Vacature Senior Strategische Planner – 16 uur per week – 24 maanden – Utrecht – schaal 12/13

Senior Strategische Planner – 16 uur per week – 24 maanden – Utrecht – schaal 12/13

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Senior Strategische Planner. Reageren op deze vacature kan tot 21 april 2021 om 08:00 uur.

Periode: Van 1-5-2021 tot 31-12-2021
Belasting: 12 -16 uur per week gemiddeld
ZZP Mogelijk
Met

Code 4952
Datum vacature 08/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Senior Strategische Planner. Reageren op deze vacature kan tot 21 april 2021 om 08:00 uur.

Periode: Van 1-5-2021 tot 31-12-2021
Belasting: 12 -16 uur per week gemiddeld
ZZP Mogelijk
Met 16 verlengingsopties van 1 maand, tot een maximale inleentermijn van 24 maanden.
Schaal
12/13
ZZP Tariefrange:
€ 70 – € 115 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Voor de uitvoering van herstel aan het wervengebied in Utrecht zijn we op zoek naar een senior strategisch planner. Het wervengebied is het kloppend hart van Utrecht. Het programma Wervengebied in Utrecht staat voor de opgave het gehele wervengebied veilig, functioneel en met behoud van erfgoed te herstellen. Als onderdeel van het programma is het uitvoeringsteam op zoek naar een senior strategische planner die in staat is bestuurlijke concepten en (omgevings)belangen te vertalen naar een praktische uitvoering. En omgekeerd de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico’s van de uitvoering weer te geven op zoek gaat naar de kansen zodat op projectniveau en programmaniveau duidelijk is wat er speelt en heldere keuzes kunnen worden gemaakt.

Het project heeft te maken met grote complexiteit door het aantal betrokken partijen, een zich ontwikkelende organisatie én kaders en wordt gerealiseerd in een omgeving met veel dynamiek, monumentale waarde en archeologische onzekerheden. De urgentie van aan elkaar grenzende onderdelen is soms heel groot en dan weer minder groot, waardoor het werkgebied versnipperd, terwijl efficiëntie en effectiviteit belangrijk zijn om de projecten in het gebied beheersbaar te houden.

Functietaken

Je taken zijn:
De werkzaamheden hebben een direct en groot effect op de leefbaarheid in de binnenstad.
Keuzes worden voorgelegd door scenario’s inzichtelijk te maken en besluiten worden verwerkt naar en praktische aanpak. Hierbij wordt geschakeld tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Relaties tussen de onderdelen worden onderzocht op de essentie, wenselijkheid en realisme.
De planning is de leidraad van het uitvoeringsteam. De planning biedt de flexibiliteit op korte termijn en houvast en richting voor de lange termijn. De planner versterkt het draagvlak voor de aanpak en gestelde prioriteiten in het uitvoeringsteam en programma.
Kortom een planning als communicatiemiddel de strategisch planner input van verschillende abstractieniveaus omzet in stuurinformatie voor het project en advies voor het programma.
Conceptueel denken en de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Jij bent :
Je kan een strategische planning, scenario planning en besluitvorming processen opstellen en laten eindigen met concrete doelstellingen.
Je bent analytisch ingesteld, sterk in oplossingsgericht werken en denken en je bent in staat te handelen vanuit verschillende disciplines.
Kan complexe vraagstukken inzichtelijk maken.
Ervaring met werken in bestuurlijke/politieke omgeving.
Je hebt ruime ervaring met Excel en andere data gerelateerde systemen en je bent handig in het visueel maken van deze data in planningstools.
Je kan coachen in de vorm van begeleiden van nieuw aangestelde (junior) planners die de gehele breedte van het vak dienen te leren.

Goed om te weten:
In verband met de Corona/Covid-19 maatregelen hebben wij onze sollicitatieprocedures aangepast. We maken zoveel mogelijk gebruik van video bellen voor de sollicitatiegesprekken.
Op die manier kunnen we jouw sollicitatie zo goed mogelijk door laten gaan. Als je uitgenodigd wordt voor een gesprek nemen we contact met je op en bespreken we hoe het videogesprek in zijn werk gaat.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 12/13 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Minimaal HBO diploma.

Maak inzichtelijk bij welke overheden je vergelijkbare opdrachten hebt vervuld, gelieve niet uit te wijden, maar kort en bondig noteren.

Kennis/ervaring op het gebied van Samenwerken in multidisciplinaire teams;​​​​​​​

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10-12 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Kennis/ervaring op het gebied van ​​​​​​planningen in programma’s (bundelingen van diverse projecten)

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Bij voorkeur WO diploma.

Je kan een strategische planning, scenario planning en besluitvorming processen opstellen en laten eindigen met concrete doelstellingen.

Je bent analytisch ingesteld, sterk in oplossingsgericht werken en denken en je bent in staat te handelen vanuit verschillende disciplines.

Kan complexe vraagstukken inzichtelijk maken.

Ervaring met werken in bestuurlijke/politieke omgeving.

Je hebt ruime ervaring met Excel en andere data gerelateerde systemen en je bent handig in het visueel maken van deze data in planningstools.

Je kan coachen in de vorm van begeleiden van nieuw aangestelde (junior) planners die de gehele breedte van het vak dienen te leren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.