Vacature ZZP Opdracht: HR Business Partner – 36 uren per week – provincie Gelderland – 18 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: HR Business Partner – 36 uren per week – provincie Gelderland – 18 maanden (ZZP)

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een ZZP HR Business Partner. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 18 maanden, start in 2022:

HR Business Partner
Standplaats
Provinciehuis Arnhem

Code 6517
Datum vacature 22/11/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een ZZP HR Business Partner. Reageren op deze vacature kan tot 03 december 2021 om 08:00 uur.

ZZP Opdracht voor 18 maanden, start in 2022:

HR Business Partner
Standplaats
Provinciehuis Arnhem en thuiswerken
Startdatum
03-01-2022
Einddatum
30-06-2022
Optie tot verlenging
2 x 6 maanden
Uren per week
gemiddeld 36 uur

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Maatschappelijke ontwikkelingen en met name de uitvoering van de omgevingsvisie Gaaf Gelderland brengen voor de provincie Gelderland veranderingen in de wijze van samenwerken met externe partners. Verandering van rol, houding en werkwijze wordt van de organisatie en medewerkers verwacht. De afdeling P&O geeft – in samenwerking met het management – vorm aan deze ontwikkelingen, adviseert de organisatie en brengt expertise in op P&O thema’s en ondersteunt de gewenste organisatieontwikkeling.

Binnen de afdeling P&O is er een team dat zich bezighoudt met de advisering van managers op het gebied van personele vraagstukken en organisatie-ontwikkeling. Een HR Business Partner geeft – in samenwerking met het management – vorm aan deze ontwikkelingen, adviseert de organisatie en brengt expertise in op P&O thema’s en ondersteunt de gewenste organisatieontwikkeling. Gelet op ziekte van collega’s, opvolging van portefeuilles en een mogelijke extra impuls aan onze adviescapaciteit vragen we deze opdracht uit.

Je werkt binnen de afdeling samen met 4 directe collega HR Business Partners die dezelfde rol vervullen. Elk van hen werkt voor een aantal afdelingen/het management. De HR Business Partners hebben zeer regelmatig overleg om de gekozen koers vast te houden, casuïstiek te bespreken en de samenwerking met het management waar mogelijk te verbeteren. Je bent het eerste aanspreekpunt voor leidinggevenden, maar je kunt ook terugvallen op specialisten binnen onze afdeling.

We zijn met name op zoek naar mensen met aantoonbare ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, Strategische Personeelsplanning, HR Analytics en de methodiek van functiewaardering bij provincies (FUWAPROV).

Functietaken

In deze opdracht heb je een breed en zeer gevarieerd takenpakket.

1. Je adviseert over vraagstukken op het gebied van loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, de vertaling van welk werk we hebben te doen (SPP) en ken- en stuurgetallen naar een strategische HR agenda voor de afdelingen die je adviseert.
2. Je zorgt ervoor dat je beelden hebt van de thema’s die spelen en hoe de organisatie zich ontwikkelt.
3. Je onderzoekt en stemt af waar de organisatie het meest mee geholpen is. Je doet dit vanuit een eigenstandige, vakprofessionele rol waarin je waarde toevoegt door leidinggevenden verschillende scenario’s te schetsen op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen.
4. Ook help je hen bij het zoveel als mogelijk eenduidig toepassen van kaders en adviseren vanuit de ‘geest’ van regels en afspraken. Dit doe je door kritische vragen te stellen, mee te denken en handelingsalternatieven te schetsen

Naast je rol als HR Business Partner zul je deelnemen in projectgroepen die erop gericht zijn om HR beleid of instrumentarium te ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn: strategische personeelsplanning (SPP). datagedreven HR (HR Analytics), vereenvoudigen functiekundige wegingen en opbouwen referentiedatabase van opdrachten.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Externe is inzetbaar vanaf 3 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor gemiddeld 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) in een soortgelijke (strategische) HR-rol bij of voor een overheidsorganisatie.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) op het gebied van ontwerp, implementatie en toepassing van Strategische Personeelsplanning.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten/opdrachten die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) met projecten op het gebied van HR Analytics en/of heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan het ontwerpen van managementdashboards.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten/opdrachten die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over een certificaat in de functiewaarderingssystematiek FUWAPROV.
Benoem de naam van het cursus- of opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Gedrevenheid: Je bent nieuwsgierig en ambitieus en volgt ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar interventies, instrumenten en/of beleid.
Stijlflexibiliteit: Je gebruikt verschillende adviesstijlen of interventies en weet wanneer je moet escaleren.
Analytisch vermogen: Je kunt in scenario’s denken en grenzen, kansen en mogelijkheden in beeld brengen en onderling met elkaar in verband brengen.
Lef: Je durft zowel collega’s als managers aan te spreken, vanuit de inhoud te confronteren, vanuit gelijkwaardigheid te adviseren en bent hierop aanspreekbaar.
Samenwerken: Je werkt zowel binnen als buiten de afdeling en met klanten samen, gericht op de effectiieve inzet van beleid en instrumenten.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) in een soortgelijke (strategische) HR-rol bij of voor een provincie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met processen van subsidies en/of vergunningverlening en/of griffie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfskunde, veranderkunde of HR, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over actuele ervaring met wet- en regelgeving op HR gebied/arbeidsvoorwaarden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.