Vacature ZZP Opdracht: Medior Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit – 24 / 32 uren per week – gemeente Utrecht – 24 maanden

ZZP Opdracht: Medior Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit – 24 / 32 uren per week – gemeente Utrecht – 24 maanden

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Medior Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit. Reageren op deze vacature kan tot 16 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 8013
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Medior Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit. Reageren op deze vacature kan tot 16 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functienaam:
Medior Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit
Periode:
1 september 2022 – Tot 1 september 2023
Verlenging mogelijk, ja, met de optie van 12 x 1 maand verlenging (max. termijn is 24 maanden)
Belasting:
24-32 uur per week (in overleg)

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 97,50,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Goedopweg werkt samen met de rijks- en regionale overheden samen aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. thuiswerken, en OV- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te verleiden om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit. De belangrijkste doelgroepen die we binnen de Doelgroepenaanpak onderscheiden zijn a) mensen die minder dan 15 km reizen (m.n. inwoners), b) studenten die met het OV reizen (de zgn. Onderwijsaanpak, met als doel om die tijdens de hyperspits uit het OV te krijgen), c) bezoekers van publiekstrekkers (b.v. musea, congreslocaties, ziekenhuizen) en d) nieuwe Nederlanders die nog niet (veel) fietsen, de zgn. Scholen en wijkenaanpak. De doelgroep werkgevers en werknemers zijn ondergebracht in een ander programma.

Momenteel gaat er vanuit de Doelgroepenaanpak veel aandacht naar de voorbereiding en uitvoering van het totale pakket aan mobiliteitsmanagementmaatregelen vanuit Goedopweg voor het project Westelijke Stadsboulevard (WSB, van de gemeente Utrecht). Het WSB-project bestaat uit de onderdelen a) fysieke herinrichting, b) inrichting dynamisch verkeersmanagement, en c) mobiliteitsmanagement. Goedopweg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel mobiliteitsmanagement.

Voor de uitvoering van de Doelgroepenaanpak en onder andere de uitvoering van diverse mobiliteitsmanagement maatregelen van de WSB zoeken we een medior projectmanager gedragsverandering en Mobiliteit ( “slimme mobiliteit”).

Kandidaatomschrijving – Functietaken

We zoeken iemand die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen mobiliteit, iemand die ervaring heeft met de toepassing van gedragsverandering van diverse doelgroepen in mobiliteit en dit in de praktijk weet te brengen in tijdelijke projecten.

We zoeken een medior projectmanager slimme mobiliteit om projecten operationeel aan te sturen binnen onder andere de volgende deelprogramma’s:

  • Gedragsverandering bij reizigers tot 15 km, waaronder bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement op de Westelijke Stadsboulevard, fietsstimulering MBO-studenten en gebruik van deelmobiliteit voor de ‘last mile’.
  • Gedragsverandering bij bezoekers van publiekstrekkers in de regio Utrecht. Het gaat om het werven van publiekstrekkers en vervolgens gezamenlijk uitvoeren van projecten voor duurzaam reizen.

Dit is je werk
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van projecten om gedragsverandering te realiseren bij de diverse doelgroepen om zich duurzamer en slimmer te verplaatsen;
Betrekken van bedrijven en maatschappelijke organisaties in projecten en daarmee samenwerken;
Bewaken van budgetten in tijd en geld, kwaliteitsbewaking en risicobeheersing binnen de projecten;
Rapporteren voortgang projecten;
En natuurlijk daarbij samenwerken met collega’s binnen het team Slimme Mobiliteit van Goedopweg, samenwerken met andere collega’s van Goedopweg, samenwerken met collega’s van de moederorganisaties (Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat).

Jij bent/jij hebt
Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau;
Minimaal 2 jaar aantoonbare projectmanagement ervaring, bij voorkeur op het gebied van mobiliteitsmanagement;
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met gedragsbeïnvloeding van reizigers en met het stimuleren van alternatieve manieren van reizen, zoals de stimulering van fietsen, OV gebruik en/of deelmobiliteit;
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij of voor een overheidsorganisatie, zowel uitvoerend, beleidsmatig en/of bestuurlijk.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Je hebt de opdracht gelezen en je gaat akkoord met de inhoud van het profiel

Je beschikt over aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau.

Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen projecten bij regionale of landelijke overheid(en).

De gemeente Utrecht stelt het meesturen van een motivatiebrief verplicht.

Je CV is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver. Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit. Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten. Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten. Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
In de afgelopen 4 jaar heb jij minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmanagement, bij voorkeur op het gebied van mobiliteitsmanagement. Benoem het aantal jaren.

In de afgelopen 4 jaar heb jij minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met uitvoerend werk m.b.t. de gedragsbeïnvloeding van reizigers en met het stimuleren van alternatieve manieren van reizen, zoals de stimulering van fietsen, OV gebruik en/of deelmobiliteit. ​​​​​​​ Benoem het aantal jaren.

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen projecten bij regionale of landelijke overheid(en).

Je hebt kennis/ervaring op het gebied van:

  • Projectmanagement;
  • Mobiliteitsmanagement en interventies t.b.v. gedragsverandering;
  • Affiniteit voor politiek bestuurlijke verhoudingen tussen overheden.

Benoem per onderdeel in je motivatiebrief.
De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.