Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager parkeergarage – 16 uren per week – gemeente Utrecht – 18 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: Projectmanager parkeergarage – 16 uren per week – gemeente Utrecht – 18 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager parkeergarage. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 06:00 uur.

ZZP Opdracht voor 16 uur in de week, voor 18 maanden:

Periode:
Van 3 januari t/m 1 juli 2022

Code 6521
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een ZZP Projectmanager parkeergarage. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 06:00 uur.

ZZP Opdracht voor 16 uur in de week, voor 18 maanden:

Periode:
Van 3 januari t/m 1 juli 2022 met 2 verlengingsopties van 6 maanden.

Uren per week:
16 uur per week gemiddeld

Functienaam:
Projectmanager parkeergarage Berlijnplein

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 99 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn is in 2020 een P+R parkeergebouw opgeleverd. Na realisatie blijkt dat het gebouw niet duurzaam geëxploiteerd kan worden. Aanvullende ingrepen en revisie op het ontwerp zijn noodzakelijk. De architect van het gebouw en de aannemer zijn bij dit traject betrokken.

Vanuit de Vastgoedorganisatie Utrecht zoeken we een projectmanager die de regie voert op dit proces. Je werkt in het project samen met interne stakeholders zoals het programma Parkeren (interne opdrachtgever), het projectbureau Leidsche Rijn en de beheerorganisatie. Het doel van de werkzaamheden is te komen tot een duurzaam te exploiteren gebouw. Hierbij onderscheiden we twee fases in de werkzaamheden, enerzijds het inzichtelijk maken van de benodigde werkzaamheden in een aantal scenario’s en na besluitvorming de begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden.

Functietaken

Een aantal scenario’s opstellen waarbij de bouwtechnische- en bouwfysische mogelijkheden en de consequenties voor exploitatie zijn uitgewerkt.
Inzichtelijk maken welke consequenties de verbetervoorstellen hebben op investering, planning en exploitatiekosten. Waarbij het streven is om de meest duurzame oplossing te kiezen.
Na besluitvorming over scenario’s ben je ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering.
Het regievoeren op de werkzaamheden namens de VGU richting aannemer en architect.
Verantwoordelijk voor heldere advisering richting stuurgroep om voortgang in het project te bewaken.
Verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam met daarin vertegenwoordiging van de vastgoedbeheerder, exploitant en de assetmanager van het pand.

Je brengt mee:
Meer dan 7 jaar projectmanagementervaring.
Minimaal Hbo-Bouwkunde of andere relevante studierichting.
Ervaring in utiliteitsbouw, bij voorkeur parkeergarages.
Goed in het helder inzichtelijk maken van keuzemogelijkheden en het adviseren van diverse betrokkenen.
Gewend te werken in een politiek bestuurlijke omgeving.
Omgevingssensitief en vindt het leuk om samen te werken met diverse stakeholders.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

  • Meer dan 3 jaar projectmanagementervaring.
  • Minimaal Hbo-Bouwkunde of andere relevante studierichting.
  • Ervaring in utiliteitsbouw, bij voorkeur parkeergarages.
  • Goed in het helder inzichtelijk maken van keuzemogelijkheden en het adviseren van diverse betrokkenen.
  • Gewend te werken in een politiek bestuurlijke omgeving.
  • Omgevingssensitief en vindt het leuk om samen te werken met diverse stakeholders.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht na gebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon
Zonder referenties heeft een inschrijving geen nut.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Meer dan 7 jaar projectmanagementervaring.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.
Ervaring in utiliteitsbouw, bij voorkeur parkeergarages.
De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

Gewend te werken in een politiek bestuurlijke omgeving

Beschrijf een of meerdere opdracht(en) waaruit blijkt dat je keuzemogeljkheden inzichtelijk maakte, diverse betrokken adviseerde en dat je omgevingssensitief bent. Maak helder wat je rol en aanpak was.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

Gesprekken zijn gepland op vrijdag 10 december van 10 tot 12 uur.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.