Vacature ZZP Opdracht: Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling – 24 uren per week – Katwijk – 12 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling – 24 uren per week – Katwijk – 12 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Katwijk zoekt Mast Nederland een ZZP Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2021:

Functienaam:

Code 6582
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Katwijk zoekt Mast Nederland een ZZP Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2021:

Functienaam: Opgavemanager RO-gebiedsontwikkeling, tevens integraal beleidsadviseur en penvoerder
Functieschaal: 11/12
Startdatum: 15-12-2021
Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 6 maanden
Aantal professionals: 1
Aantal uren per week: 24

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 92,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Met ruim 65.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.

Opdracht
De gemeente Katwijk heeft een portfolio aan complexe projecten en gebiedsontwikkelingsopgaven. Voor een van deze opgaven zoekt de gemeente Katwijk een stevige opgavemanager RO- Gebiedsontwikkeling die tevens de rol van integraal beleidsadviseur en penvoerder kan spelen. Bij een positieve wederzijdse match valt de onderstaande opgave uit te breiden tot een inzet op andere opgaven, bijvoorbeeld de opgave Gebiedsontwikkeling Valkenhorst of de Verdichtingsopgave Bestaand Bebouwd Gebied.

Functietaken

Opgave Rijnsburg Noord
Een Op 24 september 2012 heeft de gemeente Katwijk een projectovereenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV (een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten in de duin- en bollenstreek, voor meer informatie zie: Home – Greenport Duin en Bollenstreek (greenportdb.nl)), verder GOM genoemd) betreffende het project Trappenberg – Kloosterschuur (verder genoemd TK).

Al een aantal jaren aan heeft de GOM uitdagingen met het vinden van bedrijven die zich willen vestigen in het glastuinbouwgebied TK. Vanwege een negatieve grondexploitatie, en dat de GOM het niet lukt om bedrijven te vinden die zich daar willen vestigen, heeft de GOM aangegeven dat ze nieuwe projectafspraken willen maken met de gemeente Katwijk over het project. Dit is besproken in de Stuurgroep en hieruit zijn werkafspraken voorgekomen waarin de gemeente een kostenbesparings of verhogingsmodel in beeld moet brengen. Het glastuinbouwgebied zou een regionale en lokale functie moeten vervullen. Voor glastuinbouwbedrijven – zoals vermeld – uit de regio maar ook voor lokale schuifruimte voor uitplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit de Zijlhoek en Kleipetten-Zuid. Onlangs heeft het adviesbureau Nflux Trappenberg-Kloosterschuur met de gemeente gedeeld. De conclusies uit dit onderzoek dienen bij te dragen aan de beslissing over de toekomst voor dit gebied.

Voor deelgebied 1 van TK (ruim 10 ha) is een belangrijke en serieuze kandidaat in beeld om het gehele gebied in een keer af te nemen. Deze partij heeft wel voorwaarden gesteld in de vorm van twee vrijstaande bedrijfswoningen en de mogelijkheid voor huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein. Deze aanvraag dient te worden getoetst in het licht van de ontwikkelingen / deelprojecten in het gebied Rijnsburg-Noord (naast TK , de ontwikkeling bedrijfsterrein en verbetering van infrastructuur. De projectleiding TK heeft behoefte aan een integrale beleidsafweging en – beleidsadvisering voor het gebied van de beleidsvelden planologie, stedenbouw, verkeer, economie, wonen en financiën als basis voor de standpuntbepalingen voor het college en de onderhandelingen met de GOM, de greenportgemeenten en de provincie Zuid-Holland rekening houdend met de belangen van de regionale land- en tuinbouworganisatiesector. Hoewel er al wel een aantal sectorale adviezen is geleverd en gewerkt wordt aan bijvoorbeeld advisering over de verkeersinfrastructuur, ontbreekt op dit moment de capaciteit bij onze beleidsafdeling om deze te verwerken tot een integraal advies.

We zoeken daarom een persoon die de belangen van de verschillende lokale en regionale partijen en beleidsvelden in beeld kan brengen, waar nodig te integreren en af kan stemmen met verschillende beleidsadviseurs. Deze manager gebiedsontwikkeling kan belangen naar zwaarte afwegen en integraal advies kan uitbrengen, rekening houdend met de bestuurlijke en financiële consequenties voor de gemeente. Daarbij ook het te volgen proces van afstemming / onderhandeling met de GOM en de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland over de samenwerkingsovereenkomst en de projectovereenkomst in beeld te brengen. Een persoon die penvoering over bovenstaande kan doen en op die wijze de integrale advisering kan aanleveren die voor de politieke besluitvorming noodzakelijk zijn. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de projectleider op dit gebied. haar eerste bevindingen over het gebied

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1. Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeente;
3. ‘‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
4. Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
5. Opleidingsniveau: afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor-niveau (20 punten); Een afgeronde opleiding in de richting van planologie/ stedenbouw, bouwkunde, civiele techniek of vergelijkbare opleiding (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als gebiedsontwikkelaar binnen een gemeente (30 punten);
7. De kandidaat kan 2 referentieprojecten overleggen die vergelijkbaar zijn met de uitgevraagde opdracht (20 punten);
8. Uiterlijk per 15-12-2021 beschikbaar (10 punten).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

  • Ondernemingszin
  • Creativiteit
  • Visie
  • Omgevingsbewustzijn
  • regisseren

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

Gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 7 december.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.