Vacature ZZP Opdracht: Voorzitter Initiatieven Tafel Westland – 16 uren per week – Westland – 18 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Voorzitter Initiatieven Tafel Westland – 16 uren per week – Westland – 18 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Westland zoekt Mast Nederland een ZZP Voorzitter Initiatieven Tafel Westland. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 18 maanden:

Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
1

Code 6615
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Westland zoekt Mast Nederland een ZZP Voorzitter Initiatieven Tafel Westland. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 18 maanden:

Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
16

Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
WO
Regio
Zuid-Holland

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 90 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Functietaken

Als voorzitter van de Initiatieven Tafel Westland ben je verantwoordelijk voor het Procesmatig door ontwikkelen van deze Initiatieven Tafel Westland. Samen met de secretaris borg je de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van activiteiten die nodig zijn om tot een integrale afweging van initiatieven te komen en draag je zorg voor heldere advisering daarover aan de initiatiefnemer. Daarnaast pak je de inhoudelijke beoordeling van wenselijkheid en haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven aan de Initiatieven Tafel Westland op, als ook de Right to Challenge initiatieven.

Je geeft vorm aan het ketenproces Omgevingswet in samenwerking met ketenpartners en neemt deel aan het programmateam implementatie Omgevingswet en team stedenbouw. Ook ben je sparringpartner voor de programmanager Omgevingswet, de opdrachtgevers Beleid, de programmamanagers Ruimte, consulenten van het Bedrijven en Omgevingscontactcentrum en bestuurlijke opdrachtgevers. Vanuit omgevingsmanagement spot je initiatieven van burgers en ondernemers, match je kansen die hieruit voortkomen met de betreffende organisatieonderdelen, bepaal je de rol die de gemeente zou moeten nemen op deze initiatieven. Je houdt overzicht op participatie trajecten vanuit de gemeente om meelift effecten vanuit beleid en uitvoering te faciliteren.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1. Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
2. Je beschikt over een gevolgde wo bachelor opleiding.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
3. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van Stedenbouw (15 punten).
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijk organisatie in het Ruimtelijke Domein in de afgelopen 10 jaar (35 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het LEAN-principe in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring in een Strategisch functie op het gebied van de nieuwe Omgevingswet (30 punten).
7. Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je bent een integraal denker en kun je krachtig en proactief verbinden en schakelen tussen beleid en uitvoering.
Verder heb je een goed gevoel voor politiek bestuurlijke- en ambtelijk bestuurlijke verhoudingen.
Je kunt met een brede blik over de grenzen van de clusters heen kijken om de noodzakelijke verbindingen tussen clusters te leggen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.