Vacature ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Sport – 30 maanden – Hoofddorp – 18 uren per week – schaal 10

ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Sport – 30 maanden – Hoofddorp – 18 uren per week – schaal 10

Voor de gemeente Haarlemmermeer, standplaats Hoofddorp, zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Sport. Reageren op deze vacature kan tot 23 juni 2021 om 08:00 uur.

Wij zoeken een ZZP topper voor de volgende

Code 5361
Datum vacature 08/06/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Haarlemmermeer, standplaats Hoofddorp, zoekt Mast Nederland een ZZP Beleidsadviseur Sport. Reageren op deze vacature kan tot 23 juni 2021 om 08:00 uur.

Wij zoeken een ZZP topper voor de volgende opdracht:
Functie: Beleidsadviseur | Van 5-7-2021 t/m 15-12-2021 | Optie verlenging: 8 x 3 maanden | Standplaats: Hoofddorp | Sport & Recreatie | Uren: 18 per week | ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 79 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Deze opdracht is eventueel ook uit te voeren middels een tijdelijke projectovereenkomst van 3 jaar. Zie hiervoor aanvraag nummer 5361 op onze website (www.mastnederland.nl/vacatures).

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Beleidsadviseur Sport(tijdelijk voor de duur van zes maanden, 18 uur

Gemeente Haarlemmermeer is op zoek naar een beleidsadviseur die weet welke maatschappelijke vraagstukken er spelen om inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen. Je komt te werken voor één van de grootste gemeenten van Nederland die staat voor participeren en verbinden. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren.

Jouw rol als beleidsadviseur sportVoor het team Welzijn & Vrije Tijd zoeken we tijdelijk een beleidsadviseur Sport ter ondersteuning van het subteam Sport. Met ruim 150.000 inwoners, en de geplande ‘schaalsprong’ van 50.000 inwoners in het vooruitzicht, is het sport- en beweegbeleid in Haarlemmermeer een dynamisch werkterrein.

Als beleidsadviseur Sportbeleid werk je samen met de collega’s die een relatie hebben met sport, zoals medewerkers van Vastgoed, Beheer & Onderhoud, Financiën, Ruimte, Projecten, Sociaal Domein en Volksgezondheid, en extern met sportverenigingen, Sportservice en andere uitvoerende organisaties.

Functietaken

Je bent daarbij o.a. verantwoordelijk voor:

  • Vertaling van de coronamaatregelen naar de accounts en sportclubs en het binnen halen van mogelijke fondsen en

steun voor de accounts;

  • Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord;
  • Het mede met Vastgoed ontwikkelen van nieuw beleid inzake kostprijs dekkende tarieven voor sportverenigingen;
  • Het leveren van een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van zowel de binnensport als de

buitensportaccommodaties i.v.m. de ‘schaalsprong’.
Het exacte takenpakket krijgt invulling in samenspraak met de collega beleidsadviseurs Sport.

Waar ga je werken?
Cluster Samenleving, Sport en Cultuur heeft als opgaaf om het ‘samen leven’ te versterken. Samen met maatschappelijke partners verzorgt dit cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt. Het team W&VT bestaat uit beleidsadviseurs die één of meerdere accounts beheren. Als beleidsadviseur in dit team en accounthouder ben je verantwoordelijk voor de aan het account gerelateerde beleidswerkzaamheden. Je bent regisseur binnen een complex veld van partners en actoren. Vanuit deze rol signaleer je maatschappelijke vraagstukken en behoeften en vertaal je deze in gedragen beleidsvoorstellen, rekening houdend met de bestuurlijke ambities. Daarnaast zorg je ervoor dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk en samenhangend wordt uitgevoerd door de diverse partners in het veld.
En die vanuit deze houding kritisch durven zijn op haalbaarheid en bestuurlijke wensen, en de juiste balans weten te vinden tussen zakelijkheid en partnerschap ten aanzien van onze partners.
KandidaatomschrijvingWat neem je mee?
Als beleidsadviseur Sport signaleer je ontwikkelingen en knelpunten op beleidsinhoudelijk niveau, zie je de samenhang tussen diverse beleidsterreinen en vertaal je deze naar concrete voorstellen en doelgerichte plannen. Je enthousiasmeert en verbindt en je kunt met verschillende in- en externe partijen samenwerken en gezamenlijk met hen producten opleveren. Goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partners is voor jou gesneden koek. Je hebt een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

  • Over academisch werk- en denkniveau beschikt met minimaal 3 jaar ervaring met sportbeleidsadvisering, bij voorkeur in een gemeentelijke omgeving;
  • Goed financieel inzicht hebt, zakelijk op kunt treden en een doortastende werkaanpak hebt.
  • Generalist en teamspeler bent en visie en overtuigingskracht hebt.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
Gemeentelijke ervaring met sportbeleid
Minstens 3 jaar ervaring met sportbeleid bij gemeenten.

Niveau
Academisch werk- en denkniveau

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Weging prijsdeel: 25 %

Communicatieve vaardigheid
Kandidaat heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
Weging: 10 %

Financieel inzicht, zakelijkheid, doortastende werkaanpakKandidaat heeft goed financieel inzicht. Kan zakelijk optreden. Kandidaat kan goed zelfstandig een mening vormen, en deze met overtuiging presenteren en verdedigen.
Weging: 20 %

Samenwerken
Kan goed samenwerken met diverse personen binnen en buiten het raadhuis en zorgen dat die zich partners voelen in het proces. Teamspeler.
Weging: 10 %

Goed politiek bestuurlijk gevoel
Kan op de juiste manier optreden en zich presenteren in een politiek gevoelige omgeving.
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Kandidaat wordt beoordeeld op presentatie, kennis van zaken, instelling op samenwerking met zowel collega’s als partners in de sportwereld en klik met leidinggevende.
Weging: 25 %

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
kennis van zaken, instelling op samenwerking met zowel collega’s als partners in de sportwereld en klik met leidinggevende.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:
ZZP Tariefrange: € 42,50 – € 79 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Deze opdracht is eventueel ook uit te voeren middels een tijdelijke projectovereenkomst van 3 jaar. Zie hiervoor aanvraag nummer 5361 op onze website (www.mastnederland.nl/vacatures).

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 25 %
Gewicht van kwaliteit: 75 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.