Vacature ZZP Opdracht: Ervaren H-Manager – 36 uren per week – provincie Noord-Brabant – 18 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Ervaren H-Manager – 36 uren per week – provincie Noord-Brabant – 18 maanden – freelance

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een Ervaren H-Manager. Reageren op deze vacature kan tot 22 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 1-3-2023 |

Code 8008
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een Ervaren H-Manager. Reageren op deze vacature kan tot 22 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 1-3-2023 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | freelance | Personeel & Organisatie | Uren: 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Provincie Noord-Brabant

Brabant is een topregio op het gebied van kennis en innovatie waar het goed wonen, werken en leven is. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst deze toppositie te behouden. Samen werken wij met ambitie aan maatschappelijke opgaven en voeren kerntaken uit die zich richten op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Bij de provincie zetten we ons dagelijks in voor een mooier, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Opdrachtomschrijving

Om meer focus te hebben op onze opgaven en op onze professionals, is binnen de organisatie gekozen om te werken volgens het HOF-principe. Vanuit dit principe wordt er onderscheid gemaakt tussen operationele en inhoudelijke sturing door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. Als H-manager ben je verantwoordelijk voor het leveren van de menselijke kapitaal aan de programma’s waarbij je ook zorgt draagt voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers.

Wat ga je doen?
In deze specifieke rol als H-manager ga je hiërarchisch leidinggeven aan een eenheid en vervul je de HRM-taken die behoren bij het aannemen, begeleiden, ontwikkelen en uitstromen van medewerkers. Zo begeleid en faciliteer je jouw medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken en benutten van hun talenten en voer je met hen het goede gesprek over hun duurzame inzetbaarheid. Daarbij gebruik je je kennis over wat er in de toekomst in de organisatie nodig is en vertaal je dit voor je medewerkers naar: “wat betekent dit voor jouw functie en competentie ontwikkeling”.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je hebt daarnaast een verantwoordelijkheid voor de functionele ontwikkeling van je medewerkers (kennisontwikkeling, rol & gedrag en werkmethodes = F-sturing). Ook werk je nauw samen met Programmamanagers en Teamleiders aan organisatie- en teamontwikkeling. Je stuurt en coacht je medewerkers en zorgt ervoor dat je medewerkers, nu en in de toekomst, goed zijn toegerust voor het realiseren van hun opdrachten. In deze specifieke rol ga je proactief bijdragen aan de doorontwikkeling van de H-functie en ben je nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bedrijfsbrede leertrajecten.

Met zo’n 1400 collega’s zetten we ons dagelijks in voor onze Provincie, van weginspecteurs en beleidsmedewerkers tot statenadviseurs en toezichthouders. Deze uitvraag heeft betrekking op een positie als H-manager voor de eenheid OGPO. Deze eenheid bestaat uit ongeveer 45 collega’s met de expertises Personeel en Organisatie (PenO) en Opdrachtgeverschap (Programmamanagers bedrijfsvoering).

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!
Bij de Provincie zetten we ons dagelijks in voor een mooier, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Ben jij in staat om onze medewerkers in hun kracht te laten functioneren, weet jij hoe je talenten kunt inzetten voor het beste organisatieresultaat? Werk je graag mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kandidaatomschrijving
We zoeken een ervaren H-manager die in staat is om zijn of haar eenheid op sterkte te brengen en daarbij ook klaar te maken voor de toekomst. Je beschikt over ruime ervaring als hiërarchisch leidinggevende van veelal hoger opgeleide professionals bij voorkeur HR en organisatieontwikkeling, je hebt veel kennis en ervaring met instroom, doorstroom en uitstroomprocessen, je hebt ruime kennis en ervaring met organisatie- en teamontwikkeling binnen grote organisaties.

