Vacature Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie – 28/32 uren per week – Lichtenvoorde – 12 tot 36 maanden

Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie – 28/32 uren per week – Lichtenvoorde – 12 tot 36 maanden

Voor de gemeente Oost Gelre zoekt Mast Nederland een Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie. Reageren op deze vacature kan tot 20 juni 2021 om 18:00 uur.

Schaal
8/9
Zzp mogelijk

Functie:
Adviseur stedelijk water

Code 5352
Datum vacature 08/06/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Oost Gelre zoekt Mast Nederland een Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie. Reageren op deze vacature kan tot 20 juni 2021 om 18:00 uur.

Schaal
8/9
Zzp mogelijk

Functie:
Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie
Standplaats
Lichtenvoorde
Startdatum
07-06-2021
Einddatum
31-12-2021
Optie tot verlenging
Ja, halfjaarlijks
Uren per week
28-36

ZZP Tariefrange: € 32,50 – € 55 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de strategie, uitvoering en beheer van stedelijk water en riolering binnen onze gemeente. Je ontwikkelt hiervoor beleidskaders en levert hiermee een bijdrage aan de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte en op particulier terrein vanuit stedelijk water.

Functietaken

Je adviseert op juridisch en beleidsniveau over water binnen de ruimtelijke ontwikkelingsopgaven van onze gemeente. Je sluit als vertegenwoordiger van de gemeente Oost Gelre vanuit jouw vakgebied aan bij (externe) overleggen en werkgroepen. Ook regel je het projectleiderschap en/of de directievoering op uitbestede werken en onderzoeken. Je bent eerste aanspreekpunt op vak inhoud. Meldingen en vragen vanuit inwoners pak je op. Je functioneert als sparringspartner voor je collega’s binnen de unit stedelijk water.

Je gaat in samenspraak met andere vakdisciplines aan de slag met:

het ontwikkelen van een hemelwaterstructuurplan per kern
het ontwikkelen van een beheerplan wadi’s
het opstellen van een afkoppelverordening en stimuleringsregeling afkoppelen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
inzetbaar vanaf 7 juni 2021 tot en met 31 december 2021 voor 28 tot 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.
U voegt één Nederlandstalige curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina’s A4 (pdf), waaruit opleiding, ervaring en vaardigheden blijken. In het cv neemt u het privé-emailadres en het mobiele nummer op van de kandidaat. Als de gemeente Oost Gelre er voor kiest de gesprekken via MS Teams plaats te laten vinden, dan gebruiken wij deze gegevens alleen voor het uitnodigen voor een gesprek.
U heeft een aantoonbare afgeronde opleiding op het gebied van civieltechniek, hydrologie of watermanagement op minimaal HBO niveau.
U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied water.
U voegt een door uzelf geschreven cv en motivering toe. De motivering bestaat uit maximaal een half A4 (pdf).

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

U toont duidelijk aan (max. één A4) dat de door u geleverde expertise en competenties van meerwaarde zijn voor de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving. Beoordeling: hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van de
gemeente Oost Gelre en de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving, hoe hoger de score.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Verbinder
Initiatiefrijk
Besluitvaardig
Adviseren
Bestuurlijke sensiviteit

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De gemeente Oost Gelre verplicht geselecteerde kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12, 13 en 41 moeten aangevinkt worden. De VOG moet voor aanvang van de werkzaamheden in uw bezit en door de gemeente Oost Gelre te allen tijden opvraagbaar zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.