Vacature Projectleider Digitalisering (informatiebronnen) – 32 uren per week – provincie Noord-Brabant – schaal 11/12

Projectleider Digitalisering (informatiebronnen) – 32 uren per week – provincie Noord-Brabant – schaal 11/12

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een Projectleider Digitalisering (informatiebronnen). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Van 10-1-2022 t/m 1-9-2022 | Optie verlenging:

Code 6583
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Mast Nederland een Projectleider Digitalisering (informatiebronnen). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Van 10-1-2022 t/m 1-9-2022 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | Automatisering/ICT | Uren: 32 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Brabant is een topregio op het gebied van kennis en innovatie waar het goed wonen, werken en leven is. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst deze toppositie te behouden. Samen werken wij met ambitie aan maatschappelijke opgaven en voeren kerntaken uit die zich richten op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Functiebeschrijving

Uitdaging
De toenemende digitalisering in de samenleving betekent ook veel voor de overheid. Van overheden wordt bijvoorbeeld steeds meer verwacht dat zij, vanuit rechtsgelijkheid en controleerbaarheid, haar handelen proactief transparant, digitaal toegankelijk en beschikbaar maakt. De provincie Noord-Brabant is zich hiervan goed bewust. Al sinds oktober 2010 is digitaal werken de norm in onze organisatie en nu gaan we hier een volgende stap in zetten. We gaan alle archieven die ontstaan zijn vanaf 1950 digitaliseren. Dit is vanwege de omvang van de archieven een meerjarenproject met meerdere deelprojecten. Voor de eerste fase van dit grote project zoeken wij een bevlogen en verbindende projectleider die, samen met een projectteam, in de periode tot en met augustus 2022 de algehele coördinatie, inclusief de begeleiding van de Europese aanbesteding als deelproject, wil oppakken.

Wat ga je doen?
Dit meerjarige project vraagt om een projectleider die het interessant vindt om zich in een bewegelijk speelveld bezig te houden met een complex en modern digitaliseringsvraagstuk dat zich begeeft op het snijvalk van business en IT. (We zoeken overigens geen IT-projectleider, deze is al aangesloten op een van de deelprojecten)

Functietaken

De projectleider zorgt gedurende de looptijd van de inhuurtermijn voor de overall coördinatie en de voortgang van de deelprojecten die, in onderlinge samenhang, tot een resultaat dienen te worden gebracht.
De projectleider begeleidt, en zo nodig coacht, de deelprojectleiders in het projectteam, en verbindt andere betrokkenen, intern en extern, bij de opgave die voor ligt.
De projectleider is zelf ook deelprojectleider van de Europese aanbesteding die start voor de selectie van een of meer marktpartijen die voor de uitvoering van de digitalisering worden ingezet. Dit aanbestedingsproces wordt door een gespecialiseerd inkoopbureau begeleidt.
De projectleider betrekt, en legt verantwoording af aan, de stuurgroep met regelmaat bij de voortgang.

Kandidaatomschrijving / Wat verwachten we van jou?

Kennis en vaardigheden:
HBO/WO werk- en denkniveau;
Aantoonbaar ruime ervaring als projectleider/projectmanager;
Snel maar met aandacht complexe inhoud eigen kunnen maken en daarin makkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;
Kunnen begeleiden en coachen van andere deelprojectleiders;
Ervaring met het vakgebied is niet noodzakelijk maar wel een sterke pré.

Competenties
Een aanjager en sterke verbinder die proactief zorgt voor nauwe samenwerking met alle betrokkenen om zodoende tot een gezamenlijk eindresultaat te komen;
Sterk resultaatgericht en doortastend met een open, toegankelijke stijl;
Een goede gesprekspartner van veel verschillende betrokkenen, vaak specialisten, in het speelveld.

Interviewplanning
We streven er naar de gesprekken te houden in week 50.

Functie-eisen

Vanwege Corona wordt er in de inhuurperiode in principe vanuit eigen huis of eigen kantoor gewerkt. Circa 1 á 2 maal per twee weken wordt er op provinciehuis in ’s-Hertogenbosch gewerkt/overlegd. Mogelijk veranderen de maatregelen t.a.v. werken en overleggen op het provinciehuis gedurende de inhuurperiode. Momenteel werken we daarom vanuit huis. Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 11/12 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleidingen
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-/WO opleiding en aanvullende trainingen/cursus op het gebied van projectmanagement. Dit blijkt uit CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider/projectmanager op gebied van digitalisering opgedaan in de laatste 10 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
Kandidaat beschikt over ervaring met digitaliserings-trajecten. Dit blijkt uit het CV. Minimaal opleidingsniveau HBO/ WO werk- en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Een aanjager en sterke verbinder die proactief zorgt voor nauwe samenwerking met alle betrokkenen om zodoende tot een gezamenlijk eindresultaat te komen;
Sterk resultaatgericht en doortastend met een open, toegankelijke stijl;
Een goede gesprekspartner van veel verschillende betrokkenen, vaak specialisten, in het speelveld.

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-/WO opleiding en aanvullende trainingen/cursus op het gebied van projectmanagement. Dit blijkt uit CV.
HBO/ WO niveau met aanvullende trainingen en cursussen ogv projectmanagement (20 %)
HBO/ WO niveau zonder relevante trainingen en cursussen ogv projectmanagement (10 %)
Geen HBO of lager (1 %)
Weging: 20 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider/projectmanager op gebied van digitalisering opgedaan in de laatste 10 jaar. Dit blijkt uit het CV.
> 7 jaar ervaring (20 %)
5-7 jaar ervaring (15 %)
0-5 jaar (5 %)
Weging: 20 %

Werkervaring
Kandidaat beschikt over ervaring met digitaliserings-trajecten. Dit blijkt uit het CV.
> 5 jaar ervaring (20 %)
0-5 jaar ervaring of langer geleden dan 10 jaar (10 %)
Geen ervaring (1 %)
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:
1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten)

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.