Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager Openbare Ruimte / Recreatie – 36 uren per week – Amstelveen – 36 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Projectmanager Openbare Ruimte / Recreatie – 36 uren per week – Amstelveen – 36 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager Openbare Ruimte / Recreatie. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 36 maanden, startend in 2022:

Van 1-1-2022

Code 6557
Datum vacature 24/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager Openbare Ruimte / Recreatie. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 36 maanden, startend in 2022:

Van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden | Standplaats: Amstelveen | Bouwkunde & Civiele techniek | Uren: 36 per week | ZZP Tariefrange: € 52,50 – € 87,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Duur van de opdracht
De opdracht loopt t/m 31 december 2022. Er is een mogelijkheid tot verlenging. De verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Voor de afdeling Projecten en Advies buitenruimte zijn wij i.v.m. de afronding van het huidige raamcontract en de vervolgopdrachten voortvloeiend uit het raamcontract op zoek naar een Projectmanager Openbare Ruimte.

De Projectmanager opereert vanuit het team Projectmanagement en Verkeer. Daarnaast kan de Projectmanager worden ingezet op projecten voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

De Projectmanager heeft tot taak het realiseren van projecten vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering en oplevering. De werkzaamheden worden zelfstandig en op projectmatige basis uitgevoerd.

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

Functietaken

De Projectmanager:
Stelt vanuit de initiatiefase een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd;
Stelt een projectteam samen;
Doet variantenonderzoek en beslist welke variant nader wordt uitgewerkt;
Vervaardigt eventueel gefaseerd (VO/DO/bestek) de diverse ontwerpdocumenten en aanbesteding-stukken;
Voorziet gedurende de diverse fases van het project in projectbegrotingen;
Coördineert in samenspraak met betrokken collega’s de aanbesteding van de werkzaamheden;
Adviseert over en naar aanleiding van de Aanbesteding van werkzaamheden, Stelt een gunningsadvies op;
Bewaakt na gunning de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
Rapporteert over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten;
Is gedurende het project verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en samenwerking;
Adviseert c.q. beslist over eventuele bijsturing in het proces;
Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden werken.

Duur van de opdracht
De opdracht loopt t/m 31 december 2022. Er is een mogelijkheid tot verlenging. De verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
Een afgeronde HBO opleiding in een civiel technische richting;
Minimaal 5 jaar ervaring als Projectmanager met het realiseren van projecten in de openbare ruimte;
Minimaal 3 jaar ervaring als Projectmanager op specifieke projecten op het gebied van wegen, verkeer en recreatie;
Ervaring als Projectmanager bij een gemeente.

Competenties
Als Projectmanager beschik je over de volgende competenties:
Klantgericht;
Resultaatgericht;
Betrouwbaar;
Organisatiegericht aansturen;
Omgevingsbewust;
Bestuurssensitiviteit;
Plannen en organiseren;
Samenwerken.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

BYOD
Kandidaat beschikt over eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving.

Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding civiele techniek.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Projectmanager Openbare Ruimte, opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.
Referentie vereist

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Projectmanager van specifieke projecten op het gebied van recreatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Referentie vereist

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Als Projectmanager beschik je over de volgende competenties:
Klantgericht;
Resultaatgericht;
Betrouwbaar;
Organisatiegericht aansturen;
Omgevingsbewust;
Bestuurssensitiviteit;
Plannen en organiseren;
Samenwerken.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 25 %

Opleiding
Op cv aantoonbaar een afgeronde universitaire opleiding bedrijfskunde.
Weging: 15 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Projectmanager van specifieke projecten op het gebied van wegen en verkeer, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 20 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar ruime werkervaring met het aansturen van externe ingenieursbureaus, opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
Competenties voor deze uitvraag.
In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.
Klik en samenstelling binnen het team.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.