Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager huisvesting – 24 uren per week – Amersfoort – 24 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht: Projectmanager huisvesting – 24 uren per week – Amersfoort – 24 maanden (ZZP) – 2022

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager huisvesting bijzondere doelgroepen (Senior functie). Reageren op deze vacature kan tot 30 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, startend in

Code 6543
Regio midden
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager huisvesting bijzondere doelgroepen (Senior functie). Reageren op deze vacature kan tot 30 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, startend in 2022:

Van 1-1-2022 t/m 1-9-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort | We zoeken een senior ZZP kandidaat | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 24 per week | ZZP Tariefrange: € 72,50 – € 110 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo’n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.

Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe.

Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega’s uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. “We make it happen”.

In verband met de urgente opgave om te komen tot nieuwe huisvesting voor enkele bijzondere doelgroepen, zoeken wij een ervaren senior projectmanager.

Interviews
De verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten worden gepland op vrijdag 10 december 2021 (vooralsnog via MS Teams, mogelijk persoonlijk op stadhuis).

Functietaken

Amersfoort kent een grote woningbouw opgave; we streven naar de realisatie van ca. 1000 nieuwe woningen per jaar. Binnen deze totale woningbouw opgave hebben wij speciale aandacht voor de huisvesting van bijzondere (kwetsbare) doelgroepen. Een van de grootste en meest urgente opgaves in de komende tijd betreft de realisatie van nieuwe huisvesting voor asielzoekers / statushouders.
Voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen denken wij aan woonvormen in zowel tijdelijke als definitieve vorm.

In alle gevallen is sprake van een nauwe samenwerking met omwonenden en met organisaties in de zorg, corporaties, COA en dergelijke. In de planontwikkeling wordt extra aandacht gegeven aan aspecten als leefbaarheid, communicatie en de beheerfase.

We zoeken een senior projectmanager (zeer) met ruime ervaring met de realisatie van maatschappelijk en bestuurlijk zeer gevoelige projecten en voorts met ervaring met gebiedsontwikkeling, in het bijzonder binnenstedelijk.
De projectmanager krijgt enkele nog nader te bepalen projecten toebedeeld.

Naast de bestuurlijke en maatschappelijk gevoeligheid, is ook vaak sprake van tal van ruimtelijke, financiele en procedurele uitdagingen.

De kandidaat dient ruime ervaring te hebben met soortgelijke opgaves en moet het juist als een uitdaging te zien om in de stad, richting het bestuur en bij de betrokken organisaties draagvlak te creëren en adequaat te kunnen schakelen op deze uitdagingen.
De betreffende persoon moet deze procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte kunnen managen. Hij / zij geeft daarbij leiding aan projectteams. Voorts is hij / zij eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), bewoners en partijen in dit bijzondere taakveld.

Samenvattend zoeken wij een (zeer) ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Hoofdtaken
aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;
opstellen van inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
opstellen en bewaken van planningen en budgetten;
periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
in samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project;
vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Minimale score:
Omdat wij verzekerd willen zijn van voldoende passendheid en kwaliteit van een kandidaat voor deze opgave, behouden wij ons het recht voor slechts te gunnen als te behalen eindscore (na gesprek) minimaal 80% bedraagt.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk

Werkervaring
Minimaal 4 jaar relevante werkervaring, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager.

Motivatiebrief
Voor deze aanvraag geldt een verplichte motivatiebrief.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 10 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de motivatiebrief dient ingegaan te worden op de motivatie voor deze functie en op de door ons voor deze functie verlangde competenties:

  • omgevingsbewustzijn;
  • problemen oplossen;
  • samenwerken;
  • zeer goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)

Weging: 10 %
Werkervaring 1
Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager in dienst van of ingehuurd door een 50.000 + gemeente
Weging: 10 %

Werkervaring 2
Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar met soortgelijke maatschappelijke en bestuurlijk gevoelige projecten of processen, bij voorkeur binnenstedelijk.
Weging: 30 %

Werkervaring 3
Je hebt meerjarige ervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) met het samenwerken met bij deze opgaves betrokken partners zoals corporaties, zorginstellingen, COA, etc.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zullen wij de aangegeven ervaring en motivatie nader toetsen en zullen wij beoordelen op de door ons gevraagde competenties:

  • omgevingsbewustzijn;
  • problemen oplossen:
  • samenwerken:
  • zeer goede communicatieve vaardigheden

Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.