Vacature ZZP Opdracht: Medior Planoloog – 36 uren per week – gemeente Maashorst – 24 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Medior Planoloog – 36 uren per week – gemeente Maashorst – 24 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Maashorst (i.o.) zoekt Mast Nederland een ZZP Planoloog. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, medior functie:

Van 1-1-2022 t/m 1-7-2022 | Optie verlenging: 3 x

Code 6527
Datum vacature 22/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Maashorst (i.o.) zoekt Mast Nederland een ZZP Planoloog. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden, medior functie:

Van 1-1-2022 t/m 1-7-2022 | Optie verlenging: 3 x 6 maanden | Standplaats: Uden | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 36 per week | | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 85 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Over Maashorst:
Maashorst is een prachtige en unieke gemeente en bevat een aantrekkelijke combinatie van eigenschappen en mogelijkheden. Een nieuwe gemeente vol energie en dynamiek, ontstaan uit zes kernen; Reek, Schaijk, Odiliapeel, Uden, Volkel en Zeeland. Krachtige kernwoorden geven uiting aan wie wij zijn en waar wij op herkend willen worden.

Zo zijn wij dynamisch en tonen lef, zijn ruimdenkend, warm en toegankelijk, hebben een duidelijke connectie met natuurgebied De Maashorst, zijn energiek en ondernemend. Dit zijn de kernwoorden die aan de basis staan voor de branding van gemeente Maashorst.
Maashorst is een gemeente waar je elkaar opzoeken niet uit de weg gaat.

Het is een streek waar een achtertuin groot genoeg is voor iedereen. En het is een streek waar ontspanning en inspanning hand in hand gaan.

Samen op weg naar één gemeente Maashorst
Alle belangrijke besluiten voor de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn inmiddels genomen. De laatste hele belangrijke was het definitieve besluit van de Eerste Kamer. En dat besluit werd op 13 juli 2021, met een grote meerderheid van stemmen, genomen. Na publicatie in het Staatsblad en herindelingsverkiezingen in november 2021, is de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 klaar voor de start.

Achter de schermen werken we hard om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor Maashorst. We doen dat als organisaties en gemeenteraden niet alleen. Uiteraard niet! Samen met inwoners geven we vorm aan die nieuwe gemeente. Dat vinden we heel belangrijk en blijven we ook doen. Landerd en Uden zijn samen op weg naar één nieuwe, krachtige en groene gemeente Maashorst. Deze gaat op 1 januari 2022 van start.

Waar kom je te werken?
De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams: Dienstverlening, Inrichting, Ontwikkeling en twee teams Uitvoering. Het team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling/toekomstvisie in het ruimtelijk domein, het regisseren van klantvragen (bewoners, bedrijven, organisaties) en het leiden van integrale projecten. Binnen het team Ontwikkeling werken beleidsadviseurs, projectleiders en Wabo-regisseurs. Zij richten zich op de ontwikkeling van het ruimtelijk domein. Daarbij wordt zoveel als mogelijk al gewerkt volgens het gedachtengoed van de komende Omgevingswet.

De gemeente Uden fuseert per 1 januari 2022 met de gemeente Landerd. Je werkt ter ondersteuning van onze collega’s die zich bezig (gaan) houden met de implementatie van de Omgevingswet en zodoende minder tijd hebben voor hun reguliere werkzaamheden. De opdracht is vooralsnog gekoppeld aan de huidig bekende datum van de inwerkingtreding Omgevingswet, dus 1 juli 2022. Omdat deze datum nog niet 100% vaststaat, zijn er 3 verlengingsopties mogelijk van elk 6 maanden.

Functietaken

Wat ga je doen?
Er is extra tijdelijke capaciteit nodig voor de afwikkeling van ruimtelijke initiatieven, voortkomend uit particuliere initiatieven en handhavingszaken. Als planoloog adviseer je collega’s, burgers en bedrijven binnen dit ruimtelijk proces en onderzoek je gezamenlijk de mogelijkheden. Uiteraard houd je daarbij rekening met het voor de gemeente Uden van belang zijnde ruimtelijk beleid en probeer je hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken zoals leegstand, woningbouw, klimaatadaptie, centrumvisie, mobiliteit en transformatie van het landelijk gebied. Bij de beantwoording van de initiatieven heb je oog voor de grotere/overkoepelende processen en probeer je hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Je kunt worden ingezet voor ruimtelijke vraagstukken/initiatieven binnen zowel het stedelijk als landelijk gebied.

Kennis & ervaring
Omdat functies van planologen lastig zijn in te vullen, stellen we deze uitvraag breed op. Bij voorkeur zien we deze opdracht ingevuld door minimaal een medior planoloog. Gelet echter op de spanning op de arbeidsmarkt is een junior ook een optie, mits die in de dagelijkse praktijk kan terugvallen op een ervaren medior of zelfs senior planoloog van uw organisatie. In uw aanbieding vragen we u nadrukkelijk aan te geven hoe u daar handen en voeten aan gaat geven en hoe dat zich eventueel vertaalt in de tariefstelling.
De kandidaat beschikt over een afgeronde relevante WO- of HBO-opleiding, bijv. planologie of sociale geografie. Een mediorkandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar. De kandidaat heeft kennis op het gebied van projectmatig werken, burgerparticipatie en het zelfstandig beoordelen van ruimtelijke initiatieven. Je hebt zowel affiniteit met het stedelijk als het landelijk gebied. Je bent bekend met het gedachtengoed van de Omgevingswet en bent in staat om integraal te werken en een belangenafweging te maken. Je voelt je thuis in een politiek, bestuurlijke omgeving en kunt in dat verband terugvallen op adviesvaardigheden.

Competenties

  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
  • lef, initiatief nemen en oplossingsgericht;
  • stressbestendig en een gezond relativeringsvermogen;
  • flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht;
  • constructief in teamverband samenwerken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Werkervaring planoloog
Een medior-planoloog heeft tenminste 3 jaar werkervaring in de ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeente (in de laatste 5 jaar). Een junior-planoloog heeft minimaal affiniteit met het vakgebied en daarin (wellicht net vanuit een andere discipline) enige praktische werkervaring opgedaan of bijv. een traineeship met goed gevolg doorlopen. Referentie vereist
Referentie vereist

Afgeronde relevante HBO opleiding
De kandidaat heeft een relevante afgeronde WO of HBO opleiding.
Kopie indienen

Verplichte motivatiebrief

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
1.De kandidaat motiveert waarom hij/zij de geschikte kandidaat is voor deze opdracht.
2.De kandidaat motiveert waarom hij/zij deze opdracht bij de gemeente Uden wil doen.
Weging: 25 %Ervaring met burgerparticipatie projecten en CPO-ProjectenDe kandidaat heeft aantoonbare ervaring met burgerparticipatie projecten en CPO-projecten
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
duidelijke toelichting motivatie
duidelijke toelichting op opgedane kennis en ervaring
duidelijke toelichting op gevraagde en beschikbare kwaliteiten: communicatieve vaardigheden initiatief nemen, in oplossingen denken, stressbestendig, relativeringsvermogen, flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht, constructief in teamverband samenwerken, maar ook zelfstandig
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De interviews vinden plaats op woensdag 8 december tussen 14.00 en 17.00 uur.

Afhankelijk van de situatie m.b.t. het coronavirus en het advies van het RIVM, wordt t.z.t. beoordeeld of het interview fysiek in het gemeentehuis kan plaatsvinden of via videoconferencing wordt gehouden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.