Vacature ZZP Opdracht: Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen – 16 uren per week – Voorschoten – 12 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen – 16 uren per week – Voorschoten – 12 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Voorschoten zoekt Mast Nederland een ZZP Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022:

Duur
tot 1

Code 6590
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Voorschoten zoekt Mast Nederland een ZZP Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022:

Duur
tot 1 juli 2022
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
16

Start
1 januari 2022
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar zijn we per 1 september als zelfstandige gemeente verder gegaan. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdracht
Voor de gemeente Voorschoten ga je aan de slag als projectleider WKB, hierbij word je onderdeel van de projectgroep Omgevingswet. In deze opdracht ga je samen met medewerkers van het VTH-domein aan de slag om de gemeente van inventarisatie tot en met implementatie te helpen bij de invoering van de WKB.

Functietaken

Opstellen impactanalyse;
Berekenen impact voor de gemeente aan de hand van de impactanalyse;
Aanpassen handhavingsbeleidsplan/ handhavingsuitvoeringsprogramma;
Aanpassen van werkprocessen en bijbehorende werkinstructies;
Implementeren van ICT/software;
Regisseren, voorbereiden en uitvoeren van ‘alle’ activiteiten die nodig zijn om goed en tijdig voorbereid te zijn op het werken volgens de Wet kwaliteitsborging. Denk hierbij aan het aanpassen van werkprocessen en werkwijzen, opleidingen, het aanpassen van brieven, het aanpassen van de applicaties;
Het faciliteren van en sturen op de implementatie van de nieuwe manier van werken en zorgen voor bijbehorende communicatie over de inhoud en aanpak;
Zorgen voor voorbereiding van de te maken bestuurlijke keuzes die consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van het VTH-domein ten aanzien van inzet en capaciteiten voor de VTH-taken en de financiering daarvan;
Dit alles samen met managers en medewerkers vanuit het domein, maar ook samen met partners binnen de gemeente, zoals de directie en college van B&W.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld).
3. Aantoonbare werkervaring met de Wet Kwaliteitsborging (WKB).
4. Beschikbaar per 1 januari 2022 voor minimaal 16 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s).
5. Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
6.a. Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
6.b. Aantoonbare werkervaring met het maken van een impactanalyse WKB (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (25 punten).
7. Aantoonbare werkervaring als projectleider met de implementatie en herziening van beleid binnen de overheid in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten).
8. Aantoonbare kennis van het huidige vergunning-, toezicht- en handhavingsdomein (VTH) en de nieuwe Wet kwaliteitsborging (WKB) opgedaan d.m.v. werkervaring en /of een afgeronde opleiding / cursus in de afgelopen 3 jaar (20 punten).
9. Een duidelijke visie op de implementatie van de nieuwe Wetkwaliteitsborging (WKB) weergegeven middels een toelicht van max. 350 tekens (25 punten).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad.
Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift.
Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen.
Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie.
Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden.
Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.