Vacature ZZP Opdracht: Beleidsadviseur SD met aandachtsgebied jeugdbeleid regio Alkmaar – 36 uren per week – 12 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Beleidsadviseur SD met aandachtsgebied jeugdbeleid regio Alkmaar – 36 uren per week – 12 maanden (ZZP) – 2022

Voor de Werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied jeugdbeleid in de regio Alkmaar. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht

Code 6563
Datum vacature 24/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied jeugdbeleid in de regio Alkmaar. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 maanden, startend in 2022 (heel 2022), Senior functie:

Van 3-1-2022 t/m 30-6-2022 | Optie verlenging: 2 x 3 maanden | Standplaats: Gemeente Dijk en Waard | Bestuurlijk | Uren: 36 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 92,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Ben jij een professional die haar of zijn blik naar buiten richt en zich altijd verder wil ontwikkelen? Dan hebben wij misschien een leuke baan voor jou. Bekijk hieronder de beschikbare interim vacatures.

Over de Werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard
Je komt te werken in een sinds 1 januari 2020 ambtelijk gefuseerde werkorganisatie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH). Dit leidt tot nieuwe energie en nieuwe inzichten. Excellente dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en – intern – voor de collega’s staat in de nieuwe organisatie hoog in het vaandel. Op 1-1-2022 fuseren de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook bestuurlijk en ontstaat de nieuwe gemeente Dijk en Waard. In het toekomstige Dijk en Waard wonen ongeveer 83 duizend mensen. Met ongeveer 600 collega’s werk je eraan om het wonen, werken en recreëren voor hen zo aangenaam mogelijk te maken.

Opdracht
Mens & Samenleving geeft invulling aan een groot beleidsterrein als het sociaal domein. Het sociaal domein is complex in termen van inhoud, organisatie, financiën en transformatieopgave.

De nieuwe gemeente Dijk & Waard werkt samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar aan de gezamenlijke opgaven voor Jeugd, Wmo en Participatie. Dit betekent dat er veel afstemming plaatsvindt met andere beleidsmedewerkers in de regio.

Functietaken

Je gaat aan de slag als Senior beleidsadviseur met als aandachtsgebied Jeugd in de regio Alkmaar.
kerntaken zijn:

  • In gezamenlijkheid ontwikkelen van beleid in de regio Alkmaar vanuit de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard samen met de regionale netwerkorganisatie (RNO).
  • Trekker van programma’s en projecten.
  • In proces zetten van besluiten voor bestuur.
  • Sparringpartner bestuurders en collega’s.
  • Voorbereiden regionale en lokale overleggen
  • Coördineren van beleidsontwikkeling.

Kandidaatomschrijving
Wij zijn voor de functie van senior beleidsmedewerker sociaal domein op zoek naar een ervaren, stevig en doortastend persoon met veel kennis van de Jeugdwet. Je wordt enthousiast van grote veranderbewegingen binnen het sociaal domein en werken vanuit ‘De bedoeling’ waarbij jeugdigen en gezinnen centraal staan. Jij laat je niet afschrikken door ingewikkelde complexe vraagstukken in het sociaal domein waar meerdere belangen een rol spelen. Je krijgt hier zelfs energie van en vindt het fijn om samen met andere collega’s samen tot een goed beleidsvoorstel/advies en resultaat te komen.

Je wordt vaak gezien als een trekker van programma’s en projecten. Vaak ben jij degene die de regie op een opgave wilt voeren, waarbij de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en hun sociale omgeving wordt versterkt. Je werkt graag aan de ‘beweging naar voren’: van zorg naar het voorliggend veld. Je hebt oog voor meer grip op kosten en draagt bij aan een krachtig partnerschap met de regiogemeenten in de regio Alkmaar en de samenwerking met aanbieders en ketenpartners. Je wilt continu leren, ontwikkelen en verbeteren op basis van voortschrijdende inzichten en bent een stevige gesprekspartner in onderhandelingen. Een resultaat leveren vind jij belangrijk en deze wil je ook laten zien. Het sociaal domein spreekt jou om meerdere redenen aan, maar je hart gaat vooral sneller kloppen van transformatieopgaven op (boven)regionaal niveau samen met andere collega’s. Je hebt hier al ervaring mee opgedaan. Voor een inkooptraject binnen het sociaal domein heb jij op het gebied van beleid de kennis in huis. Je ’draait hier je hand niet voor om’.

Kortom, je bent een proactieve en energieke collega met lef, politiek bestuurlijk sensitief en communicatief sterk in woord en geschrift. Je bent de schakelkracht op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel / landelijk, (boven)regionaal, lokaal) geen 9-5 mentaliteit en beschikt over een goed onderhouden netwerk.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Kandidaat heeft minimaal een HBO plus diploma

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente aantoonbare ervaring als beleidsadviseur

Kennis
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente beleidskennis op het jeugddomein

Werkervaring 2
Kandidaat heeft recente ervaring met projectmatig werken. Aantoonbaar op CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Motivatie, spelfouten, overtuiging, creativiteit
Weging: 15 %

Gemeentelijke werkervaring
Kandidaat heeft ten minste 5 jaar relevante gemeentelijke werkervaring
Weging: 15 %

Werkervaring regio
Alkmaar Kennis van het beleidswerk in de regio Alkmaar en de regionale netwerkorganisaties
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Overtuiging kennis en ervaring, communicatief vaardig, uitstraling, samenwerkingsgericht, contactueel, politiek sensitief, congruentie met CV en brief.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.