Vacature Interim teamleider en adviseur Vastgoed – 36 uren per week – Alphen aan den Rijn – schaal 12

Interim teamleider en adviseur Vastgoed – 36 uren per week – Alphen aan den Rijn – schaal 12

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt Mast Nederland een Interim teamleider en adviseur Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 21 juni 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal

Code 5392
Datum vacature 10/06/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt Mast Nederland een Interim teamleider en adviseur Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 21 juni 2021 om 08:00 uur.

Schaal
11/12
Zzp mogelijk

Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
36

Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland

ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 92,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als overbrugging voor komende 6 tot 12 maanden zoeken wij iemand die leiding geeft aan de medewerkers vastgoed, een aantal zware vastgoeddossiers trekt en de veranderopgave implementeert. Dat laatste komt voort uit een onderzoek dat nog loopt. Ben jij de integrale verbinder die de vastgoedteams verder brengt en positioneert?

Als teamleider/adviseur ben je het boegbeeld Vastgoed. Je geeft op een coachende en inspirerende wijze leiding aan een team van ongeveer 22 medewerkers (portefeuillemanagement, account- en assetmanagement, juridisch beheer, technisch beheer en (financieel) administratieve ondersteuning).

Functietaken

Samen met het team en de teamleider Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed ga je werken aan het professionaliseren en positioneren van het vastgoedmanagement. Opgaves hierbij zijn het verbeteren van de vastgoedadministratie en het professionaliseren van de processen. Daarnaast heeft het team een steeds grotere strategische rol. In die rol streven we naar een maximale benutting van de panden en een kostenneutrale vastgoedportefeuille en willen we sturen op portefeuilleniveau.

Naar buiten toe zet je vastgoedteam als partner op de kaart. Je brengt de dienstverlening van het team naar een hoger plan. Je ziet verbanden in de verschillende (politieke) casussen en weet een integraal, gedragen advies te presenteren.

Je verbindt de verschillende disciplines binnen het team met elkaar en bewaart het overzicht in de workload per medewerker. Daarnaast draag je zorg voor een accurate bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van het team. Hierbij heb je als doel om de medewerkers optimaal te laten functioneren.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het team naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Doelstelling daarbij is om met het maatschappelijk vastgoed een stevige sociale basis zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te krijgen. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering in beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Van jou als teamleider/adviseur wordt, naast de aansturing van het team, een sterke mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht. Je neemt deel aan bestuurlijke overleggen, maar treedt ook op als gesprekspartner voor de directie en het bestuur. Je stelt je op als sparringpartner van de medewerkers.

Je bent in staat om de interne organisatie aan te passen aan wat de buitenwereld vraagt.

Van jou als teamleider/adviseur vraagt dit constante aandacht voor het verbeteren van vooral systemen en processen. Je moet voor 100% begrijpen waarom die aandacht onmisbaar is voor het laten ontstaan van een echt professionele vastgoedorganisatie en daarop blijvend willen sturen. Dat vraagt inlevings- en communicatief vermogen, het vermogen met weerstand om te gaan, het overeind houden van de professionalisering als prioriteit nummer 1.

Er zijn inhoudelijk, complexe vastgoeddossiers waar je komende tijd mee aan de slag gaat.

Naast de waarden en competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

Beschikt over academisch werk- en denkniveau;
Minimaal 8 jaar relevante werkervaring hebt, waarvan minimaal 6 jaar als leidinggevende;
Bewezen inhoudelijke ervaring met vastgoed hebt;
Een sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht hebt en je weet te sturen op de bedrijfsvoering.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1.a. Een salariswens die past bij de schaal 11/12 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
1.b. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van vastgoedbeleid;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Beschikbaarheid minimaal 32 uur per week.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van vastgoed (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het gebruik van Excel, databases en het maken van financiële rapportages (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als Teamleider Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een jaarplan vastgoed en een ontwikkelplan voor het team vastgoed (20 punten).
a. Geen werkervaring met beide plannen (0 punten)
b. Aantoonbare werkervaring met één van beide plannen (10 punten)
c. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beide plannen (20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring als sparringpartner tussen gemeente en gebruikers van vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).
11. Een salariswens die past bij de schaal 10 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Resultaatgericht
Samenwerkingsgericht
Klantgericht
Veranderingsbereid
Inspirerend vermogen
Empathisch
Besluitvaardig
Politieke sensitiviteit

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.