Vacature Projectleider Erfgoedregistratie – 16 uren per week – gemeente Amsterdam – schaal 12/13

Projectleider Erfgoedregistratie – 16 uren per week – gemeente Amsterdam – schaal 12/13

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Projectleider Erfgoedregistratie. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal: 12/13
ZZP mogelijk: Ja

• Startdatum: 03-01-2022
• Einddatum: totaal maximaal 12

Code 6518
Datum vacature 23/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Projectleider Erfgoedregistratie. Reageren op deze vacature kan tot 02 december 2021 om 08:00 uur.

Schaal: 12/13
ZZP mogelijk: Ja

  • Startdatum: 03-01-2022
  • Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
  • Aantal uren gemiddeld per week: 16
  • Planning interviews: ntb

ZZP Tariefrange: € 35 – € 99 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Wij zoeken voor de gemeente Amsterdam meerdere professionals. Zie ons vacature overzicht.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Monumenten & Archeologie is een expertisecentrum dat staat voor behoud ,versterkingen duurzame ontwikkeling van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijk erfgoed van Amsterdam. M&A houdt zich bezig met onderzoek, advies en voorlichting. Dit om onder meer te kunnen voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van boven- en ondergronds erfgoed. De projectleider wordt ondersteund door een klein team waarin specialistische kennis en operationele ondersteuning op gebied van FME en ETL-processen aanwezig is.

Opdrachtomschrijving
De Projectleider Erfgoedregistratie is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een erfgoedregistratie ten behoeve van de omgevingswet. Deze registratie is gebaseerd op een uniforme standaard voor al het fysieke bovengronds erfgoed.
De vertaling is deels maatwerk per gemeente, maar bevat ook generieke componenten zoals validatie en koppelingen met externe datasets. Daarvoor gebruikt de projectleider het pakket FME.
De projectleider onderhoudt contacten met leveranciers van gegevens en begeleidt het ontwikkelen van noodzakelijke technische voorzieningen. De projectleider is tevens verantwoordelijk voor de planning en de pr van het project.

Functietaken

Bestanddelen van de opdracht.
De projectleider zorgt voor het opnemen van gemeentelijk erfgoedgegevens en levert via het pakket FME daartoe een vertaling van individuele aanleveringen naar de (nieuwe) standaard op.

Op te leveren resultaat.
Oplevering van een verkenning naar beheerorganisaties voor de borging en het onderhoud van de standaard vanaf 2023 inclusief business model.

Rapportage:
Twee jaarlijks ten behoeve van het akkoord door het Bestuurlijk Platform Erfgoed, het platform van 90 wethouders monumenten dat functioneert als formele Opdrachtgever van het projectPeriodiek voortgangsoverleg – maandelijkse voortgangsoverleg met de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen. Bij deze vacature wordt door de gemeente Amsterdam een motivatiebrief gevraagd, gericht op de functie.

De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
Let op antwoordmogelijkheden:

Ja, kandidaat heeft geen ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam.

Nee, kandidaat heeft wel een ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam (KO).

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 12/13 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”)

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Verplichte motivatiebrief (schrijfstijl, foutloos Nederlands).

De aangeboden kandidaat beschikt over HBO /WO werk en denkniveau.

Opleidingen:
1. De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare wo opleidingsachtergrond richting informatiemanagement en datamodellering. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
2. De aangeboden kandidaat is in het bezit van het FME training certificaat.
Let op! U moet de documenten meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de sollicitatie ter zijde gelegd.

De aangeboden kandidaat heeft actuele kennis van landelijke standaarden op gebied van erfgoed en is bekend met de eisen die gesteld worden vanuit de omgevingswet. Voorbeelden hiervan kunnen gevraagd en beoordeeld worden tijdens het interview, indien uitgenodigd. Neem deze dus mee in je motivatiebrief.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van erfgoedregistratie en in het bijzonder met het vastleggen van geometrie van erfgoed in relatie tot basisregistraties (BAG, Wkpb). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare FME-ervaring.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10/11 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”)

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten.

De aangeboden kandidaat beschikt bij voorkeur over een sterk en relevant netwerk in erfgoedsector, met accent op registraties erfgoed. Voorbeelden hiervan kunnen gevraagd en beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview, indien uitgenodigd.

De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in de opzet en het beheer van data standaarden. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Amsterdam heeft beheersmaatregelen genomen om te voldoen aan de wet DBA. Deze houden onder meer in dat overeenkomsten van opdracht met een zzp’er in beginsel worden gesloten voor maximaal 12 maanden en dat deze zzp’er vervolgens 6 maanden na einde van de laatste overeenkomst van opdracht niet in aanmerking kan komen voor een nieuwe vergelijkbare opdracht.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.