Op je CV staan zowel werkgevers binnen de overheid als ook in het bedrijfsleven. Je bent aantoonbaar in staat om proactief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het HOF-model en de doorontwikkeling van de functie van H-manager. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en je bent in staat om op al deze niveau’s te verbeteren en te vernieuwen. Je hebt meer dan 10 jaar ervaring in soortgelijke functies en beschikt over HBO/WO-denk en werkniveau bij voorkeur op het gebied van personeel en organisatie, bestuur- of organisatiewetenschappen. Je bent mensgericht, proactief en resultaatgericht, je kunt uitstekend organiseren, prioriteren en je bent stressbestendig.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief. Overige eisen:

Gewenste aanwezigheid is flexibel, er wordt thuis als ook op het Provinciehuis gewerkt. Bij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht, en de vergoeding hiervoor wordt geacht in het overeen te komen tarief te zitten.

Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Personeel & Organisatie, bestuur of organisatiewetenschappen bij voorkeur aangevuld met relevante opleidingen en cursussen. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als hiërarchisch leidinggevende van hoger opgeleide professionals, bij voorkeur in een HR of organisatie ontwikkel omgeving. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat heeft meer dan 10 jaar kennis en ervaring opgebouwd met de opbouw, verbetering en vernieuwing van instroom, doorstroom en uitstroomprocessen binnen profit en non-profit organisaties met meer dan 1000 FTE. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Je beschikt daarnaast over minimaal 3 jaar ervaring als projectleider van organisatie/teamontwikkeling en verandertrajecten binnen grote organisaties van meer dan 1000 FTE. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het (door)ontwikkelen van organisatieconcepten zoals het HOF-model en het professionaliseren van bijbehorende rollen en functies. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het hiërarchisch aansturen van minimaal 40 medewerkers. Dit blijkt uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Personeel & Organisatie, bestuur of organisatiewetenschappen bij voorkeur aangevuld met relevante opleidingen en cursussen. Dit blijkt uit het CV.
Voldoet aan de eis. (10 %)
Overige HBO of WO opleiding. (4 %)
Geen HBO of WO opleiding. (1 %)
Weging: 10 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als hiërarchisch leidinggevende van hoger opgeleide professionals, bij voorkeur in een HR of organisatie ontwikkel omgeving. Dit blijkt uit het CV.
> 10 jaar ervaring. (10 %)
6-10 jaar ervaring. (7 %)
1-5 jaar ervaring. (3 %)
<1 jaar ervaring. (1 %) Weging: 10 %

Werkervaring
Kandidaat heeft meer dan 10 jaar kennis en ervaring opgebouwd met de opbouw, verbetering en vernieuwing van instroom, doorstroom en uitstroomprocessen binnen profit en non-profit organisaties met meer dan 1000 FTE. Dit blijkt uit het CV.
> 10 jaar ervaring. (10 %)
6-10 jaar ervaring. (7 %)
1-5 jaar ervaring. (3 %)
<1 jaar ervaring. (1 %) Weging: 10 %

Werkervaring
Je beschikt daarnaast over minimaal 3 jaar ervaring als projectleider van organisatie/teamontwikkeling en verandertrajecten binnen grote organisaties van meer dan 1000 FTE. Dit blijkt uit het CV.
> 3 jaar ervaring. (10 %)
3 jaar ervaring. (7 %)
1-2 jaar ervaring. (3 %)
<1 jaar ervaring. (1 %) Weging: 10 %

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het (door)ontwikkelen van organisatieconcepten zoals het HOF-model en het professionaliseren van bijbehorende rollen en functies. Dit blijkt uit het CV.
> 5 jaar ervaring. (10 %)
3-5 jaar ervaring. (7 %)
1-2 jaar ervaring. (3 %)
<1 jaar ervaring. (1 %) Weging: 10 %

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het hiërarchisch aansturen van minimaal 40 medewerkers. Dit blijkt uit het CV.
> 5 jaar ervaring. (10 %)
3-5 jaar ervaring. (7 %)
1-2 jaar ervaring. (3 %)
<1 jaar ervaring. (1 %) Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:

1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).
Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.