Vacature ZZP Opdracht: Juridisch adviseur handhaving (OOV) – 36 uren per week – Amstelveen – 24 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Juridisch adviseur handhaving (OOV) – 36 uren per week – Amstelveen – 24 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP Juridisch adviseur handhaving (OOV). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, startend in 2022:

Van 3-1-2022 t/m 30-6-2022 |

Code 6609
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP Juridisch adviseur handhaving (OOV). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, startend in 2022:

Van 3-1-2022 t/m 30-6-2022 | Optie verlenging: 3 x 6 maanden | Standplaats: Amstelveen | Vergunning & Handhaving | Uren: 36 per week | ZZP Tariefrange: € 37,50 – € 60 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer. Enerzijds door de behandeling van aanvragen vergunningen, anderzijds door professioneel toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en vergunningen op het gebied van OOV en woonfraude en deze te handhaven. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het Integraal Veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan, waaronder ook ondermijning, crisisbeheersing en rampenbestrijding valt.

Leidend in de werkzaamheden zijn het Integraal veiligheidsplan en de daarop gebaseerde jaarlijkse actieplannen, alsmede het geformuleerde beleid op het gebied van OOV/ondermijning, woonfraude en wonen. Je behandelt handhavingsdossiers op dit terrein en in het bijzonder op de verschillende vormen van gebruik van woningen en panden zoals voor hennepteelt en prostitutie.

Functietaken

Je werkt samen met collega’s aan de uitvoering van (deel)projecten. Je bent ambassadeur voor het betreffende werkterrein. Je fungeert als adviseur van het management en het bestuur, met name de burgemeester en draagt op operationeel niveau zorg voor de juridische afhandeling van casuïstiek. De functie wordt verricht in een omgeving met veel (veiligheids)partners, waarbij coördinatie tussen organisatie, bestuur, partners en externe belanghebbenden belangrijk is.

Kandidaatomschrijving
Je hebt een academische (WO) opleiding afgerond relevant voor deze functie.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Adviseur handhaving binnen een gemeente en specialistische praktijkkennis op het beleidsgebied van handhaving OOV.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met de juridische behandeling (van A tot Z) van casuïstiek in het veiligheidsdomein.
Je bent in staat vanuit de uitvoering en vanuit de verschillende invalshoeken en belangen beleid te ontwikkelen op het gebied van woonfraude en OOV.

Competenties
Als Juridisch Adviseur handhaving OOV beschik je over de volgende competenties:
Klantgericht
Resultaatgericht
Betrouwbaar
Verbinden
Overtuigingskracht
Samenwerken

Functie-eisen

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een relevante afgeronde WO-opleiding.

Werkervaring
Op CV aantoonbaar 3 jaar werkervaring met juridische Handhaving bij een gemeente op het gebied van OOV in de afgelopen 5 jaar.
Referentie vereist

BYOD
Kandidaat beschikt over eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Klantgericht
Resultaatgericht
Betrouwbaar
Verbinden
Overtuigingskracht
Samenwerken

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Motiveer waarom de kandidaat gemotiveerd is voor de opdracht.
Motiveer welke meerwaarde en kennis de kandidaat meebrengt.
Motiveer hoe de kandidaat te werk gaat.
Weging: 20 %

Opleiding
Op CV aantoonbaar een afgeronde opleiding WO in de richting van criminologie of bestuursrecht.
Weging: 10 %

Werkervaring
Op CV aantoonbaar 3 jaar werkervaring om vanuit verschillende invalshoeken en belangen beleid te ontwikkelen op het gebied van OOV en woonfraude binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar. Bij welke werkgevers heb je deze ervaring opgedaan?
Weging: 10 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar 3 jaar werkervaring met de juridische behandeling (A tot Z) van casuïstiek in het veiligheidsdomein binnen een 100.000+ (inwoners) gemeente in de afgelopen 5 jaar. Bij welke werkgever(s) heb je deze ervaring opgedaan?
Weging: 10 %

Systeemkennis
Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met het systeem InProces in de afgelopen 3 jaar. Bij welke werkgever heb je deze ervaring opgedaan?
Weging: 5 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
Competenties voor deze uitvraag.
In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.
Klik en samenstelling binnen het team.
Weging: 20 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De gesprekken worden gevoerd op woensdagmiddag 8 december tussen 13:00 – 17:00 uur. De kandidaat dient op dat tijdstip beschikbaar te zijn. Het gesprek wordt gevoerd middels teams, indien mogelijk i.v.m. de maatregelen fysiek.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.