Vacature ZZP Opdracht: Procesmanager Multifunctionele Accommodaties (Senior) – 26 uren per week – Utrecht – 12 tot 24 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Procesmanager Multifunctionele Accommodaties (Senior) – 26 uren per week – Utrecht – 12 tot 24 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een ZZP Procesmanager Multifunctionele Accommodaties (Senior functie). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 tot 24 maanden:

De

Code 6545
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een ZZP Procesmanager Multifunctionele Accommodaties (Senior functie). Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 12 tot 24 maanden:

De Vastgoed organisatie Utrecht zoekt voor de portefeuilles Onderwijshuisvesting, Multifunctionele Accommodaties (MFA) en Sport een zeer ervaren procesmanager voor de ontwikkeling van omvangrijke en gezichtsbepalende nieuwbouwprojecten (15-50 miljoen).

Periode: z.s.m. t/m 31/12/22 met 12 verlengingsopties van 1 maand.
Uren per week: 26

ZZP Tariefrange: € 72,50 – € 110 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Utrecht is een snelgroeiende stad. Een stad die bruist en waar mensen wonen, werken, onderwijs krijgen, sporten, evenementen of musea bezoeken. Om beleidsdoelstellingen mogelijk te maken, beheert de gemeente ruim 900 gebouwen. Dit maatschappelijk vastgoed is ondergebracht bij de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). De opgave van de VGU is om in een groeiende en verdichtende stad in verbinding met betrokkenen, professioneel invulling en uitvoering te geven aan voldoende, duurzame voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten.

Als Procesmanager krijg je een centrale rol bij de gebiedsontwikkeling in een verdichtende stad. Op dit moment ontwikkelen we ruim 70 (nieuwbouw/renovatie) projecten. Veelal zijn er meerdere partijen bij betrokken (kinderopvang, (voor/na-) school en of sport) en zijn de projecten innovatief en duurzaam van aard. Ook hebben we veel aandacht voor ruimtelijke inpassing, het technisch ontwerp en inhoudelijke, financiële en of procesmatige afspraken.

Voor de volgende stap zoeken we een zeer ervaren procesmanager. Iemand die haar/zijn sporen heeft verdiend in het resultaatgericht en projectmatig begeleiden van de initiatief-, haalbaarheid- en ontwerpfase van vastgoed en of onderwijshuisvesting. Daarbij fungeer je als gesprekpartner voor gebruikers, bewoners en maatschappelijk partners en ben je opdrachtgever richting adviseurs en architect. Je komt te werken in een gemotiveerd en energiek team.

Functietaken

is verantwoordelijk voor de overall projectleiding, van complexe en verweven projecten in de verdichtende stad waarbij meerdere gebruikers, commerciële ontwikkelaars, andere beleidsafdelingen en eigenaren betrokken zijn;
stuurt en bewaakt de voortgang van de definitiefase t/m de uitvoeringsfase en bewaakt de inhoudelijke & financiële kaders;
begeleidt en stimuleert de samenwerking tussen de stakeholders (projectleiders, architecten, aannemer, bouwers, gebruikers en omwonenden);
adviseert het bestuurlijk actief over de voortgang, risico’s en bijstellingen;
lost problemen op en stuurt op de ambities van het college;
analyseert belangen, weegt tegenstrijdige belangen, maakt keuzes inzichtelijk en organiseert draagvlak;
begeleidt aanbestedingen van adviesdiensten en werken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Een afgeronde Wo-opleiding (ruimtelijke ordening, bouwkunde, bestuurs-/beleidskunde en of vastgoed).
Minimaal 7 jaar ervaring als programma- of procesmanagement bij voorkeur binnen gebiedsontwikkeling en/of Maatschappelijk Vastgoed.
Senioriteit in kennis en uitstraling, ervaring in het aansturen van complexe projecten met verschillende betrokkenen en belangen.
Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke advisering en visie op omgevingsmanagement.
Recente ervaring bij een overheidsorganisatie.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4, Telefoonnummer contactpersoon

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Je hebt een goed strategisch inzicht en bent vaardig in communicatie. In je werk ben je georganiseerd en oplossings-/resultaatgericht. En ook vernieuwend, flexibel en werkend vanuit de opgave.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

Gesprekken zijn gepland op in de week van 6 december.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.