Vacature ZZP Opdracht: Projectleider Circulaire economie – 24 uren per week – Randstedelijke Rekenkamer – 12 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Projectleider Circulaire economie – 24 uren per week – Randstedelijke Rekenkamer – 12 maanden (ZZP) – 2022

Voor de Randstedelijke Rekenkamer zoekt Mast Nederland een ZZP Projectleider Circulaire economie. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in

Code 6600
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Randstedelijke Rekenkamer zoekt Mast Nederland een ZZP Projectleider Circulaire economie. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022:

Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Nee
Uren per week
24

Start
1 februari 2022
Opleidingsniveau
WO
Regio
Noord-Holland

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 99 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels. Daarmee helpen we Provinciale Staten bij hun kaderstellende en controlerende rol.

De Rekenkamer is gehuisvest in Amsterdam op loopafstand van station Sloterdijk en heeft dertien medewerkers; een enthousiast team waarbinnen een prettige en open sfeer centraal staat.

Functietaken

Het gaat om een functie als projectleider voor een onderzoek naar circulaire economie. In 2017 hebben circa 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. Daarin is de doelstelling opgenomen dat Nederland volledig circulair is in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds hergebruikt. De rol van provincies op het gebied van circulaire economie is op veel vlakken beperkt. De provincies zien hun toegevoegde waarde met name in het stimuleren (van bedrijven/ondernemerschap, overheden en kennisinstellingen), het op regionaal niveau verbinden van partijen en het ontwikkelen en delen van kennis. Een Rekenkameronderzoek naar circulaire economie kan inzichtelijk maken welke bijdragen de provincies leveren aan de circulaire economie en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1.a. Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
1.b. Aantoonbare werkervaring met onderzoek doen;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
4. Aantoonbare werkervaring met rekenkamer onderzoek (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met circulaire economie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met politieke processen en het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (liefst provinciaal) (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau (10 punten).
9. Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
uitstekende organisatorische vaardigheden;
ruime ervaring met onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid;
sterke analytische vaardigheden, waarbij je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, snel onderlinge verbanden ziet en makkelijk doordringt tot de kern van een probleem;
uitstekende schrijfvaardigheden, waarbij je een grote hoeveelheid gegevens kunt (laten) omzetten in bevindingen, conclusies en aanbevelingen;
goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.