Vacature Adviseur Groen Provincie – 24-36 uren per week – provincie Overijssel – schaal 12

Adviseur Groen Provincie – 24-36 uren per week – provincie Overijssel – schaal 12

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Adviseur Groen. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Adviseur Groen
Standplaats
Dalfsen ( en i.v.m. Corona maatregelen deels

Code 6587
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Adviseur Groen. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Adviseur Groen
Standplaats
Dalfsen ( en i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
Startdatum
15-12-2021
Einddatum
31-12-2023
Optie tot verlenging
Ja, onder dezelfde condities
Uren per week
24-32

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd.
Project
Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten deze wegen aan te passen.

Het project Vechtdal Verbinding houdt zicht bezig met deze opwaardering. Medio 2020 starten de uitvoerende wegwerkzaamheden in het gebied. In 2023 is het project klaar.

Een onderdeel van de scope betreft het aanplanten van bomen en bosplantsoen, in het kader van groencompensatie. Daarvoor zijn we op zoek naar een positief ingestelde collega die zich verantwoordelijk voelt (en is) voor de contractvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering.

Functietaken

  • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het groencontract. De scope van het groencontract betreft de aanplant van circa 600 bomen en 8,7ha bosplantsoen in de periode najaar 2022 en 2023;
  • je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de benodigde contractdocumenten (bestek, etc).;
  • je bent betrokken bij de aanbesteding en uitvoering van het contract. Met je kennis van groen/aanplant begeleid je de uitvoering en ben je mede aanspreekpunt van de uitvoerend opdrachtnemer;
  • Je bent ook verantwoordelijk voor de nodige afstemming met de beheerder(s) van het toekomstig groen en draagt zorgt voor een soepele overdracht;
  • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het contract en de procesbegeleiding in de uitvoering;
  • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming met beheerders.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 11/12 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 december 2021 tot en met 31 december 2023 voor 24 tot 32 uur per week.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van ecologie of bos- en natuurbeheer of vergelijkbaar. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van RAW-bestekken en (het begeleiden van) uitvoering RAW groencontracten (aanplant groen / bos) bij of voor een overheidsorganisatie in de periode 2010-tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

De Kandidaat heeft aantoonbare over minimaal 5 jaar werkervaring met groencompensatie en beschikt over vakinhoudelijke kennis van (aanplant) groen in de periode 2010-tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

De Kandidaat beschikt over benodigde software om een RAW bestek op te stellen. Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting dat u hierover beschikt.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Kritisch: de kandidaat is positief-kritisch, nieuwsgierig, en betrokken op het werk;
Pro actief: de kandidaat heeft een goed beeld van zijn/haar opgave en is in staat zelfstandig te werken;
Pragmatisch: de kandidaat is in staat om hoofd- en bijzaak te scheiden en denkt oplossingsgericht;
Teamspeler: de kandidaat zoekt de samenwerking op en is zich er van bewust dat het resultaat gezamenlijk wordt bereikt;
Resultaatgericht.

De Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met het opstellen van RAW contracten en de begeleiding van RAW groencontracten in de uitvoering.
De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 40 punten.
De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.

De kandidaat heeft (binnen de afgelopen 7 jaar) aantoonbare werkervaring met het opstellen van RAW contracten en de begeleiding van RAW contracten bij ten minste 2 verschillende projecten.
De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 20 punten.
De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.

De kandidaat heeft werkervaring met opleveren en overdragen van werken naar de (toekomstig) beheerder.
De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 20 punten.
De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.

MOTIVATIE
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.