Vacature Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken – 36 uren per week – Zevenaar – 12 maanden – schaal 10

Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken – 36 uren per week – Zevenaar – 12 maanden – schaal 10

Voor de gemeente Zevenaar zoekt Mast Nederland een Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken. Reageren op deze vacature kan tot 22 april 2021 om 05:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP mogelijk
Functietitel
Coördinator team Uitvoering

Code 4956
Datum vacature 08/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Zevenaar zoekt Mast Nederland een Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken. Reageren op deze vacature kan tot 22 april 2021 om 05:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP mogelijk
Functietitel
Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken
Standplaats
Zevenaar
Startdatum
01-05-2021
Einddatum
01-11-2021
Optie tot verlenging
Ja, 2 x 3 maanden
Uren per week
36
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 89 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De afdeling Openbare Werken (OW) van de gemeente Zevenaar bestaat uit circa 60 vaste medewerkers en 20 tijdelijke medewerkers die werken vanuit de Participatiewet. De afdeling is verdeeld in de teams Uitvoering en Reiniging. Het team Uitvoering beheert en onderhoudt de buitenruimte en de voertuigen en machines waarmee gewerkt wordt. Het team Reiniging valt onder de gemeenschappelijk regeling ‘Reinigingsdienst de Liemers’ en verzorgt voor de gemeenten Montferland en Zevenaar de afvalinzameling en het grofvuil. Dit team werkt ook voor de drie aanbiedstations.

De dagelijkse aansturing en vakinhoudelijke begeleiding van de medewerkers ligt in handen van twee coördinatoren. De uitvalsbasis voor de OW-medewerkers is de gemeentewerf. Dit is ook de plek van waaruit de coördinatoren hun werkzaamheden verrichten.

Als coördinator van het team Uitvoering zorg je ervoor dat het regulier onderhoud op orde wordt gebracht. Je stuurt aan op resultaten, maakt heldere en duidelijke afspraken en werkt aan een goede onderlinge samenwerking.

Functietaken

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het regulier onderhoud op een planmatige en kostenefficiënte wijze waarbij de gedefinieerde kwaliteitskaders worden behaald.
Je signaleert en benoemt knelpunten op vakinhoudelijk, organisatorisch en personeelsgebied en lost deze op.

Je stuurt de medewerkers van team Uitvoering operationeel aan op werkinhoud, resultaat, houding en gedrag.

Je organiseert en voert de werkoverleggen.
Je voert individuele gesprekken met de medewerkers binnen jouw team.
Je coacht en begeleidt de voormannen.
Je werkt nauw samen met je collega coördinator en planners.
Je adviseert het afdelingshoofd Openbare Werken over:

Vakinhoudelijke verbeterpunten
Interne en externe samenwerkingsverbanden die het functioneren van de afdeling OW en het team Uitvoering ten goede komen.
Het invoeren van het werken volgens het principe Opdrachtgever/opdrachtnemer

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 mei 2021 tot 1 november 2021 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 3 maanden.

Voeg een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. In het cv geef je duidelijk aan:

 • de functienaam;
 • bij welke opdracht- of werkgever;
 • de start- en einddatum van de werkzaamheden;
 • wat het aantal uren per week inzet was;
 • welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd;
 • welke ervaring je hebt opgedaan.

Je beschikt aantoonbaar over een HBO werk en denkniveau. Dit blijkt uit je cv.

Je hebt meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan operationeel ingestelde teams. Geef in max een half A4 waaruit blijkt dat je over deze ervaring beschikt.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

50%
Je hebt ervaring met het doorvoeren van verandertrajecten. Je kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (max een half A4).

 • Je beschikt over benoemde ervaring en kunt dit aantonen met 2 praktijkvoorbeelden. Uit de praktijkvoorbeelden moet blijken dat je de juiste ervaring hebt en dat de uitwerking past bij de uitvraag van de gemeente Zevenaar. (5 punten)
 • Je beschikt over benoemde ervaring en kunt dit aantonen met 1 praktijkvoorbeeld. Uit het praktijkvoorbeeld moet blijken dat je de juiste ervaring hebt en dat de uitwerking past bij de uitvraag van de gemeente Zevenaar. (3 punten)
 • Je beschikt over benoemde ervaring en kunt dit aantonen met 1 praktijkvoorbeeld. De uitwerking past alleen niet bij de uitvraag van de gemeente Zevenaar (1 punt).
 • Je beschikt niet over de benoemde ervaring. (0 punten)

50 %
Je hebt kennis van en ervaring met het werken in de Openbare Ruimte, met name in het groenonderhoud. Geef in max een half A4 aan waaruit blijkt dat je over deze kennis en ervaring beschikt.

 • Je beschikt over benoemde ervaring en kunt dit aantonen met 2 praktijkvoorbeelden. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat je de juiste kennis en ervaring hebt. (5 punten)
 • Je beschikt over benoemde ervaring en kunt dit aantonen met 1 praktijkvoorbeeld. Uit het praktijkvoorbeeld blijkt dat je de juiste kennis en ervaring hebt. (3 punten)
 • Je beschikt niet over de benoemde kennis en ervaring. (0 punten)

COMPETENTIES (neem mee in CV en brief)
Voor de opdracht is het van belang dat je over het volgende beschikt.

Vaardigheden;

kan goed plannen en organiseren
werkt gestructureerd en haalt de doelen binnen de gestelde termijn;
zelfstandig, flexibel en pragmatisch;
beheert en stuurt in termen van tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie;
uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
Houding en Persoonskenmerken

teamspeler, weet een team te inspireren en samen te laten werken;
heeft duidelijk doorzettingsvermogen en besliskracht, met de nodige kwaliteitsbewustheid en realiteitszin;
is oplossings- en resultaatgericht;
is pro-actief, evenwichtig en stressbestendig, flexibel wanneer mogelijk maar vasthoudend in de (hoofd)doelstellingen wanneer nodig.
In de interviewfase worden onderstaande competenties beoordeeld.

1. Verantwoordelijkheid

Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit het eigen handelen.

2. Zelfstandigheid

Verricht zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.

3. Oordeelsvorming

Weegt gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.

4. Conflicthantering

Reageeert correcte en tegemoetkomend op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er te emoitioneel onder te worden. Vindt oplissingen bij belangentegenstellingen. .

5. Resultaatgerichtheid

Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

Indien je aan de competentie voldoet, krijgt je de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan de competentie – 5 punten (maximaal 25 punten)
 • Voldoet voldoende aan de competentie – 3 punten
 • Voldoet onvoldoende aan de competentie – 0 punten

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De interviews zullen plaatsvinden op maandag 26 april tussen 13.00 en 16.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.