Vacature ZZP Opdracht: Programmamanager Expertisecentrum Jeugdhulp – 24 uren per week – Enschede – 12 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Programmamanager Expertisecentrum Jeugdhulp – 24 uren per week – Enschede – 12 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Enschede zoekt Mast Nederland een ZZP Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022

Code 6570
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Enschede zoekt Mast Nederland een ZZP Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022 (heel 2022) met optie tot in dienst treding:

Functie:
Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp
Startdatum 1-1-2022
Einddatum 31-12-2022
Optie tot verlenging: ja
Aantal uur per week 24,00

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 89 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel
Een goed functionerend zorglandschap moet ervoor zorgen dat alle jeugdigen, hoe complex de problematiek ook is, passende hulp krijgen. Door hiaten in het zorglandschap, wachtlijstproblematiek en onvoldoende samenwerking krijgen juist de jeugdigen met complexe problematiek niet altijd de passende zorg.

In het voorjaar van 2020 heeft de minister daarom acht centrumgemeenten gevraagd om een bovenregionaal Expertisenetwerk voor gespecialiseerde jeugdhulp op te zetten met als belangrijke deelopdrachten 1) het organiseren van een consultatie- en adviesfunctie, 2) het organiseren van passende hulp voor jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek, 3) het organiseren van een lerend netwerk en van kennisontwikkeling en -deling. Enschede heeft deze opdracht opgepakt voor Overijssel (jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland).

Met betrokkenheid en inzet van partners is een gezamenlijke missie en visie opgesteld en zijn de deelopdrachten, zijn de benodigde randvoorwaarden verder uitgewerkt en is een programmastructuur ingericht. Op enkele onderdelen zijn inmiddels netwerkcoördinatoren benoemd. De deelopdrachten bevinden zich in verschillende fasen. De consultatie- en adviesfunctie is belegd bij een projectleider maar vraagt nog om doorontwikkeling. De twee andere deelopdrachten moeten verder opgepakt worden. De beoogde beweging met het expertisenetwerk vindt plaats binnen de zorgorganisaties, van bestuurs-, management- tot uitvoeringsniveau en in afstemming met de betrokken gemeenten/regio’s.

In verband met het vertrek van de huidige projectleider zoeken we een collega die de rol van programmamanager Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel op zich gaat nemen.
 
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein. Je hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen. Je hebt een visie op wat nodig is in Overijssel voor jeugdigen en ouders met complexe problematiek en hoe we de (transformatie)doelstellingen met betrokken partners kunnen bereiken.

Functietaken

Als programmamanager stuur je op resultaat, samenhang, timing en tempo van de deelopdrachten.
Je geeft sturing aan de verschillende processen die leiden tot verbetering in de (hoog) specialistische jeugdhulp en stimuleert hiertoe innovatieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, ouders, jongeren en alle andere betrokkenen bij complexe problematiek bij jongeren/in gezinnen.
Je vertaalt complexe vraagstukken naar haalbare (deel)opdrachten.
Je durft een spiegel voor te houden aan de betrokkenen binnen het netwerk.
Je zorgt dat de beoogde beweging bij alle betrokken partijen de juiste aandacht krijgt, van de grond komt en gerealiseerd wordt.
Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, voor de stuurgroep expertisenetwerk, voor de jeugdhulpregio’s en indien nodig de betrokken gemeenten.
Je draagt zorg voor de juiste besteding van de beschikbare middelen voor het expertisenetwerk.

Functie-eisen
Je bent organisatie-sensitief en je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent de aanjager van het expertisenetwerk door niet alleen de dilemma’s te formuleren maar ook tot oplossing te brengen. Daarbij zijn jouw voorstellen verbindend en indien nodig ook onorthodox. Jij prioriteert samen met de betrokken trekkers van de deelopdrachten het werk vanuit de opgaven die er liggen. Belangrijk is om op alle lagen van de betrokken partijen (uitvoering, middelmanagement, management en bestuur) te inspireren en stimuleren.
Je hebt een WO-werk- en denkniveau, je bent een verbinder en creatief in het omgaan met en behartigen van de belangen van de verschillende betrokken partijen, de stakeholders.

Je overziet het zorgveld, bent organisatie-sensitief, kent de belangenposities van organisaties en je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent in staat belanghebbenden proactief te betrekken bij de opdrachten die voor liggen. Tenslotte ben je in staat de stakeholders, gemotiveerd te houden en deze middels duidelijke communicatie mee te nemen in het proces. Het expertisenetwerk is een structurele centrumgemeentetaak voor de gemeente Enschede. Vanuit deze verantwoordelijkheid weet je goed te sparren, ambtelijk en bestuurlijk.

Dit is jouw werkplek
Je komt te werken binnen het Cluster Strategie & Beleid Sociaal Domein van de gemeente Enschede. De opdrachtgever van het programma is het afdelingshoofd Beleid Wmo en Jeugdhulp. Jij werkt jeugdhulpdomein breed; met beide jeugdhulpregio’s en betrokken gemeenten en jeugdhulppartners.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

afgeronde WO opleiding

aantoonbare werkervaring met (hoog) specialistische jeugdhulp zoals bijv. bij een GGD of Jeugdzorg

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

aantoonbare werkervaring als programma manager de afgelopen 6 jaar

minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
communicatieve vaardigheden

  • verbindend
  • verbindend
  • creatief
  • overzicht

Je bent bereid na 1500 gewerkte uren in dienst te treden bij de gemeente

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.