Vacature zzp WOZ taxateurs (2 FTE) – Amstelveen – 1 tot 2 jaar – schaal 9 – 32 uren per week

zzp WOZ taxateurs (2 FTE) – Amstelveen – 1 tot 2 jaar – schaal 9 – 32 uren per week

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een zzp WOZ taxateur (2 FTE). Reageren op deze vacature kan tot 12 april 2021 om 08:00 uur.

Van 26-4-2021 t/m 30-4-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amstelveen | € 40 –

Code 4948
Datum vacature 07/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amstelveen zoekt Mast Nederland een zzp WOZ taxateur (2 FTE). Reageren op deze vacature kan tot 12 april 2021 om 08:00 uur.

Van 26-4-2021 t/m 30-4-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amstelveen | € 40 – € 62,50 per uur | Financieel & Economisch | Uren: 32 per week | Aantal FTE: 2 | Schaal 9/10

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gemeentebelastingen Amstelland is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten waarbij Amstelveen als centrumgemeente fungeert. Doel van de samenwerking is een hoog kwalitatief product leveren tegen zo laag mogelijke kosten.

I.v.m. piekwerkzaamheden zijn wij op zoek naar 2 taxateurs.

Functietaken

De WOZ-taxateurs zijn verantwoordelijk voor de modelmatige WOZ-waardering van 125.000 objecten woningen en bedrijven. De medewerkers van het cluster WOZ zijn jonge, zelfstandige en enthousiaste specialisten. Door hun uitstekende samenwerking wordt een zeer hoge kwaliteit en productiviteit geleverd. Omdat uitwisselbaarheid binnen de groep van taxateurs vanzelfsprekend is, heb je kennis van alle soorten WOZ-taxaties.

Samen met de collega taxateurs bepaal jij de WOZ-waarde van alle soorten objecten met een geautomatiseerd waarderingsmodel. Je verstrekt zowel mondeling als schriftelijk informatie over WOZ-taxaties. Tevens ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste objectafbakening, de objectkenmerken en het verwerken hiervan in de WOZ administratie.

Uitgangspunt voor de taxaties zijn de reglementen van de waarderingsinstructie van de WOZ. Behalve marktanalyse en taxaties houd je je ook bezig met het afhandelen van bezwaarschriften en voeren van overleg met belanghebbende en grote marktpartijen

De opdracht loopt per z.s.m. tot 30 april 2022. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving / Profiel
Een afgeronde HBO opleiding
Een afgeronde makelaarsopleiding, bij voorkeur SVM.
In het bezit van het WOZ diploma.
Minimaal 5 jaar ervaring als WOZ-taxateur.
Ervaring met taxaties in de regio is een pré.
Ervaring bij een gemeente is een pré.

Competenties / Als Taxateur beschik je over de volgende competenties:
Klantgericht.
Resultaatgericht.
Betrouwbaar.
Sociaal vaardig.
Integer.
Objectief.
Efficiënt.
Doelmatig.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure.Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.

Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op vrijdag 16 april tussen 8.00 – 10.00 uur en tussen 13.00 – 15.30 uur.
Er zal nader bepaald worden of de gesprekken fysiek of online zullen plaatsvinden.

Toelichting op rooster
24 uur is bespreekbaar

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9-10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

BYOD
Kandidaat beschikt over eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving.

Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding. Opleiding Op cv aantoonbaar een afgeronde makelaarsopleiding, bij voorkeur SVM.

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante werkervaring als WOZ-Taxateur opgedaan in de afgelopen 8 jaar.
Referentie vereist

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Weging prijsdeel: 25 %

Opleiding
Op cv aantoonbaar in het bezit van een WOZ diploma.
Weging: 15 %

Systeemkennis
Op cv aantoonbaar kennis van en ervaring met GOUW IT, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.
Weging: 15 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar ervaring als WOZ-Taxateur binnen een gemeente, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.
Weging: 10 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar ervaring in het verrichten van WOZ –taxaties in de regio, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Klantgericht.
Resultaatgericht.
Betrouwbaar.
Sociaal vaardig.
Integer.
Objectief.
Efficiënt.
Doelmatig.
Motivatie van de wijze waarop de kandidaat invulling denkt te geven aan de opdracht.
Weging: 25 %

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.