jaar.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5+ jaar ervaring, met het managen van grote ICT-projecten bij een 80.000+ (inwoners) gemeenten in de afgelopen 8 jaar.
Referentie vereist

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone inclusief abonnement en een laptop dient mee te nemen voor zakelijk gebruik.

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op kantoor op dinsdag 6 september in de ochtend. Je dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

Toelichting op rooster
Kandidaat is minimaal 28 inzetbaar.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als Projectmanager op het gebied van zaaksysteem bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar. Weging: 20 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als Projectmanager met het opstellen van requirements voor de aanschaf van een zaaksysteem in de afgelopen 8 jaar.
Weging: 10 %

Werkmethode
Aantoonbaar ervaring met Agile in de afgelopen 3 jaar. Licht toe waar en hoe deze ervaring is opgedaan.
Weging: 10 %

Werkervaring
Aantoonbaar ervaring met Common Ground in de afgelopen 3 jaar. Licht toe waar en hoe deze ervaring is opgebouwd.
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
Competenties voor deze uitvraag.
In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.
Klik en samenstelling binnen het team.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.