Vacature ZZP Opdracht: Leerplichtambtenaar – minimaal 24 uren per week – gemeente Nijmegen – 24 maanden – BOA III (ZZP)

ZZP Opdracht: Leerplichtambtenaar – minimaal 24 uren per week – gemeente Nijmegen – 24 maanden – BOA III (ZZP)

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een ZZP Leerplichtambtenaar met diploma BOA domein III. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor

Code 6525
Datum vacature 22/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een ZZP Leerplichtambtenaar met diploma BOA domein III. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor 24 maanden:

Leerplichtambtenaar
Standplaats
Nijmegen
Startdatum
01-01-2022
Einddatum
31-12-2022
Optie tot verlenging
4 x 3 maanden
Uren per week
minimaal 24

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 69 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De gemeente Nijmegen is voor haar Bureau Leerplicht en RMC op zoek naar een Leerplichtambtenaar.
Het team bestaat uit 1 leidinggevende, leerplichtambtenaren, RMC-consulenten en medewekers.
Voor de doelgroep 16-23 jaar heeft de gemeente Nijmegen een regionale taakstelling.

Functietaken

De opdracht van Bureau Leerplicht en RMC is, om samen met de ouder(s), de leerling en de school, het niet naar school gaan van de leerling te voorkomen, cq. voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. En om, waar verzuim zich toch voordoet, dit zo kort mogelijk te laten duren. Verzuim is vaak een signaal voor achterliggende problematiek. Door op tijd signalen te herkennen en hierop in te spelen kan veel verzuim of verdere uitval voorkomen worden. De veronderstelling is dat leerlingen zo een
betere kans krijgen om gericht geholpen te worden, hun schoolcarrière te vervolgen en hun toekomstkansen te vergroten.

Je werkt dagelijks samen met de partners in het veld, Buurteams Jeugd en Gezin, Jeugdhulpverleningsinstanties en Veilig Thuis.

We staan voor het recht op onderwijs van iedere jongere tussen de leeftijd van 5 en 23 jaar.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2022 tot en met 31-12-2022 voor minimaal 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 3 maanden.
Een door kennis en/of ervaring aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring sinds 2015 als leerplichtambtenaar waarvan 2 jaar sinds 2018;
In het bezit van het diploma BOA domein III.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je bent geduldig en vasthoudend en in staat om moeilijke gesprekken te voeren.
Je bent in staat om secuur en nauwkeurig rapportages te maken.
Je informeert, ondersteunt en werkt samen met anderen om de teamdoelen te behalen.

Geef een geanonimiseerd voorbeeld uit de eigen werkpraktijk waarin overtuigend wordt beschreven dat contacten op alle niveau’s (leerlingen, school, ouders, hulpverleners) effectief verlopen.

Geef twee geanonimiseerde voorbeelden van een plan van aanpak n.a.v. een verzuimmelding. Eén melding heeft betrekking op een frequent ’te-laat-komer’ en de andere melding op een potentiële thuiszitter zonder medische oorzaak. Elk voorbeeld scoort 25%;

Kennis en ervaring van applicatie JVS.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.