Vacature ZZP Opdracht – Teamleider Bedrijfsvoering – 32-36 uren per week – VGGM Arnhem – 36 maanden (ZZP) – 2022

ZZP Opdracht – Teamleider Bedrijfsvoering – 32-36 uren per week – VGGM Arnhem – 36 maanden (ZZP) – 2022

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) te Arnhem zoekt Mast Nederland een ZZP Teamleider Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 06:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van

Code 6533
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) te Arnhem zoekt Mast Nederland een ZZP Teamleider Bedrijfsvoering. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 06:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 36 maanden:

Functie:
ZZP Teamleider Bedrijfsvoering Corona
Standplaats
Arnhem
Startdatum
08-12-2021
Einddatum
31-12-2022
Optie tot verlenging
4x maximaal 6 maanden
Uren per week
32 tot 36 uur per week

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

GGD Gelderland-Midden zet zich sinds februari 2020 in voor de bestrijding van het coronavirus. We moeten continu meebewegen met de veranderende overheidsmaatregelen. Inmiddels hebben we een flexibele projectorganisatie van meer dan 800 professionals, op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne waren dit er zelfs 1500. Zij zetten zich allemaal met hart en ziel in om de spreiding van het coronavirus de baas te blijven. Naast de inhoudelijk professionals die zich bezig houden met testen, traceren en vaccineren kent de projectorganisatie een bedrijfsbureau waarin de ondersteuning voor het primair proces is georganiseerd.

Het team Roosterplanning en het team Front-Office HRM Corona (FO) maken vanaf het allereerste begin onderdeel uit van de Coronaorganisatie. De FO zorgt voor de werving en selectie en administratieve verwerking van het personeel. Roosterplanning zorgt dat het personeel voor de test- en vaccinatiestraten en bellijnen ingepland wordt, zij op de hoogte zijn van hun diensten en de juiste gegevens richting de salarisadministratie gaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de HRM adviseurs en de teamleiders van Testen, Traceren en Vaccineren en gezondheidsbevordering. Daarnaast is een adviseur capaciteitsplanning ondersteunend aan het team Roosterplanning en de integrale processen tussen de FO en Roosterplanning.

Als teamleider Bedrijfsvoering geef je leiding aan 4 tot 10 medewerkers van het team Roosterplanning en 5 tot 10 medewerkers van het team FO HRM Corona.

Op dit moment wordt het team Roosterplanning aangestuurd door een teamleider Roosterplanning en het team FO door de deelprojectleider Bedrijfsvoering. De teamleider Roosterplanning neemt afscheid. Als teamleider Bedrijfsvoering stuur je integraal op de resultaten van de beide teams en werk je nauw samen met het HRM team in de staande organisatie waar de werkprocessen elkaar raken. Je vindt makkelijk aansluiting bij het primair proces (testen, traceren, vaccineren en gezondheidsbevordering) en wordt gezien als samenwerkingspartner.

Je werkt met de teams aan de verdere professionalisering van de (integrale) werkprocessen en bent verantwoordelijk voor de personeelszorg- en planning richting de toekomst. Je doet dit in afstemming met de deelprojectleider Bedrijfsvoering aan wie je formeel verantwoording aflegt.

Je bent wisselend werkzaam op het kantoor in Arnhem en vanuit huis. Vanwege de verbinding met het team en de teamleiders van het primair proces is het wenselijk minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 8 december 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Expliciet wil de VGGM vermelden dat we deze opdracht ook als reguliere vacature vanuit de VGGM is gepublicieerd. Vanwege de urgentie lopen deze procedures gelijktijdig om meer zekerheid te hebben voor het invullen van de functie. Op basis van kwaliteit en snelheid van starten van de kandidaat zal een keuze worden gemaakt. VGGM behoudt zich dus het recht voor om de opdracht niet te gunnen.

Functietaken

Je geeft leiding aan de medewerkers van het team Roosterplanning en het team FO HRM Corona en bent eerste aanspreekpunt voor de teammanagers van Testen, Traceren, Vaccineren en Gezondheidsbevordering;
Je voert in overleg met de teams inhoudelijke verbeteringen door in de werkprocessen;
Je zorgt voor aanscherping van de werkinstructies en afspraken rondom taakverdeling tussen de medewerkers Roosterplanning / FO onderling en tussen Roosterplanning /FO en samenwerkingspartners binnen de organisatie;
Je bouwt aan het team Roosterplanning en het team FO die tot de overgang van de projectorganisatie naar de staande organisatie de gewenste kwaliteit en ondersteuning leveren en zorgt voor een soepele overgang.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Je bent inzetbaar tot eind 2022 voor 32 tot 36 uur gemiddeld per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 10 december 2021 en 1 januari 2022.

Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO-opleiding met diploma, dit betekent minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau aangevuld met diverse opleidingen en trainingen onder andere op het gebied van leidinggeven. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je beschikt aantoonbaar over managementervaring en hebt recent (2016 – heden) minimaal 3 jaar leiding gegeven aan operationele teams van enige omvang (minimaal 8 personen). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je beschikt aantoonbaar over inhoudelijke ervaring met het verbeteren van werkprocessen. Je
hebt recent (2016 – heden) een organisatie ondersteund in het opzetten of verbeteren van
werkprocessen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. Samenwerkingsgericht
2. Verbindend
3. Oplossingsgericht
4. Organisatiesensitiviteit

Overige wensen naar 100%:
25%
Je hebt recent, in de periode 2016-heden, ervaring met leidinggeven. Met praktijkvoorbeelden geef je aan waarom je in staat zal zijn om snel inzetbaar te zijn in een projectorganisatie. Ook laat je zien dat je ervaring hebt in een dynamische omgeving waarin je snel hebt moeten schakelen in een veranderende omgeving (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost)
Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %
Je hebt recent, in de periode 2016-heden, ruime ervaring met verbeteren van werkprocessen in een operationele omgeving. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost.
Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %
Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je in staat bent om patronen
te doorbreken en kan omgaan met weerstanden. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef
concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost.
Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %
Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken.

  • Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten)
  • Motivatie is deels volledig en helder (2 punten)
  • Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Geheimhoudingsverklaring
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bij VGGM. Hiervoor dient de aangeboden medewerker/zzp’er de bijgevoegde geheimhoudingsverklaring behorende bij de overeenkomst te ondertekenen.

Opleidingen en diploma’s
Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient de kandidaat, indien VGGM hierom vraagt, een kopie diploma en/of certificaat aan te leveren. Kan Inschrijver dit niet aantonen, dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Tarieven
De overeengekomen uurtarieven, zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen opdracht, alsmede alle overige kosten, zoals reis- en verblijf- en voorrijkosten, training en administratiekosten, staan vast voor gedurende twee jaar na ingangsdatum overeenkomst.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.