Vacature ZZP Opdracht: Teammanager Bedrijfsvoering – 32 uren per week – Houten – 6+ maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Teammanager Bedrijfsvoering – 32 uren per week – Houten – 6+ maanden (ZZP)

Voor de gemeente Houten zoekt Mast Nederland een ZZP Teammanager Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor in elk geval 6 maanden:

Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar

Code 6572
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Houten zoekt Mast Nederland een ZZP Teammanager Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor in elk geval 6 maanden:

Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend
Uren per week
32

Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 80 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Het team Bedrijfsvoering ondersteunt andere teams, zodat zij zo optimaal mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. In het team Bedrijfsvoering zijn nu nog de vakgroepen Financieel Control, AO/IC, Inkoop/subsidieadvies, P&O en Managementondersteuning ondergebracht.

Voor het verbeteren van de sturing en inrichting van de financiële organisatie, zullen de komende maanden in het teken staan van een ontwikkeltraject. Het streven is erop gericht naast een afzonderlijk team HRM de financiële functie onder te brengen in twee teams, t.w. team Control voor de concerncontrol en advisering AO/IC (rechtmatigheidsverantwoording) + team Financiën waarin de financiële advisering en -administratie, inkoop en subsidieadvisering en het bedrijfsbureau worden gepositioneerd.

Het team Bedrijfsvoering kent een omvang 26 formatieplaatsen.

Functietaken

Leidinggevend

 • De nadruk komt in deze interim opdracht vooral te liggen op de tijdelijke inhoudelijke aansturing van de vakgroep Financieel Control en in mindere mate op de vakgroepen Inkoop, P&O en Managementondersteuning.
 • Je verzorgt de dagelijkse aansturing en coaching van je medewerkers, bij de uitvoering van hun reguliere taken en projectmatige inzet, zoals vastgelegd in het teamjaarplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering met de bijbehorende middelen van het team (PIOFA-taken). Je zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling voor de uitvoering van de going concerntaken en stemt dit regelmatig af in je werkoverleg met de directie.
 • Je neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) met betrekking tot concern brede zaken.

Inhoudelijk

 • Je bent aanspreekpunt (coördinerend /sturend) voor de accountant bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2021
 • Je bent betrokken bij het opstellen van het strategische financieel meerjarenperspectief 2022-2026 in het overdrachtsdocument 2022.
 • Op basis van het overdrachtsdocument 2022 ben je verantwoordelijk voor het herinrichten van de financiële processen en administratie + het aanpassen van de structuur voor de begroting 2023.
 • Je bent betrokken bij de verdere uitwerking van het resultaat van de eind februari 2022 vast te stellen adviesopdracht ‘Verbeteren inrichting van en sturing op de financiële organisatie en interne beheersingsomgeving’.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1.a. Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
1.b. Aantoonbare kennis van en werkervaring in de toepassing van gemeente financiën;
2. Aantoonbare werkervaring als manager in het werkveld van financiële bedrijfsvoering/control;
3. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van personeelsbeleid;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in en kennis van gemeente financiën (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teammanager op het gebied van financiële bedrijfsvoering binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met coaching en mensgerichte aanpak (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met jaarplannen en uitvoering personeelsbeleid binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten).
8. Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

 • daadkrachtig, probleemoplossend vermogen
 • toepassing gemeente financiën
 • uitgesproken mensgericht
 • coachingsvaardig
 • verbindend
 • communicatief
 • plannen/organiseren

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.