Vacature ZZP Opdracht: Contractmanager ICT – 36 uren per week – provincie Noord-Brabant – 36 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Contractmanager ICT – 36 uren per week – provincie Noord-Brabant – 36 maanden (ZZP) – 2022

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een ZZP Contractmanager ICT. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 36 maanden, startend in 2022:

Van 3-1-2022 t/m 30-12-2022

Code 6586
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een ZZP Contractmanager ICT. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 36 maanden, startend in 2022:

Van 3-1-2022 t/m 30-12-2022 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | Automatisering/ICT | Uren: 36 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 69 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Brabant is een topregio op het gebied van kennis en innovatie waar het goed wonen, werken en leven is. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst deze toppositie te behouden. Samen werken wij met ambitie aan maatschappelijke opgaven en voeren kerntaken uit die zich richten op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Bij de provincie zetten we ons dagelijks in voor een mooier, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij…
Degene die het beste rendement haalt uit onze ICT leverancierscontracten en softwarelicenties? Heb jij daarbij een stevige juridische basis en blijf je helder en zakelijk ook wanneer er tussen leverancier, ICT regieorganisatie en interne klant onduidelijkheden of tegenstrijdige belangen spelen? Dan zou jij wel eens helemaal op je plek kunnen zijn als onze contract- en licentiemanager!

Wat ga je doen?
De provinciale organisatie is flink in beweging, onder andere door een recente outsourcing van de ICT dienstverlening. We gaan met onze applicaties in de Cloud werken en dat heeft impact voor contract en leveranciersmanagement om contracten, werkwijzes en processen aan te passen aan de nieuwe situatie. In deze snel veranderende omgeving en tijden is het slim maken, beheren en duiden van goede contractafspraken en gedegen licentiemanagement meer dan ooit van belang.
Als contract- en licentiemanager werk je binnen de ICT regieorganisatie van programma Dienstverlening ICT. Jij en je drie andere collega’s van team leveranciersmanagement (sr leveranciersmanager, jr contractmanager en service level manager) beheren de ongeveer 220 ICT contracten. Dit team werkt op basis van de CATS CM methodiek.

Functietaken

Jij als contract- en licentiemanager bent verantwoordelijk voor:
Het opstellen, managen en beheren van de aan jou toegewezen complexe juridische contracten, waaronder Microsoft en het contract met OGD (onze partner voor outsourcing van onze ICT infrastructuur).
Het contractueel zorgdragen voor het voldoen aan de geldende standaarden en wet- en regelgeving.
Het coördineren van het contract- en licentiemanagement voor de jou toegewezen contracten, je bewaakt dat dit door alle betrokkenen wordt uitgevoerd volgens de afgesproken procesmatige werkwijze.
Waar nodig zorg je voor verbetering van de contract- en licentiemanagementprocessen en borgt deze qua mens-, proces en tooling.
Het opstellen van contracten, registreert deze in het contractenregister en geeft juridische duiding over vastgelegde afspraken.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij knelpunten in de uitvoering van contracten en bij het gebruik van de licenties.
Bij conflicterende belangen van partijen bemiddel je om te waarborgen dat we, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, binnen de letter en de geest van de overeenkomst blijven.
Het bevorderen van optimale benutting van (mantel-)contracten. Daarbij monitor je proactief verbeteringen, kwaliteit en prijsstelling van geleverde diensten versus gecontracteerde afspraken.
Het opleveren van heldere rapportages over status en gebruik van contracten en licenties. Waar mogelijk regel je dat deze geautomatiseerd gegenereerd worden uit de gebruikte informatiesystemen.

Wat verwachten we van jou?
Als onze contract- en licentiemanager beschik je over:
Een afgeronde WO juridische opleiding, deze juridische basis is voor ons van groot belang om juridische kennis in het team te borgen;
ruime ervaring in een ICT werkomgeving en affiniteit met informatievoorziening en informatietechnologie;
actuele kennis van contract- en licentiemanagement en de ICT leveranciersmarkt. Kennis van CATS CM;
ervaring met ICT outsourcing en multi vendormanagement is een pré;
ervaring bij een overheid en de aanbestedingsregels van de overheid en een provincie;
de eigenschappen om oplossingsgericht te werken en te improviseren ook onder tijdsdruk of bij conflicten;
onderhandelingsvaardigheid, overtuigingskracht en kan je omgaan met tegengestelde belangen;
en je kunt als teamspeler delegeren en coördineren.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde WO opleiding op gebied van (privaat)recht. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met het managen van ICT contracten, opgedaan in de laatste 10 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met contractmanagement via CATS CM, opgedaan in de laatste 5 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie waarvan minimaal 1 jaar bij een provincie. Dit blijkt uit het CV.

Overige Eisen
Beschikbaarheid fulltime vanaf 1 januari 2022. Dit blijkt uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde WO opleiding op gebied van (privaat)recht. Dit blijkt uit het CV.
Masterstudie (privaat)recht met diploma. (25 %)
Andere studie rechtsgeleerdheid met diploma. (10 %)
Geen studie rechtsgeleerdheid met diploma. (1 %)
Weging: 25 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met het managen van ICT contracten, opgedaan in de laatste 10 jaar. Dit blijkt uit het CV.
> 5 jaar ervaring. (15 %)
0-5 jaar ervaring of langer geleden dan 10 jaar. (5 %)
Geen ervaring. (1 %)
Weging: 15 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met contractmanagement via CATS CM, opgedaan in de laatste 5 jaar. Dit blijkt uit het CV.
>1 jaar ervaring. (10 %)
0-1 jaar ervaring of langer geleden dan 5 jaar. (5 %)
Geen ervaring. (1 %)
Weging: 10 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie waarvan minimaal 1 jaar bij een provincie. Dit blijkt uit het CV.
> 3 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar provincie. (10 %)
0-3 jaar ervaring of geen jaar bij provincie. (5 %)
Geen ervaring binnen overheidsorganisatie. (1 %)
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:
1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).
Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.