Vacature ZZP Opdracht: adviseur Landschap – 32 uren per week – Amstelveen – 24 maanden (ZZP)

ZZP Opdracht: adviseur Landschap – 32 uren per week – Amstelveen – 24 maanden (ZZP)

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP adviseur Landschap. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 24 maanden, Senior functie:

Van 1-12-2021 t/m 1-12-2022 |

Code 6497
Datum vacature 10/11/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een ZZP adviseur Landschap. Reageren op deze vacature kan tot 29 november 2021 om 07:00 uur.

ZZP Opdracht voor de duur van 24 maanden, Senior functie:

Van 1-12-2021 t/m 1-12-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amstelveen | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 32 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 87,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Amstelveen staat bekend om zijn groene uitstraling en kwaliteiten. Zo liggen er grote groengebieden aan de van de stad als het Amsterdams bos en de Amstel scheg en zijn er liggen er binnen de stedelijke structuur Heemparken en belangrijke groenverbindingen.

De stad staat een grote transformatie en doorontwikkeling in het verschiet. Een groei van 90.000 tot ruim 100.000 inwoners waarbij de opgave vooral in bestaand stedelijk gebied plaats gaan vinden met aandacht voor de huidige kernkwaliteiten. Aankomend jaar beginnen wij met het opstellen van onze omgevingsvisie, een belangrijke bouwsteen hiervoor is een visie op het groen en de potentie van het groen.

Functietaken

Niet conserveren maar door ontwikkelen. Wij zoeken een senior landschapsarchitect die op strategisch niveau meedenkt over de stedelijke herontwikkeling, die kansen en bedreigingen kan signaleren en die dit kan vertalen in beleid en visies.

Kandidaatomschrijving
Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding.
Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring als landschapsarchitect waarvan met aantoonbare ervaring met het opstellen van (gebied)visies.
Je hebt ervaring met Adobe Creative Suite programma’s (Illustrator, Indesign en Phothshop).
Je denkt mee op strategisch niveau over het door ontwikkelen van de stad op verschillende schaalniveaus. Jij hebt een duidelijke visie op binnenstedelijk niveau bij de verdichtingsopgave en regionaal op het metropolitane landschap.
Vanuit dat perspectief werk je mee aan de omgevingsvisie op stadsniveau, aan de verschillende gebiedsvisies en aan ruimtelijke projecten, zoals het actualiseren van het groenstructuurplan.

Competenties:
Analytisch
Innovatief
Verbindend
Teamspeler
Politieke en bestuurlijke sensitief
Oplossingsgericht
Betrouwbaar
Bij de verschillende opgaven weet jij kansen te creëren om de balans tussen de stedelijke verdichtingsopgave en de groene kwaliteit te optimaliseren.
Je creëert op natuurlijke wijze draagvlak, zowel intern bij collega’s en politiek als extern.

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal afgeronde HBO opleiding.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 7 jaar werkervaring als landschapsarchitect waarvan met aantoonbare ervaring met het opstellen van (gebied)visies.
Referentie vereist

Systeemkennis
Op cv aantoonbaar ervaring met Adobe Creative Suite programma’s (Illustrator, Indesign en Photoshop).

BYOD
Kandidaat beschikt over eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving.

Aanleveren:
Portfolio (werk van projecten)

Verplichte motivatiebrief, zie hieronder voor inhoud ervan.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Analytisch
Innovatief
Verbindend
Teamspeler
Politieke en bestuurlijke sensitief
Oplossingsgericht
Betrouwbaar

Overige wensen naar 100%:
Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Motiveer waarom je gemotiveerd bent voor de opdracht.
Motiveer welke meerwaarde en kennis je meebrengt.
Motiveer hoe je te werk gaat.
Aanleveren van portfolio.
Weging: 25 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als landschapsarchitect met het opstellen van groenvisies/groenstructuurplan op stadsniveau.
Weging: 15 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als landschapsarchitect met het opstellen van (gebied)visies voor een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
Competenties voor deze uitvraag.
In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.
Klik en samenstelling binnen het team.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op maandag 6 december. De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden. Wij verwachten dat de kandidaat beschikbaar is op dit moment.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.