Vacature Projectleider Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland – 18 uren per week – gemeente Het Hogeland – schaal 12 / 13 – ook ZZP – 38 mnd

Projectleider Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland – 18 uren per week – gemeente Het Hogeland – schaal 12 / 13 – ook ZZP – 38 mnd

Voor de gemeente Het Hogeland zoekt Mast Nederland een Projectleider Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland. Reageren op deze vacature kan tot 29 augustus 2022 om 06:00 uur.

In de eerste 2 maanden wordt voorzien dat deze projectleider 36

Code 7993
Datum vacature 03/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Het Hogeland zoekt Mast Nederland een Projectleider Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland. Reageren op deze vacature kan tot 29 augustus 2022 om 06:00 uur.

In de eerste 2 maanden wordt voorzien dat deze projectleider 36 uur per week beschikbaar is. Gedurende de rest van het project zal dat 18 uur per week zijn.

Schaal
12 / 13
Zzp mogelijk

Van 1-10-2022 t/m 1-12-2024 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Uithuizen | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 18 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 125,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Functiebeschrijving

Gemeente Het Hogeland heeft Ruimte!
Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente die groeit. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

Ruimte!
Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen.

Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als ‘maatwerk’ uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt. Meer informatie over Ruimte vind je op https://hethogeland.nl/ruimte.

Achtergrond project
Gemeente Het Hogeland heeft een subsidie ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. oor de verduurzaming van de meest kwetsbare particuliere woningen. Het gaat om woningen met een lage WOZ-waarde, waarvan de eigenaren veelal een laag inkomen hebben. Daardoor kunnen zij niet zelfstandig investeren in de verduurzaming van hun woning.

De woningen zijn geselecteerd op basis van een aantal statistische criteria. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een aantal eigenaren van de geselecteerde woningen. Daaruit bleek dat veel meer maatwerk nodig is dan eerst werd gedacht.

De uitvoering zal plaatsvinden in de vorm van een subsidieregeling, waarvoor de voorwaarden nog moeten worden bepaald. Mogelijk kan deze samen met de gemeenten Eemsdelta en Midden- Groningen worden ingericht.
Voor 1 juli 2023 wordt het project vormgegeven, maar moeten ook de eerste stappen in de uitvoering zijn ondernomen. De uitvoering van het totale project loopt door tot 2031.

Naast de ontvangen subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds, heeft gemeente Het Hogeland een SPUK subsidie ontvangen van ruim € 600.000; de besteding van dit geld zal in samenhang met de subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds plaatsvinden.

Opdrachtomschrijving
Wij zijn op zoek naar een projectleider die het project Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland vorm kan geven, dus voor de eerste 2 jaar van het project. Daarnaast zal deze projectleider de besteding van de SPUK subsidie begeleiden. Omdat beide projecten dezelfde doelgroep bedienen, en de samenhang gewaarborgd moet blijven.

Het is vanzelfsprekend dat hiervoor de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart worden gebracht. Maar nog veel belangrijker is om in goed contact met de inwoners duidelijk te krijgen hoe hùn vraag eruit ziet en waarin zij daadwerkelijk ondersteund willen worden. De inzet van energiecoaches is onderdeel van dit traject.

De projectleider richt de gemeentelijke organisatie van dit project in. Hij/zij zal daarnaast de samenwerking met de andere gemeenten blijven zoeken.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wij zoeken iemand die

  • voldoende organisatorische en bouwtechnische kennis heeft
  • oog heeft voor individuele behoeften van onze inwoners
  • inwoners en partners aan dit project weet te binden.
  • ruime ervaring heeft met projectmatig werken (minimaal 3 jaar)
  • aantoonbare ervaring heeft met het werken in de gemeentelijke context

De opdracht is opgedeeld in 2 stappen:
1. (36 uren per week)
in de eerste stap van 2 maanden wordt de opdrachtomschrijving verder uitgewerkt tot een projectopdracht en een globaal plan van aanpak.

2. (18 uren per week)
Daarna wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van het plan van aanpak.

In de eerste 2 maanden wordt voorzien dat deze projectleider 36 uur per week beschikbaar is. Gedurende de rest van het project zal dat 18 uur per week zijn.

Als dit plan van aanpak is goedgekeurd door de directie, zal de opdracht worden verstrekt voor het projectleiderschap van dit project, dat in eerste instantie 2 jaar zal duren.

Kandidaatomschrijving / De kandidaat
1. Is bekend met de doelgroep inwoners met kans op energiearmoede. En weet hoe deze doelgroep kan worden gemotiveerd om te verduurzamen, en welke boodschap hen aanspreekt
2. Heeft ervaring met projecten voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen
3. Kan de subsidieregeling vormgeven, eventueel in samenwerking met gemeenten Eemsdelta en Midden-Groningen
4. Richt de projectorganisatie in
5. Heeft de dagelijkse leiding en coördineert de communicatie zowel intern als extern
6. Bewaakt de planning, begroting en rapportage richting subsidieverstrekkers
7. Stemt af met externen zoals adviseurs en aanbieders van duurzaamheidsmaatregelen
8. Onderhoudt contacten met gerelateerde projecten en ontwikkelingen
9. Onderzoekt andere subsidies, vraagt deze aan en verzorgt rapportages
10. Heeft ervaring met projecten in een politiek gevoelige omgeving

Interviewplanning
De interviews zijn gepland op maandag 5 september in de middag.

Toelichting op rooster
36 uur per week voor de eerste 2 maanden, met uitzicht op 18 uur per week gedurende 2 jaar

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Opleiding
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

Werkervaring
U heeft in de periode van vijf jaren ten minste één opdracht (project) in de overheidsomgeving uitgevoerd waarbij u was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het project) en jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Indien ZZP: Een concurrerend ZZP uurtarief. Indien salariswens: Marktconform inschaling hierboven genoemd.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 30 %

Werkervaring 1
Kandidaat heeft ruime aantoonbare betrokkenheid/ervaring met: samenwerking met inwoners in kwetsbare woningen
Weging: 15 %

Werkervaring 2
Kandidaat heeft ruime ervaring als projectleider met het verduurzamen van woningen door middel van een subsidieregeling
Weging: 15 %

Werkervaring 3
Kandidaat is in staat goed te handelen in complexe situaties waarin tegengestelde belangen spelen, en toont dit aan met een voorbeeld Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Kandidaat wordt beoordeeld op de mate waarin de in te zetten kandidaat blijk geeft de voorliggende taken te doorgronden. Er worden uitsluitend vragen gesteld die gerelateerd zijn aan teksten uit de gepubliceerde uitvraag.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

De salarisschalen kan je hier vinden: https://www.caogemeenten.nl/cao-gemeenten/salaris-salaristoeslagen-en-vergoedingen#salaris, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens op of in geval van ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.