Vacature ZZP IT Opdracht: Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie DSO – 36 uren per week – Kadaster IT – 12 maanden (ZZP) – 2022

ZZP IT Opdracht: Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie DSO – 36 uren per week – Kadaster IT – 12 maanden (ZZP) – 2022

Voor Kadaster IT te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een ZZP Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Reageren op deze vacature kan tot 10 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 12 maanden, startend

Code 6567
Datum vacature 25/11/2021

De opdrachtgever

Voor Kadaster IT zoekt Mast Nederland een ZZP Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Reageren op deze vacature kan tot 10 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 12 maanden, startend in 2022 (heel 2022):

Functie:
Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie DSO
Standplaats
Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Startdatum
01-01-2022
Einddatum
30-06-2022
Optie tot verlenging
2x 3 maanden
Uren per week
36

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 77,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
De verschillen tussen regio’s.
De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De TBO is op zoek naar een Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie.

Aard van de taken
Uitvoerend
Adviserend
Coördinerend

Functietaken

Opdrachtomschrijving
De Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie is gezamenlijk met zijn collega Senior Functioneel Beheerder verantwoordelijk voor de beoordelingen van complexe melding die worden ingediend bij Meldingen Coördinatie van de TBO en die niet direct kunnen worden doorgezet naar de juiste oplosgroep. Indien mogelijk lost de Functioneel Beheerder Melding Coördinatie de melding zelf op of, geeft advies t.a.v. doorzet mogelijkheden naar oplosteams bij de Operationeel Beheerder of de TBO, of betrekt een collega experts. Indien de situatie erom vraagt treedt je op als incidentmanager en zorgt ervoor dat de afhandeling in goede banen wordt geleid. Daarnaast geef je (mede) inhoudelijk sturing aan het verder professionaliseren en inrichting van de beheerprocessen (waaronder het uitwerken van problem management) over de keten van samenwerkende partijen en de daarbij gebruikte tooling.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Verantwoordelijk voor de beoordelingen van complexe melding die worden ingediend bij Meldingen Coördinatie van de TBO en niet direct kunnen worden doorgezet naar de juiste oplosgroep;
Oplossen van de melding of advies geven t.a.v. doorzet mogelijkheden naar oplosteams bij de Operationeel Beheerder of de TBO. Indien nodig betrekken van collega experts;
Optreden als incidentmanager als de situatie erom vraagt en ervoor zorgen dat de afhandeling in goede banen wordt geleid;
Ondersteuning van de business analisten bij het analyseren, toetsen op haalbaarheid en vinden van adequate oplossingen voor ingediende wijzingsverzoeken;
Inhoudelijk (mede) sturing geven aan het verder professionaliseren en de inrichting van de beheerprocessen over de keten van samenwerkende partijen en de daarbij gebruikte tooling.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 januari 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 30 juni 2022 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 3 maanden.

Door opleiding of ervaring aangetoond HBO-werk en denkniveau.
Minimaal 5 jaar ervaring als functioneel beheerder, ketenmanager of operationeel informatiemanager.
Aantoonbaar coördinerende ervaring met samenwerken in een keten van samenwerkende organisaties, teams of (ICT-)leveranciers.
Aantoonbaar ervaring met het gebruik van ticket systemen als Topdesk, Jira Servicedesk of gelijkwaardig.
Aantoonbaar ervaring met beheerprocessen als ITiL en BiSL.
Kennis en ervaring met transactie verwerkende webapplicaties, digi-koppelingen, API’s of e-overheid standaarden is een pré.
Kennis en ervaring met VTH/Zaak-systemen en processen is een pré.
Ervaring met agile werken, ervaring met SAFe is een pré.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Standvastig;
 • Creatief;
 • Proactief;
 • Teamplayer;
 • Omgaan met verschillende belangen;
 • Een “Hoe kan ik helpen” houding.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen. Neem het volgende mee in de motivatie (100% score te verdienen):

40%
Geef een recent voorbeeld waarin u ervaring hebt opgedaan met het coördinerende activiteiten in een keten van samenwerkende organisatie, teams of ICT-leveranciers. Geef aan wat volgens u de belangrijkste aandachtspunten zijn om de samenwerking te laten slagen (max. 200 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

40 %
Geef d.m.v. concrete voorbeelden aan hoe uw kennis en ervaring met VTH/Zaak-systemen en processen heeft opgedaan (max. 200 woorden).
Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

20 %
Geef d.m.v. concrete voorbeelden aan hoe u kennis en ervaring met transactie verwerkende webapplicaties, digi-koppelingen, API’s of e-overheid standaarden heeft opgedaan (max. 200 woorden).
Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

 • Standvastig;
 • Creatief;
 • Proactief;
 • Teamplayer;
 • Omgaan met verschillende belangen;
 • Een “Hoe kan ik helpen” houding.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.