Vacature ZZP Opdracht: Financieel Adviseur – 24 / 26 uren per week – gemeente Hilversum – 28 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Financieel Adviseur – 24 / 26 uren per week – gemeente Hilversum – 28 maanden – freelance

Voor de gemeente Hilversum zoekt Mast Nederland een Financieel Adviseur. Reageren op deze vacature kan tot 16 augustus 2022 om 10:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
6 maal

Code 8000
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Hilversum zoekt Mast Nederland een Financieel Adviseur. Reageren op deze vacature kan tot 16 augustus 2022 om 10:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
6 maal 4 maanden
Uren per week
24 tot 36

Start
Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij. Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Zie hiervoor het onderdeel “Functie-eisen”. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 09 / 10.

Functiebeschrijving

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Je eerste project waarmee je aan de slag gaat is helpen bij het stroomlijnen en de verantwoording van de financiën voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je ondersteunt bij het zorgdragen van een goede verantwoording van de financiële stromen en de juiste inrichting van ons financieel systeem hiervoor. Ook ben je een belangrijke schakel in de (voorbereiding van de) verantwoording richting het Rijk, onder andere in samenwerking met onze eigen auditfunctie. Je bent nieuwsgierig, kritisch, proactief en gaat op zoek naar de juiste oplossing gegeven de regels die door het Rijk zijn en nog worden opgesteld. Je gaat zelf op zoek naar de informatie die nodig is, overlegt gevraagd en ongevraagd met projectleiders en ambtelijke opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor inrichten van opvanglocaties en vakcollega’s.

Daarnaast kunnen jouw taken ook bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Als financieel adviseur krijg je dan te maken met de bedrijfsvoering van een team / afdeling en adviseer je over alle facetten die hen raken. Je zorgt voor inzicht, overzicht door te borgen dat de financiële gegevens juist, tijdig en volledig zijn. Jij zorgt dat de weergave van de begroting en de realisatie daarvan correct en actueel is. Om dit goed te kunnen, ken je niet alleen de wettelijke regelgeving zoals het BBV maar pas je ook onze interne regels toe en de afspraken die met onze accountant zijn gemaakt of met onze eigen audit functie. Je voorziet teams en afdelingen van betrouwbare financiële rapportages en bespreekt deze met de betreffende managers. Je werkt mee aan de financiële onderdelen van de begroting, jaarrekening en managementrapportages

Voor deze rol zijn wij op zoek naar een communicatief sterk en resultaatgerichte persoonlijkheid. Iemand die adviesvaardigheden bezit met een proactieve houding. Een echte teamspeler die vasthoudend, kritisch is en denkt in mogelijkheden, oplossingen. Het is belangrijk dat je initiatief durft te nemen van aanpakken weet en de samenwerking opzoekt. Je functioneert goed onder druk en je bent sterk in plannen & organiseren. Je signaleert knelpunten en denkt mee over mogelijke oplossingsrichtingen.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

Zorgdragen voor financieel overzicht, inzicht en verantwoording financiën opvang Oekraïense vluchtelingen;
Financieel adviseur lijnmanagement.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief. Overige eisen:
1. Minimaal 24 uur per week beschikbaar;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente van minimaal 50.000 inwoners;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur binnen een gemeente van meer dan 50.000 inwoners (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur in beleidsinhoudelijke projecten binnen een gemeente van meer dan 50.000 inwoners (20 punten);
7. Aantoonbare kennis en werkervaring van Lias (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van het BBV (geef dit duidelijk aan in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare kennis van Key2Financien (10 punten).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

  • Analytisch;
  • Communicatief;
  • Proactief;
  • Oplossingsgericht.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.