Vacature ZZP Opdracht: Communicatie adviseur / woordvoerder – 32-36 uren per week – Arnhem – 12 tot 19 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Communicatie adviseur / woordvoerder – 32-36 uren per week – Arnhem – 12 tot 19 maanden (ZZP)

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zoekt Mast Nederland een ZZP (senior) Communicatie adviseur / woordvoerder. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van

Code 6551
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zoekt Mast Nederland een ZZP (senior) Communicatie adviseur / woordvoerder. Reageren op deze vacature kan tot 08 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 19 maanden, bij voorkeur nog startend in 2021:

Functie:
Communicatie adviseur / woordvoerder
Standplaats
Arnhem
Startdatum
20-12-2021
Einddatum
01-07-2022
Optie tot verlenging
4x maximaal 3 maanden
Uren per week
32 tot 36 uur per week

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 99 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

GGD Gelderland-Midden zet zich sinds februari 2020 in voor de bestrijding van het coronavirus. We moeten continu meebewegen met de veranderende overheidsmaatregelen. Inmiddels hebben we een flexibele projectorganisatie van meer dan 800 professionals, op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne waren dit er zelfs 1500. Zij zetten zich allemaal met hart en ziel in om de spreiding van het coronavirus de baas te blijven. Naast de inhoudelijk professionals die zich bezig houden met testen, traceren en vaccineren kent de projectorganisatie een bedrijfsbureau waarin de ondersteuning voor het primair proces is georganiseerd.

Wij zoeken een communicatieadviseur op strategisch/tactisch niveau. Je adviseert binnen de coronaorganisatie over de communicatie-aanpak en -strategie en weet dit om te zetten in concrete communicatieacties. Je houdt de regie op de uitvoering en als het nodig is om een deel van de uitvoering zelf op te pakken, doe je dit graag. Je hebt het vermogen om over de grenzen van het communicatiegebied te kijken en je doorziet verbanden binnen en buiten de organisatie. Je bent een prettige sparringpartner, toegankelijk, besluitvaardig, daadkrachtig en krijgt mensen mee. Je denkt in oplossingen en zoekt de samenwerking met anderen binnen en buiten de organisatie. Jij bent een snelle denker en een vlotte doener. Je hebt ruim ervaring met woordvoering en perscontacten.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 13 december 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functietaken

Als communicatieadviseur ben je, samen met je collega-adviseurs, het aanspreekpunt voor (complexe) communicatievraagstukken. Dit varieert van interne communicatie rondom bijvoorbeeld op- en afschaling tot de communicatie rondom de boosterprik of het project gezondheidsbevordering. Je adviseert en ondersteunt meerdere projecten en teams. Je kunt je adviezen in de praktijk brengen en zorgt samen met het het management voor prioritering van communicatieactiviteiten. Je onderhoudt actief de perscontacten en weet je diverse persmomenten perfect te organiseren en regisseren. Dit alles doe je samen met het team communicatieprofessionals dat alleen voor de coronaorganisatie werkt, maar ook in nauwe samenwerking met het team communicatie binnen de VGGM. Je weet snel je weg te vinden binnen de organisatie en werkt vanuit de verbinding waarbij je je eigen rol bewaakt. Je schakelt snel mee in de soms snel veranderende omgeving en weet daarop te anticiperen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Je bent inzetbaar voor 6 maanden voor 24 tot 36 uur gemiddeld per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 20 december 2021 en 15 januari 2022

De inhuuropdracht kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, optioneel worden verlengd (maximaal 4 maal 3 maanden).

Je beschikt aantoonbaar over HBO-werk- en denkniveau, dit betekent dat je minimaal in bezit bent van een HBO-diploma op het gebied van communicatie.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je hebt aantoonbaar in de periode 2016-heden ervaring met woordvoering en perscontacten (telefonisch, schriftelijk en live op radio of tv).
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.

Verplichte motivatiebrief, zie hieronder

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De volgende competenties zijn van toepassing in de interviewfase:
1. Organisatiesensitiviteit
2. Creativiteit
3. Zelfstandigheid
4. Samenwerkingsgericht
5. Ondernemend

Overige wensen naar 100%:
25%
Je hebt recent, in de periode 2016-heden, ervaring opgedaan in advisering rondom complexe communicatievraagstukken met tegenstelde belangen, kritische pers plus social media in een complex veld van stakeholders. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost).

25 %
Je hebt recent, in de periode van 2016-heden strategie omgezet naar concrete
communicatieacties. Daarbij hield je regie op de uitvoering en pakte als nodig een deel van
de uitvoering op. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en
welke uitdagingen zijn opgelost)

25 %
Je hebt recent, in de periode van 2016-heden, ervaring met perscontact en woordvoering, je hebt directie en management geadviseerd over de gehanteerde aanpak. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef aan welke perscontacten dit zijn geweest en wat jouw rol daarbij is geweest.

25 %
Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om
te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kunt bijdragen. Wat zijn
jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken?

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Interviews
De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.