Vacature ZZP Opdracht: Information Engineer – 36 / 40 uren per week – Kadaster Apeldoorn – 24 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Information Engineer – 36 / 40 uren per week – Kadaster Apeldoorn – 24 maanden – freelance

Voor de het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Information Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 8011
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Information Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Information Engineer
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
01-09-2022
Einddatum
31-08-2023
Optie tot verlenging
1x 1 jaar
Uren per week
36-40

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. In overleg met je team wordt er op ons kantoor de Brug in Apeldoorn gewerkt of vanuit huis. Om even je zinnen te verzetten kan je op kantoor met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld:
Het team PDOK is op zoek naar een Information engineer.

Wat is PDOK?
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is hét dataplatform van Nederland dat geodata beschikbaar stelt aan iedereen die hier gebruik van wil maken. De geodata is actueel en betrouwbaar en komt van verschillende externe en interne bronnen (overheidspartijen). PDOK stelt deze geodata door middel van verschillende webservices en API’s (o.a. WFS, WMS, WMTS, RESTful), downloads en applicaties beschikbaar. Afnemers van PDOK-services zijn onder andere: Funda, Atlasvandeleefomgeving, Rijkswaterstaat.

De PDOK-diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen beschikbaar. Bij data kan men denken aan topografische data, luchtfoto’s, gebouwen, wegen, statische data en meer soorten data. Gebruikers van de data en diensten van PDOK zijn bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, analisten die research doen maar in veel gevallen ook Software Engineers die bijvoorbeeld op basis van webservices en API’s toepassingen maken voor mobiele telefoons, websites of viewers. Via webservices en API’s kan men data projecteren als kaart maar ook downloaden of specifieke bevragingen doen. PDOK heeft als belangrijke taak dat de data snel door middel van webservices en API’s beschikbaar kan worden gesteld, een goede performance kennen en een hoge beschikbaarheid hebben. Voorbeelden van toepassingen van externe gebruikers zijn bijvoorbeeld van VanAnaarBeter of bijvoorbeeld de website van de Atlas van de leefomgeving waar men kan zien waar met drones gevlogen mag worden.

Meer informatie over PDOK is ook te vinden op onze website (https://pdok.nl) zoals bijvoorbeeld onze nieuwspagina waar we nieuwe data en functionaliteiten communiceren.

Wat doen we bij PDOK?
Transitie naar de Cloud en standaardisatie:
PDOK heeft impact! De afgelopen jaren is PDOK gegroeid van 580 miljoen requests in 2013 naar meer dan 20 miljard requests in 2021. Verwacht wordt dat het jaarlijkse gebruik in de komende jaren verder stijgt. Om deze groei aan te kunnen zijn we continue bezig met het optimaliseren van de infrastructuur. Een belangrijkste stap die we aan het zetten zijn, is de stap richting de Cloud. Dit is aan de ene kant nodig om onze dienstverlening te kunnen waarborgen, anderzijds een hele mooie uitdaging om ons platform en onze standaarden te vernieuwen. Daarnaast kun je denken aan het inrichten van nieuwe componenten/datasets of optimaliseren van bestaande componenten/datasets.

Automatisering en standaardisatie dataverwerking, webservices en API’s:
Om het inrichten van data via webservices en API’s te optimaliseren wordt er veel aandacht besteed aan het verder standaardiseren van aanleveringen en publicaties. Hiermee willen we het ontsluiten van nieuwe data vereenvoudigen, versnellen en naar de buitenwereld op een eenduidige manier ontsluiten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Participeren in een SCRUM team, met bijbehorende verantwoordelijkheden. Waarbij jij samen met de Product Owner, overige teamleden en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
Uitwerken van userstories in samenwerking met de Product Owner;
Opstellen van requirements naar aanleiding van een changeverzoek;
Analyseren van door PDOK te ontsluiten data (via o.a. webservices en/of API’s);
Zorg dragen voor documentatie van de voorgestelde wijzigingen;
Meedenken en uitwerken nieuwe standaarden en technieken;
Meedenken en uitwerken functionaliteiten als webservices, API’s en applicaties (zoals viewers);
Meedenken in optimalisatie van processen;
Oplossen incidenten en onderhouden bestaande oplossingen in samenwerking met de ontwikkelaars.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 augustus 2023 voor 36-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met één (1) keer één (1) jaar.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Als u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Benoem onderstaande in het CV:
Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
Minimaal 3 jaar ervaring met informatie analyses.
Minimaal 3 jaar ervaring in een gelijksoortige rol (Informatie Analist, Business Analist, Functioneel Ontwerper, e.d.).
Aantoonbare ervaring met de Agile methodiek.
Hands on ervaring met GIS software en GIS data.
Ervaring met OGC standaarden (WMS, WFS, e.d.) en Geo Basisregistraties.
Affiniteit met software ontwikkeltools en documentatie tools (GIT).
Ervaring binnen grote en complexe organisaties.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin uw ervaring en kennis aansluit bij de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, zie belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Pluspunten voor analyse ervaring met bij PDOK/GIS gebruikte data, zie hierboven.

30%
U geeft een beschrijving (max. 300 woorden) van uw recente ervaring en kennis met informatie analyses. Focus daarbij op ervaring waarmee u de traditionele barrière tussen development en de business doorbreekt en welke knelpunten u hierin bent tegen gekomen. Beoordeling: De mate waarin uw ervaring en kennis aansluit bij de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, zie belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het uitwerken van userstories en het opstellen van requirements.

30%
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Je pakt snel nieuwe technieken op, kunt deze toepassen en durft ze te challengen;
  • Je bent proactief en komt met verbetervoorstellen omtrent de huidige functionaliteit van PDOK;
  • Je beschikt over een goed Analytisch vermogen;
  • Je werkt Klantgericht/Resultaatgericht en Kwaliteitsgericht;
  • Je bent in staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken;
  • Je bent een Teamspeler.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 18 augustus 2022 in Apeldoorn of via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.