Vacature ZZP Opdracht: Projectleider gebiedsontwikkeling – 24/36 uren per week – gemeente Maashorst – 24 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Projectleider gebiedsontwikkeling – 24/36 uren per week – gemeente Maashorst – 24 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Maashorst (i.o.) zoekt Mast Nederland een Projectleider gebiedsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal
10/11
Zzp mogelijk

Van 1-1-2022 t/m 1-7-2022 | Optie verlenging: 3 x

Code 6528
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Maashorst (i.o.) zoekt Mast Nederland een of meerdere ZZP Projectleider gebiedsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden:

Van 1-1-2022 t/m 1-7-2022 | Optie verlenging: 3 x 6 maanden | Standplaats: Uden | 24 tot 36 uren per week | Ruimtelijke ordening & Milieu | we zoeken meerdere collega’s | inschrijven met meerdere personen kan | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 90 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Over Maashorst:
Maashorst is een prachtige en unieke gemeente en bevat een aantrekkelijke combinatie van eigenschappen en mogelijkheden. Een nieuwe gemeente vol energie en dynamiek, ontstaan uit zes kernen; Reek, Schaijk, Odiliapeel, Uden, Volkel en Zeeland. Krachtige kernwoorden geven uiting aan wie wij zijn en waar wij op herkend willen worden.

Zo zijn wij dynamisch en tonen lef, zijn ruimdenkend, warm en toegankelijk, hebben een duidelijke connectie met natuurgebied De Maashorst, zijn energiek en ondernemend. Dit zijn de kernwoorden die aan de basis staan voor de branding van gemeente Maashorst.
Maashorst is een gemeente waar je elkaar opzoeken niet uit de weg gaat.

Het is een streek waar een achtertuin groot genoeg is voor iedereen. En het is een streek waar ontspanning en inspanning hand in hand gaan.

Samen op weg naar één gemeente Maashorst
Alle belangrijke besluiten voor de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn inmiddels genomen. De laatste hele belangrijke was het definitieve besluit van de Eerste Kamer. En dat besluit werd op 13 juli 2021, met een grote meerderheid van stemmen, genomen. Na publicatie in het Staatsblad en herindelingsverkiezingen in november 2021, is de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 klaar voor de start.

Achter de schermen werken we hard om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor Maashorst. We doen dat als organisaties en gemeenteraden niet alleen. Uiteraard niet! Samen met inwoners geven we vorm aan die nieuwe gemeente. Dat vinden we heel belangrijk en blijven we ook doen. Landerd en Uden zijn samen op weg naar één nieuwe, krachtige en groene gemeente Maashorst. Deze gaat op 1 januari 2022 van start.

Waar kom je te werken?
De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams: Dienstverlening, Inrichting, Ontwikkeling en twee teams Uitvoering. Het team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling/toekomstvisie in het ruimtelijk domein, het regisseren van klantvragen (bewoners, bedrijven, organisaties) en het leiden van integrale projecten. Binnen het team Ontwikkeling werken beleidsadviseurs, projectleiders en Wabo-regisseurs. Zij richten zich op de ontwikkeling van het ruimtelijk domein. Daarbij wordt zoveel als mogelijk al gewerkt volgens het gedachtengoed van de komende Omgevingswet.

De gemeente Uden fuseert per 1 januari 2022 met de gemeente Landerd. Je werkt ter ondersteuning van onze collega’s die zich bezig (gaan) houden met de implementatie van de Omgevingswet en zodoende minder tijd hebben voor hun reguliere werkzaamheden. De opdracht is vooralsnog gekoppeld aan de huidig bekende datum van de inwerkingtreding Omgevingswet, dus 1 juli 2022. Omdat deze datum nog niet 100% vaststaat, zijn er 3 verlengingsopties mogelijk van elk 6 maanden.

Functietaken

De werkzaamheden bestaan uit het leiden en begeleiden van projecten op het gebied van woningbouwontwikkeling en maatschappelijke voorzieningen. Meer specifiek stuur je de projecten inhoudelijk, procesmatig en financieel. Je doet dit samen met interdisciplinair samengestelde projectteams. Daarnaast adviseer je jouw ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. Je voert namens de gemeente gesprekken en onderhandelingen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, CPO-initiatieven en andere stakeholders.

De projectleiders gaan zich bezig houden met verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied van Uden in verschillende fases. Het gaat voornamelijk om woningbouwprojecten, waarbij de gemeente soms zelf in de lead is, maar ook projecten waarbij de gemeente een meer faciliterende rol heeft. Voorbeelden zijn woningbouwplannen in Uden-Noord en Eikenheuvel, herontwikkeling van de woonwijk De Bogerd en herontwikkeling van het gebied van het voormalige politiebureau en brandweerkazerne aan de Leeuweriksweg.

Kennis & ervaring
De kandidaten beschikken elk over een afgeronde relevante WO- of HBO opleiding. Daarnaast hebben de kandidaten minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van project- en procesmanagement in ruimtelijke projecten. Daarmee zijn in staat integraal te werken in het gedachtengoed van de naderende Omgevingswet. De kandidaten zijn politiek en bestuurlijk sensitief en hebben minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in dezelfde rollen. De kandidaten hebben aantoonbare ervaring met het omgaan, onderhandelen en de wijze waarop een samenwerking met diverse (markt)partijen kan worden vormgegeven. Ook kunnen de kandidaten goed omgaan met weerstand binnen en buiten de organisatie. Tevens beschikken de kandidaten over een scherpe blik op processturing en over aantoonbare ervaring met CPO-initiatieven burgerparticipatie projecten.

Competenties

  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
  • lef, initiatief nemen en oplossingsgericht;
  • stressbestendig en een gezond relativeringsvermogen;
  • flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht;
  • constructief in teamverband samenwerken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Afgeronde relevante HBO opleiding
De kandidaat heeft een relevante afgeronde WO of HBO opleiding.
Kopie indienen

Verplichte motivatiebrief

In staat deze opdracht zelfstandig uit te voeren. Motiveer.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
1.De kandidaat motiveert waarom hij/zij de geschikte kandidaat is voor deze opdracht.
2.De kandidaat motiveert waarom hij/zij deze opdracht bij de gemeente Uden wil doen.
Weging: 25 %

Ervaring met burgerparticipatie projecten en CPO-Projecten
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met burgerparticipatie projecten en CPO-projecten
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
duidelijke toelichting motivatie
duidelijke toelichting op opgedane kennis en ervaring
duidelijke toelichting op gevraagde en beschikbare kwaliteiten: communicatieve vaardigheden initiatief nemen, in oplossingen denken, stressbestendig, relativeringsvermogen, flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht, constructief in teamverband samenwerken, maar ook zelfstandig
Weging: 25 %

Competenties:

  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
  • lef, initiatief nemen en oplossingsgericht;
  • stressbestendig en een gezond relativeringsvermogen;
  • flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht;
  • constructief in teamverband samenwerken.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De interviews vinden plaats op 9 december tussen 14 en 17 uur.

Afhankelijk van de situatie m.b.t. het coronavirus en het advies van het RIVM, wordt t.z.t. beoordeeld of het interview fysiek in het gemeentehuis kan plaatsvinden of via videoconferencing wordt gehouden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.