Vacature (Medior) communicatieadviseur Afval en Grondstoffen – 32 uren per week – Amsterdam – 12 tot 24 maanden – HBO – schaal 9/10

(Medior) communicatieadviseur Afval en Grondstoffen – 32 uren per week – Amsterdam – 12 tot 24 maanden – HBO – schaal 9/10

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een (Medior) communicatieadviseur. Reageren op deze vacature kan tot 13 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal: 9 / 10
ZZP Tariefrange: € 35 – € 60 bruto per uur, inclusief ALLE kosten,

Code 4949
Datum vacature 07/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een (Medior) communicatieadviseur. Reageren op deze vacature kan tot 13 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal: 9 / 10
ZZP Tariefrange: € 35 – € 60 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Startdatum: zsm
Einddatum: 15-04-2022
Werklocatie: Rozenburglaan, 2, 1097HK, AMSTERDAM
Aantal fte: 2
Aantal uren per week: 32-36
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Planning interviews: in overleg

Wij zoeken voor de gemeente Amsterdam meerdere communicatie professionals. Zie ons vacature overzicht.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Jouw functie
Het communicatiebureau van de gemeente Amsterdam zoekt voor het cluster Stadsbeheer een medior communicatieadviseur die zich met enthousiasme inzet voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. De uitdagingen voor Afval en Grondstoffen liggen vooral in het zorgen voor een schone en leefbare stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. De gemeente Amsterdam investeert daarvoor onder andere in meer containers voor gescheiden inzameling in de buurt, innovatieve inzamelvoorzieningen en voorlichting, en spreekt de Amsterdammers aan op hun verantwoordelijkheid, als inwoners van een mooie stad die mooi moet blijven. Voor diverse projecten is ondersteuning gewenst bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project mbt ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoogbouw , wijzigingen in het ophalen van plastic en de recyclepunten. Je komt te werken in een team van tien adviseurs die indien nodig ook taken van elkaar overnemen. In het kader van Gebiedsgericht Werken wordt er bovendien nauw samengewerkt met adviseurs in de stadsdelen en de andere directies die zich bezighouden met een schone en leefbare stad.

Functietaken

De adviseur die we zoeken brengt zijn eigen kennis en ervaring mee om het team verder te versterken en de opgave die we hebben voor de stad goed uit te voeren.
Zelfstandig en met collega’s opstellen van communicatieplannen
Verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de communicatie
Opstellen en uitvoeren van een communicatie- en contentkalender
Laten vervaardigen van online- en offline communicatiemiddelen
Schrijven en redigeren van inter- en intranetteksten, bewonersbrieven, artikelen voor de gemeentekrant, etc
Adviseren over en organiseren van activiteiten zoals bewoners- en participatiebijeenkomsten
Nauw samenwerken met andere communicatieadviseurs in de gemeente en bij partners
Samenwerken met specialisten van het Communicatiebureau voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media-advies, online redactie
Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie van eigen projecten en kennisdeling

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven. Bij deze vacature wordt door de gemeente Amsterdam een motivatiebrief gevraagd, gericht op de functie.

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
Let op antwoordmogelijkheden:

Ja, kandidaat heeft geen ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam.

Nee, kandidaat heeft wel een ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam (KO).

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
1. Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”)

2. U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven die de ervaring onderbouwen. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

3. Verplichte motivatiebrief (schrijfstijl, foutloos Nederlands).

4. De aangeboden kandidaat beschikt over HBO /WO werk en denkniveau.

5. De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
6. Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”)

7. U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

8. Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten.

9. De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met het onderwerp.

10. De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van een communicatieplan.

11. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het zelfstandig organiseren van communicatie in een uitvoeringsorganisatie.

12. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gebiedsgerichte communicatie.

13. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het zelfstandig ontwikkelen van online en offline communicatiemiddelen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 20 %
Gewicht van kwaliteit: 80 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.