Vacature Interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) – 28/32 uren per week – Hardenberg – schaal 9/10 – 12 tot 24 maand

Interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) – 28/32 uren per week – Hardenberg – schaal 9/10 – 12 tot 24 maand

Voor de gemeente Hardenberg zoekt Mast Nederland een Interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG). Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 85 bruto per uur, inclusief

Code 4946
Datum vacature 07/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Hardenberg zoekt Mast Nederland een Interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG). Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 85 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Startdatum 10-5-2021
Einddatum 10-5-2022
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 32,00
Aantal posities 1

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Gemeente Hardenberg
Er wonen ruim 60.500 inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft vanwege de ligging een sterke regionale functie.
De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied (OG) en Dienstverlening. Er werken ruim 550 medewerkers bij de gemeente Hardenberg. Domein Openbaar Gebied is een flexibel, slagvaardig en servicegericht domein, die de openbare ruimte inricht en
onderhoudt voor de gemeenten Hardenberg en Ommen. We zoeken een interim teamleider voor het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) van OG. Dit team is verantwoordelijk voor het strategische en kader-stellende beleid, de aansturing van projecten en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeenten Hardenberg en Ommen. De werkzaamheden zijn belegd in de clusters Civiel, Verkeer, Groen en Water,
Riolering en Gebouwen. De opdracht omvat zowel de aansturing als een ontwikkelopdracht voor het team.

Functietaken

Wat ga je doen?
Als interim teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG) draag je bij aan de organisatie ontwikkeling, stuur je op proces en ben je verantwoordelijk voor de inzet en zorg voor je medewerkers.

Het team IGG heeft op korte termijn de inzet nodig van een interim teamleider die stuurt op resultaat en taakstellende doelstellingen kan realiseren. De teamleider is verantwoordelijk voor het bevorderen van de consistentie in het team. Hij/zij geeft vorm aan een goede balans tussen de medewerkers en zorgt ervoor dat het team in control is op de inzet van financiële middelen (planning en control cyclus).

Op te leveren resultaten:

 • Consistentie in het team
 • Realisatie taakstellende doelstellingen uit de begroting
 • Grip op de integrale planning en inzet van financiële middelen van het team

Organisatie ontwikkeling
Als teamleider:
draag je bij aan de organisatie brede ontwikkeling opgaven en bevorder je integraliteit;
schep je kaders en bent ondersteunend in het werk- en ontwikkelproces. Je kunt veranderingen in werkwijzen
stimuleren en aanjagen;
ontwikkel je mede de organisatie van je team in de voorbereiding op de beëindiging van de samenwerking met
Ommen;
ben je lid van het managementteam van domein Openbaar Gebied (OG).

Proces, sturing
Als teamleider:
organiseer je samen met het team van beleidsmedewerkers de werkzaamheden zodanig dat het collegeprogramma binnen de kaders wordt uitgevoerd;
heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
heb je grip op de integrale planning van het team en maak je resultaatgerichte afspraken met de medewerkers en de opdrachtgevers. De afspraken monitor je op regelmatige basis met de beleidsmedewerkers en stuurt bij waar nodig;
ondersteun je de beleidsmedewerkers om de taakstellende doelstellingen uit de begroting uit te voeren en te rapporteren;
ben je mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning & control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen;
draag je mede verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoeringsbudgetten van IGG;
bevorder je de consistentie tussen de onderdelen in je team.

Inzet en zorg voor je medewerkers
Als teamleider:
toon je leiderschap door te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen zodat medewerkers ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen en het team kan inspelen op de toekomst;
ben je een echte people manager en weet je een team te bouwen, je geeft feedback en weet verbinding te maken met de medewerkers;
heb je aandacht voor je team, maar ook voor de individuele medewerker, je weet wat er speelt en kunt focus aanbrengen;
heb je oog voor de ambities van je medewerkers en geef je ze de ruimte deze te ontwikkelen;
zorg je voor een goede balans tussen ambitie en capaciteit en voor een gezonde werksfeer waarbij medewerkers elkaar stimuleren, enthousiasmeren, maar ook voor elkaar klaar staan;
ben je in staat om het team vorm te geven met een goede balans tussen vaste en flexibele werknemers en tussen “denkers en doeners”.

Wie ben jij?
Als teamleider ben je een inspirerend voorbeeld voor de medewerkers van jouw team. Je stimuleert en faciliteert hen om
zich individueel en als team verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de resultaten van de
organisatie. Affiniteit met de werkzaamheden van het team is belangrijk om de juiste vragen te stellen. Vanzelfsprekend
zorg je voor een goede afstemming met de andere teams en andere domeinen. Je bent integraal verantwoordelijk voor het
team, stuurt op resultaat en budget en draagt zorg voor de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Wat breng je mee?
Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding en hebt aantoonbaar WO niveau
Je hebt affiniteit met de inhoudelijke werkzaamheden van het team
Je hebt meerdere jaren aantoonbaar succesvol als manager in een politieke context gewerkt.
Je bent gericht op ontwikkeling van je team en de organisatie
Je bent zowel proces- als mensgericht

Welke competenties vragen we?

 • Coachen, (groepsgericht) leidinggeven
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie

Genoemde ervaring en competenties in de opdracht- en/of kandidaatomschrijving worden door de opdrachtgever
getoetst in de motivatiebrief, het CV en/of tijdens het gesprek.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Kandidaat heeft werkervaring met de inhoudelijke werkzaamheden van het team.

Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als manager in een politieke context.

Kandidaat heeft ervaring met team coaching of teamontwikkeling.

Kandidaat is als manager zowel proces- als mensgericht.

Beschikbaar voor minimaal 28 uren per week.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding.

Beschikbaar voor minimaal 32 uren per week.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 50 %
Gewicht van kwaliteit: 50 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De gesprekken vinden plaats op 28 april. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.

 • Coachen, (groepsgericht) leidinggeven
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.