Vacature ZZP Opdracht: Ervaren Projectassistent ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen – 32-36 uren per week – gemeente Nijmegen – 36 maand

ZZP Opdracht: Ervaren Projectassistent ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen – 32-36 uren per week – gemeente Nijmegen – 36 maand

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een ZZP Projectassistent ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 tot 36

Code 6547
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een ZZP Projectassistent ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 tot 36 maanden:

Functie:
ZZP Projectassistent ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen
Standplaats
Nijmegen
Startdatum
13-12-2021
Einddatum
30-11-2022
Optie tot verlenging
4 x 6 maanden
Uren per week
32- 36

ZZP Tariefrange: € 40 – € 60 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Het stationsgebied Nijmegen ondergaat zal de komende jaren een ware metamorfose: het stationsgebouw wordt aangepakt, er komt een nieuwe westentree, extra sporen en een extra perron. Aan de centrumzijde komen betere voorzieningen voor buspassagiers, een fietsvallei en betere fietsenstallingen. Ook komen er in de gehele stationsomgeving 2.000 woningen. De verwachting is dat het totale project in 2030 klaar zal zijn.

Als Projectassistent werk je in een dynamische en politieke omgeving aan een maatschappelijk relevante opgave.

Het doel van je functie is het zelfstandig ondersteunen en ontzorgen van het projectmanagement om het beoogde resultaat te bereiken door te controleren/bewaken, signaleren en organiseren.

Je werkt nauw samen in het projectteam en onderhoudt de contacten met alle betrokkenen, zodat het project gestructureerd en soepel verloopt. Je ondersteunt leden van het projectmanagementteam, projectmanagers en projectleiders. Je biedt zowel uitvoerende als inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast zorg je voor projectbeheersing en borging van de kwaliteit.

Functietaken

Je organiseert (informatie)bijeenkomsten samen met de projectleider en de omgevingsmanager;
Je zorgt voor de planning, voorbereiding en verslaglegging van (bestuurlijke) overleggen;
Je verzamelt, beheert, bewerkt en verwerkt projectinformatie;
Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en actiepuntenlijsten en verzorgt het agendabeheer;
Je zoekt, samen met de projectmanager, (pro-)actief afstemming met de verschillende stakeholders en zorgt dat gemaakte afspraken opvolging krijgen;
Je vraagt in opdracht van het projectteam offertes aan, verzorgt de administratie van alle beheersaspecten en de opdrachtverlening aan derden;
Je ondersteunt bij het opstellen van relevante notities, rapportages- en evaluaties;
Je zorgt dat alle relevante administratie op een correcte wijze in archiefsysteem CorsaNxT komt;
Je maakt onderdeel uit van het Project Management Office en hierbinnen vervang je je naaste collega’s.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

De kandidaat is inzetbaar vanaf 13-12-2021, of op zeer korte termijn, tot en met 30-11-2022 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Aantoonbaar minimaal opleidingsniveau MBO-4; Werk- en denkniveau MBO+;
Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar recente (sinds 2017) kennis van en ervaring met het werken met geautomatiseerde systemen en kantoorautomatisering;
Je hebt minimaal 5 jaar recente (sinds 2015) ervaring in het zelfstandig bieden van projectmatige en administratieve ondersteuning;
Je bent flexibel in je werktijden. Dat betekent dat je op, veelal vooraf ingeplande, bijeenkomsten of informatieavonden in de avonduren beschikbaar moet zijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je communiceert makkelijk en correct met alle partijen, zowel in- als extern;

Je bent politiek sensitief in een bestuurlijke omgeving;

Je hebt een flexibele instelling; het project Gebiedsontwikkelin Stationsgebied Nijmegen is complex en de organisatie is continu in beweging. Je beweegt mee, schakelt snel en ziet wat moet gebeuren. Je bent hierin pro- actief en doet wat nodig is;

Je werkt rustig, gestructureerd en stressbestending in een turbulente omgeving. Door je kennis, kunde, ervaring en drive kan je het projectmanagementteam, projectmanagers en projectleiders van het project administratief en inhoudelijk ondersteunen en zelfstandig taken en werkzaamheden uitvoeren.

50%
Ervaring met het werken in complexe projecten in het ruimtelijk domein; =/> 3 jaar is 25%, > 5 jaar is 50%;

50 %
Ervaring met CorsaNxT; =/> 2 jaar is 25%, >4 jaar is 50%.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.