Vacature Kwartiermaker Woondeal regio Amersfoort – 24 uren per week – Amersfoort – schaal 11/12

Kwartiermaker Woondeal regio Amersfoort – 24 uren per week – Amersfoort – schaal 11/12

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Kwartiermaker Woondeal. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Van 3-1-2022 t/m 30-12-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden |

Code 6534
Regio midden
Datum vacature 24/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Kwartiermaker Woondeal. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Van 3-1-2022 t/m 30-12-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 24 per week | ZZP Tariefrange: € 62,50 – € 105 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

In overleg met de leidinggevende is hybride werken mogelijk.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Binnen ons team schakel je als kwartiermaker/ programmamanager voor een uitvoeringsagenda bij deze woondeal tussen Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen. Samen met de partijen werk je de kansen voor samenwerking uit de woondeal uit in concrete acties (en afspraken daarover) en bedenkt met betrokken partijen creatieve oplossingen om gebiedsontwikkelingen te stimuleren. Jij bent een adviseur die zorgt voor draagvlak en extern proactief de samenwerking opzoekt en creatieve oplossingen vindt voor de woningbouwversnelling. Dit doe je natuurlijk niet alleen, jij en je teamcollega’s die aan de woondeal werken leggen hierbij verbinding met elkaars werkzaamheden.

Interviewplanning
De interviews zullen worden gepland in week 49 via MS Teams.

Functietaken

Je organiseert kennis en expertise om handen en voeten aan de woondeal te geven. Uiteraard verlies je hierbij niet de maatschappelijke en financiële risico’s uit het oog. En ook het politieke belang van de betrokken organisaties heb je op het netvlies bij je advisering.

Je weet welke andere belangen spelen zoals de wens voor energie-neutrale en circulaire woningen, een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en slimme mobiliteitsoplossingen. Je weet hierbij de vakcollega’s van de partijen te betrekken om samen te komen tot een integrale aanpak.

Kandidaatomschrijving
Voor de functie wordt gedacht aan iemand op het niveau van strategisch adviseur (schaal 13 gemeente), die tevens het proces goed kan leiden. Voor de scope valt te denken aan: programmamanager/projectleiding omgevingsvisie/Structuurvisie, aan bovengemeentelijk, integraal, boven-sectoraal, opgave- den netwerkbewust,e.d.

Vaardigheden/competenties:
Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, waarbij je goed kunt omgaan met belangentegenstellingen.
Een proactieve en zelfstartende instelling, en de durf om vraagstukken op te pakken en te vertalen in een concrete aanpak.
De creativiteit om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij je risico’s (middelen, maatschappelijk, politiek) goed weet in te schatten.
Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.
Een resultaatgerichte insteek in de zin van actief aan de slag gaan met de opdracht en kordate beslissingen (laten) nemen met om het gewenste doel te behalen.
Uitgebreide ervaring met in teamverband werken

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 11/12 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Academisch werk- en denkniveau (aangetoond met het CV)

Werkervaring 1
Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van wonen en gebiedsontwikkeling met meerdere stakeholders in een complexe context, liefst met partners als corporaties, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en verhuurders

Werkervaring 2
Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met werken met of vanuit een overheidsorganisatie. Toon ook aan met het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, waarbij je goed kunt omgaan met belangentegenstellingen.
Een proactieve en zelfstartende instelling, en de durf om vraagstukken op te pakken en te vertalen in een concrete aanpak.
De creativiteit om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij je risico’s (middelen, maatschappelijk, politiek) goed weet in te schatten.
Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.
Een resultaatgerichte insteek in de zin van actief aan de slag gaan met de opdracht en kordate beslissingen (laten) nemen met om het gewenste doel te behalen.
Uitgebreide ervaring met in teamverband werken

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding
Je hebt een afgeronde Academische opleiding.
Weging: 10 %

Werkervaring 1
Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van wonen en gebiedsontwikkeling met meerdere stakeholders in een complexe context, liefst met partners als corporaties, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en verhuurders
Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring met bovenstaande onderwerpen (15 %)
Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met bovenstaande onderwerpen (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaring 2
Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar kennis van en ervaring met werken met of vanuit een overheidsorganisatie. Toon aan met het CV.
Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring met bovenstaande onderwerp (10 %)
Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met bovenstaande onderwerp (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring 3
Ruime kennis van strategieontwikkeling en samenwerkingsvormen met meerdere partners, kennis van de actuele ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. Omschrijf dit duidelijk met het CV.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zal er worden getoetst op kennis en werkervaring die van toepassing zijn op het kunnen uitvoeren van de tijdelijke opdracht.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.