Vacature Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein – 36 uren per week – Huizen – schaal 09/10

Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein – 36 uren per week – Huizen – schaal 09/10

Voor de gemeente Huizen zoekt Mast Nederland een Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein. Reageren op deze vacature kan tot 01 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
Zzp mogelijk

Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet

Code 6601
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Huizen zoekt Mast Nederland een Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein. Reageren op deze vacature kan tot 01 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
Zzp mogelijk

Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend
Uren per week
36
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 69 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijk beleid
De afdeling maatschappelijk beleid houdt zich bezig met beleid en bedrijfsvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes (HBEL).

Het cluster bedrijfsvoering monitort, controleert en verbetert de dienstverlening en de kwaliteit. De dienstverlening moet op een zo efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd. Hierbij moet een vertaalslag worden gemaakt van (landelijk) beleid naar de gewenste dienstverlening. Tevens geeft het cluster bedrijfsvoering invulling aan het programma “Grip op het sociaal domein”. Ter versterking van het cluster Bedrijfsvoering zoeken we per 6 december een: adviseur bedrijfsvoering sociaal domein (m/v).

Functietaken

In deze 4 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

Vormgeven van integraal proces van financieel beheer binnen het sociaal domein. Informatie over productieontwikkeling beter aansluiten op het begrotingsproces: gezamenlijke periodieke prognoses (bedrijfsvoering SD, inkoop- en contractbeheer regio en financiën), risicoanalyses op het financiële proces. Dit bestaat uit de volgende taken:
a. De samenwerking tussen financiën, beleid, bedrijfsvoering en uitvoering stimuleren.
b. Het implementeren van een gezamenlijke werkagenda ten behoeve van de P&C cyclus.
Het maken van (financiële) analyses ten behoeve van het sociaal domein (HBEL).
Het voeren van maandelijkse budgetgesprekken met de budgethouders, beleidsmedewerkers en management.
Het uitvoeren van interne controle en ondersteuning verlenen ten behoeve van de accountantscontrole.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1.a. Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
1.b. Een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Uiterlijk beschikbaar per 6 december 2021;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Adviseur Bedrijfsvoering (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het voeren van budgetgesprekken (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het vormgeven én uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle t.b.v. de collegeverklaring (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en affiniteit met het financieel beheer sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Communicatief sterk;
Proactief;
Resultaatgericht;
Omgevingsbewust.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.