Vacature Beleidsadviseur Volksgezondheid – 28 uren per week – Hoofddorp – 30 maanden (ZZP) – start 2022

Beleidsadviseur Volksgezondheid – 28 uren per week – Hoofddorp – 30 maanden (ZZP) – start 2022

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Volksgezondheid. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 30 maanden, startend in 2022:

Van 17-1-2022

Code 6595
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Volksgezondheid. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 30 maanden, startend in 2022:

Van 17-1-2022 t/m 29-7-2022 | Optie verlenging: 6 x 4 maanden | Standplaats: Hoofddorp | Welzijn & Cultuur | Uren: 28 per week | ZZP Tariefrange: € 37,50 – € 80 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Waarschijnlijk thuiswerken. Aanvangsdatum uiterlijk 1 februari.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Gemeente Haarlemmermeer is op zoek naar een beleidsadviseur die weet welke maatschappelijke vraagstukken er spelen om inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen. Je komt te werken voor één van de grootste gemeenten van Nederland die staat voor participeren en verbinden. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. Werk jij graag voor mens, welzijn en volksgezondheid? Lees dan snel verder!

Functiebeschrijving

Jouw rol als beleidsadviseur Volksgezondheid
Voor het team Welzijn & Vrije Tijd (W&VT) zoeken we een beleidsadviseur Volksgezondheid. Je bent verantwoordelijk voor de verdere vormgeving en uitvoering van het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Je werkt samen met collega’s uit zowel het sociale als fysieke domein aan de implementatie van de Gezonde leefomgeving. Je geeft verder vorm aan het lokaal preventieakkoord Gezond & Meer. Daarnaast ben je betrokken bij thema’s als Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht. Een belangrijk onderdeel van je functie is het accounthouderschap voor de GGD. Vanuit die rol draag je zorg voor de bestuurlijke advisering over de GGD en ben je de ambtelijke sparringpartner voor de GGD.

Een nadere taakverdeling vindt plaats in overleg met de collega’s die voor Welzijn en Volksgezondheid werkzaam zijn.

Functietaken

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur heeft als opgaaf om het ‘samen leven’ te versterken. Samen met maatschappelijke partners verzorgt dit cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt. Het team W&VT bestaat uit beleidsadviseurs die één of meerdere accounts beheren. Als beleidsadviseur in dit team en accounthouder ben je verantwoordelijk voor de aan het account gerelateerde beleidswerkzaamheden. Je bent regisseur binnen een complex veld van partners en actoren. Vanuit deze rol signaleer je maatschappelijke vraagstukken en behoeften en vertaal je deze in gedragen beleidsvoorstellen, rekening houdend met de bestuurlijke ambities. Daarnaast zorg je ervoor dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk en samenhangend wordt uitgevoerd door de diverse partners in het veld.

Wat neem je mee?
Als beleidsadviseur Volksgezondheid signaleer je ontwikkelingen en knelpunten op beleidsinhoudelijk niveau, zie je de samenhang tussen diverse beleidsterreinen en vertaal je deze naar goed geschreven voorstellen. Je enthousiasmeert en verbindt en je kunt met verschillende in- en externe partijen samenwerken en gezamenlijk met hen producten opleveren. Goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partners is voor jou gesneden koek. Als accounthouder is financieel inzicht en zakelijk als opdrachtgever op kunnen treden essentieel.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:
Over academisch werk- en denkniveau beschikt met kennis en ervaring op gebied van Volksgezondheid
minimaal 5 jaar adviserende ervaring hebt met (gemeentelijk) beleid
generalist en teamspeler bent en visie en overtuigingskracht hebt.

Interviewplanning
Sollicitatiegesprekken (via teams) 21 en 22 december

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Niveau
Academisch werk- en denkniveau met kennis en ervaring op gebied van Volksgezondheid;

Ervaring
Minimaal 5 jaar adviserende ervaring hebt met (gemeentelijk) beleid

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 25 %

schriftelijke vaardigheid
Kandidaat heeft uitstekende schriftelijke vaardigheden
Weging: 10 %

financieel inzicht
Kandidaat heeft goed financieel inzicht. Kan optreden als zakelijk opdrachtgever en financieel goed onderlegde voorstellen bij gemeentebestuur indienen.
Weging: 10 %

visie en overtuigingskracht
Kandidaat kan goed zelfstandig een mening vormen en deze met overtuiging presenteren en verdedigen.
Weging: 15 %

generalist
De kandidaat ziet samenhang tussen diverse beleidsterreinen en kan goed met externe en interne partijen samenwerken.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Gekeken wordt naar presentatie en natuurlijk gedrag en ‘klik’ met leidinggevende.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.