Vacature Recordsmanager – 36 uren per week – Omgevingsdienst Brabant Noord – schaal 9/10

Recordsmanager – 36 uren per week – Omgevingsdienst Brabant Noord – schaal 9/10

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord zoekt Mast Nederland een Recordsmanager. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
Zzp mogelijk

Van 1-1-2022 t/m 30-6-2022 | Optie verlenging: 12 x 3 maanden |

Code 6530
Datum vacature 22/11/2021

De opdrachtgever

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord zoekt Mast Nederland een Recordsmanager. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
Zzp mogelijk

Van 1-1-2022 t/m 30-6-2022 | Optie verlenging: 12 x 3 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | Automatisering/ICT | Uren: 36 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 69 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n kleine 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.

Waarom de ODBN?
“Een vuurwerkramp zoals in Enschede; dat nooit meer!” Dit gevoel is de aanleiding geweest voor het hervormen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland. De brand bij Chemie Pack in Moerdijk van begin 2011 heeft de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Doel van deze hervormingen is het toenemen van de kwaliteit van VTH-taken, zodat onze leefomgeving veiliger wordt en de procedurelast voor burgers en bedrijven afneemt. De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken.

De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze missie.

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De ODBN is voor het team Informatiemanagement op zoek naar een Recordsmanager.

Functietaken

Als Recordsmanager ga je het informatie- en archiefbeheer, waaronder het zaakgericht werken en het document management systeem (DMS=DECOS/JOIN) succesvol doorontwikkelen en implementeren in de organisatie. Je werkt daarbij nauw samen met de collega’s binnen het cluster DIV (onderdeel van Informatiemanagement) en team Zaakadministratie. Je bent klankbord voor de functioneel beheerders van o.a. JOIN. Samen met je collega’s analyseer je de bedrijfsprocessen en doe je proactief voorstellen voor een efficiëntere en effectievere inrichting. Je anticipeert daarbij op de technologische ontwikkelingen en aankomende wet- en regelgeving.

De belangrijkste taken op een rijtje:
Het formuleren en uitdragen van een visie op informatiebeheer, in het bijzonder op digitaal en zaakgericht werken en archiefbeheer;
Het (mede) ontwerpen en (her)inrichten van proces- en gegevensstromen;
Kaders stellen en werkafspraken formuleren en deze uitdragen (draagvlak creëren) binnen de organisatie;
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en deze vertalen naar beleid en projecten voor de ODBN. In het bijzonder de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet;
Projecten leiden ten aanzien van de doorontwikkeling van zaakgericht werken en informatievoorziening in zijn algemeenheid.

Kandidaatomschrijving
Je bent iemand die snel een visie ontwikkelt op informatiebeheer en deze vertaalt naar praktische plannen. Je speelt hierbij in op nieuwe gedachtenlijnen en technologische ontwikkelingen, zonder de bestaande en aankomende wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Je bekijkt en organiseert het informatiebeheer niet alleen op het niveau van afzonderlijke applicaties, maar ook op het niveau van de gehele organisatie en zelfs ketens.

Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo-niveau;
Bij voorkeur heb je SOD-II of een vergelijkbare opleiding gevolgd;
Je hebt ervaring in het Zaakgericht werken en kennis van DECOS/JOIN als DMS;
Je bent een stevige gesprekspartner die beschikt over goede adviesvaardigheden en helder communiceert;
Jouw visie en adviezen zet je doortastend om in toepasbare SMART geformuleerde activiteiten passend bij zowel de wensen van de afdelingen én de informatiearchitectuur;
Je bent in staat om complexere projecten op informatiekundig vlak te leiden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in het vakgebied. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
De kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Ervaring overheid
De kandidaat heeft tenminste 1 jaar werkervaring binnen de overheid zoals omgevingsdienst, gemeente, provincie opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Ervaring DMS
De kandidaat heeft tenminste 1 jaar ervaring met een Document Management Systeem opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Dit blijkt uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring
De kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Dit blijkt uit het CV.
3-5 jaar werkervaring (10 %)
6-10 jaar werkervaring (15 %)
Meer dan 10 jaar werkervaring (20 %)
Weging: 20 %

Ervaring projectleider
De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als projectleider op informatiekundig vlak opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Ervaring DECOS/JOIN
De kandidaat heeft tenminste 1 jaar ervaring met DECOS/JOIN. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Opleiding SOD II
De kandidaat heeft een aanvullende opleiding gevolgd bij voorkeur SOD II of een vergelijkbare opleiding. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken toetsen we de eisen en gunningscriteria. Daarnaast kijken we naar de volgende competenties:

  • Analytisch vermogen
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend

Weging: 25 %
Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.