Vacature Regisseur Participatie – 32 uren per week – Weert – schaal 09

Regisseur Participatie – 32 uren per week – Weert – schaal 09

Voor de gemeente Weert zoekt Mast Nederland een Regisseur Participatie. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal 09
Duur: 18 maanden
Opdracht: Projectovereenkomst

Van 1-1-2022 t/m 1-6-2022 | Optie verlenging: 6 x

Code 6591
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Weert zoekt Mast Nederland een Regisseur Participatie. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal 09
Duur: 18 maanden
Opdracht: Projectovereenkomst

Van 1-1-2022 t/m 1-6-2022 | Optie verlenging: 6 x 2 maanden | Standplaats: Weert | Sociale zaken & Werkgelegenheid | Uren: 32 per week | ZZP Tariefrange: Op verzoek van de gemeente is deze opdracht niet uit te voeren als ZZPer.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

In Weert wonen ongeveer vijftigduizend mensen. Daarmee is het een middelgrote stad met alle voorzieningen die men wenst, en heeft het toch het mooie van een kleine gemeente weten te behouden. De gemeente ligt in Midden-Limburg en bestaat uit de stad Weert en vijf dorpen: Stramproy, Laar, Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek. Weert is de ´Poort van Limburg´ en grenst aan Noord-Brabant en België. Daarmee is het een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar mooie gebieden in de directe omgeving. Weert biedt haar inwoners een hoge woonkwaliteit, een variatie aan goede voorzieningen, een levendige en gezellige stad en biedt het bedrijfsleven goede vestigingsmogelijkheden en een prima infrastructuur. Weert, groots in een stedelijke omgeving, maar ook landelijk in een van de dorpen. Een gemeente met een menselijke maat.

Werken bij de gemeente Weert

Bij de gemeente Weert werken ongeveer 350 mensen met passie aan klantgerichte dienstverlening. De organisatie is sinds 1 januari 2012 opnieuw ingericht en is in 2014 verhuisd naar een nieuw stadhuis.

Bij het vormgeven van de nieuwe structuur is gekeken naar de gemeentelijke organisatie (afslanken en toch slagvaardig houden) en dynamisch opereren naar de buitenwereld (kansen zien en projecten realiseren). Er zijn vijf kernwaarden geformuleerd die richtinggevend zijn voor het handelen van de bestuurders, de managers en de medewerkers van de Gemeente Weert. De kernwaarden die passen bij het perspectief zijn:

  • passie
  • extern gericht en dienstverlenend
  • resultaatgericht en transparant
  • flexibel en ondernemend
  • samenwerkingsgericht

Hou je van beweging, samenwerken en ben je resultaatgericht? Dan past de gemeente Weert bij jou!

Functiebeschrijving

Maak kennis met het team Participatie
Wij, het team Participatie, zetten onszelf in voor mensen die nog geen zicht hebben op een betaalde baan. We zijn onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Deze afdeling bestaat naast het team Participatie uit de teams WIZ Ondersteuning, Wmo & Vraagwijzer en Schulddienstverlening, Leerplicht/RMC, Handhaving en administratie. Samen met 92 collega’s werk je in een dynamische afdeling, waarbij persoonlijke groei en samenwerking over de grenzen heen gestimuleerd wordt.

Werken als Regisseur Participatie
Jij bent verantwoordelijk voor het resultaat van alle handelingen met betrekking tot re-integratie en inkomen.

Functietaken

Het voeren van screeningsgesprekken;
Vraagverheldering (“eigen kracht” en “burgerkracht”);
Het voeren van toegangsgesprekken op het gebied van de Participatiewet, IOAW etc. – de ‘intake’- en signalering van (hulp)vragen binnen het sociaal domein;
Het voeren van regie over het (eigen) proces en sturen op resultaat en oplossing;
Het diagnosticeren van cliënten ten aanzien van de meest effectieve re-integratiemogelijkheden op zowel de korte als lange termijn;
Het opstellen van en naar de Backoffice door te leiden intake-/diagnoseverslagen en overdrachtsformulieren inclusief de daarbij horende noodzakelijke gegevens;
Vorm en inhoud geven aan participatie en re-integratie van burgers/klanten en zorgdragen voor de inzet van daarbij horende instrumenten;
Het periodiek bewaken van de voortgang van de re-integratieactiviteiten, het rapporteren over de vorderingen, en het doen van voorstellen wanneer afgeweken wordt van de gemaakte afspraken;
Zelf ondersteuning bieden vanuit de eigen expertise en competenties bij complexe en/of ‘meervoudige’ vraagstukken (bv. in relatie met Wmo);
Het inschakelen van het Wmo-team en/of de Backoffice bij meervoudige en/of complexe vraagstukken;
Het voeren van regie over trajecten die door derden worden uitgevoerd. Je signaleert knelpunten in de uitvoeringspraktijk en doet voorstellen voor oplossingen.

Jouw kwaliteiten
Je houding is open en onbevooroordeeld en je bent graag de “spin” in het web. Je stelt het resultaat voor de klant voorop en bent in staat om creatieve oplossingen ook buiten de gebaande paden te bedenken. Het betrekken van partijen binnen en buiten de eigen organisatie is voor jou vanzelfsprekend. Je begeleidt klanten bij het vinden van eigen oplossingen voor hun vragen. Je motiveert, ondersteunt, informeert, adviseert en helpt de hulpvrager vaardigheden te ontwikkelen, keuzes te maken, het eigen netwerk aan te boren en hun eigen kracht en die van hun omgeving te versterken om tot gewenste resultaten te komen. Je kunt de balans vinden tussen de belangen van de aanvrager en de belangen van de maatschappij/gemeente. Het omgaan met keuzes en dilemma’s is je niet vreemd en durf je bespreekbaar te maken. Je hebt een hands on mentaliteit en je zoekt actief naar persoonlijke feedback en je doet hier iets mee.

Jouw achtergrond
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Kennis hebben van de verschillende levensdomeinen en de invloed van de verschillende levensdomeinen op elkaar;
Kennis van de doelgroepen binnen de Participatiewet;
Kennis van de relevante wet- en regelgeving en sociale kaart;
Kennis van en ervaring met het sociale en publieke domein.

Interviewplanning
De gesprekken worden gevoerd op 16 december.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo opleiding.
Referentie vereist

werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring als Regisseur Participatie bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Referentie vereist

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Weging prijsdeel: 15 %

Kennis
Op CV aantoonbaar kennis van de verschillende levensdomeinen en de invloed van de verschillende levensdomeinen op elkaar (expliciet toelichten op cv).
Weging: 20 %

Kennis
Op CV aantoonbaar kennis van de doelgroepen binnen de Participatiewet (expliciet toelichten op cv).
Weging: 20 %

Kennis
Op CV aantoonbaar kennis van de relevante wet- en regelgeving en sociale kaart (expliciet toelichten op cv).
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Criteria gesprek
1. klik met de organisatie
2. motivatie hoe kandidaat invulling gaat geven aan de opdracht
3. daadwerkelijke aansluiting op gestelde eisen en wensen
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP’er/ DGA. ZZP’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via Mast Nederland B.V. middels een projectovereenkomst, schaal 8/9.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.