Vacature ZZP Opdracht: Interim teammanager Beleid Fysiek – 28-32 uren per week – gemeente Overbetuwe – 3 tot 21 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Interim teammanager Beleid Fysiek – 28-32 uren per week – gemeente Overbetuwe – 3 tot 21 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Overbetuwe zoekt Mast Nederland een ZZP Teammanager Beleid Fysiek. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van maximaal 21 maanden:

Functie:
Interim teammanager

Code 6598
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Overbetuwe zoekt Mast Nederland een ZZP Teammanager Beleid Fysiek. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van maximaal 21 maanden, startend in 2022:

Functie:
Interim teammanager Beleid Fysiek
Standplaats
Elst
Startdatum
10-01-2022
Einddatum
30-04-2022
Optie tot verlenging
3 maal 6 maanden en/of tot er een vaste invulling is geworven
Uren per week
28-32 uur

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 69 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe telt ruim 48.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Het team Beleid Fysiek
Het team Beleid Fysiek is een nieuw team dat dit jaar operationeel wordt binnen het fysiek domein. Het team heeft ca. 20 medewerkers en richt zich op de tactische beleidsvorming in het fysiek domein. Het gaat dan om de beleidsterreinen wonen, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, groen en landschap, economie en veiligheid. De uitdaging voor de komende jaren is om dit sectorale beleid vanuit de gedachte achter de Omgevingswet een integraal karakter te geven. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de totstandkoming van de ketenregie; van beleid, beheer naar uitvoering.

Functietaken

De opdracht betreft:
Het integraal aansturen van het team Beleid Fysiek.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team;
Hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
Verantwoordelijk voor de inrichting van de ketenregie tussen beleid, beheer en uitvoering o.a. op gebied van mobiliteit, groen en openbare ruimte, wonen, economie;
Een sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
Degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
In staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

De kandidaat is inzetbaar vanaf 10-01-2022 tot en met 30-04-2022 voor 28-32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Opleiding: Een afgeronde HBO opleiding. (u dient op verzoek van de gemeente dit aan te kunnen tonen met een diploma)

Werkervaring:

  • Minimaal 5 jaar werkervaring als (team)manager/leidinggevende van een team met vergelijkbare grote (ca. 20 medewerkers) binnen het fysiek domein bij een middelgrote gemeentelijke organisaties.

U voegt een referentie (maximaal 1 A4) in PDF formaat toe.
Uit de referentie (niet ouder dan 3 jaar) blijkt dat de kandidaat beschikt over:
Het naar tevredenheid van opdrachtgever uitvoeren van de rol (team)manager/leidinggevende aan een team van vergelijkbare grootte (ca. 20 medewerkers) bij een middelgrote gemeentelijke organisatie.
Uit uw referentie moet duidelijk de vermelding type opdracht en contactdetails, waarin bovenstaande eisen duidelijk te herleiden zijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Verbinder: je kunt medewerkers verbinden en je zoekt verbinding met collega-leidinggevende
Communicatief vaardig: je communiceert duidelijk en bent transparant naar het team
Politiek bestuurlijk sensitief: je weet om te gaan met de politiek bestuurlijke omgeving en bent een stevige sparringpartner voor onze bestuurders.
Leidinggeven: je weet je stijl van leidinggeven aan te passen aan de behoefte van de medewerker. Coachend, faciliterend of sturend.
Slagvaardig en besluitkrachtig: Samen met de andere teammanagers kan je slagvaardig en besluitkrachtig managen op operationeel en tactisch niveau.

Overige wensen naar 100%:
50%
Het beoordelingsteam oordeelt de mate waarop de CV van kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel.

  • De CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (50%)
  • De CV sluit goed aan bij onze uitvraag (25%)
  • De CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)

50 %
Beschrijf of kandidaat ervaring heeft met het beleidsmatig betrokken zijn op een van de volgende beleidsterreinen (wonen, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, groen en landschap, economie en veiligheid)

  • Kandidaat heeft beleidsmatige ervaring op een of meerdere terreinen (50%)
  • Kandidaat heeft geen beleidsmatige ervaring op de benoemde terreinen (0%)

Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan deze wens voldoet

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.