Vacature Beleidsmedewerker Samenleving – 28 uren per week – Oldebroek – schaal 9/10 – 6 tot 12 maanden – deta

Beleidsmedewerker Samenleving – 28 uren per week – Oldebroek – schaal 9/10 – 6 tot 12 maanden – deta

Voor de gemeente Oldebroek zoekt Mast Nederland een Beleidsmedewerker Samenleving. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
Deze opdracht is niet geschikt voor ZZP toppers

Lees ook goed de

Code 4945
Datum vacature 07/04/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Oldebroek zoekt Mast Nederland een Beleidsmedewerker Samenleving. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
Deze opdracht is niet geschikt voor ZZP toppers

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid om na 24 maanden in dienst te treden van de opdrachtgever.

Functiebeschrijving

De opdrachtgever
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team
Het team Samenleving bestaat uit ruim 20 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. Voor het team Samenleving zoeken we een beleidsmedewerker Samenleving die goed samen kan werken met collega’s, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Als beleidsmedewerker Samenleving houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid op het terrein van Wmo, met als aandachtsgebieden Maatschappelijke opvang (MO) & Beschermd Wonen (BW), GGZ, Huiselijk Geweld en het sociaal werk in onze gemeente.

Functietaken

Als beleidsmedewerker Samenleving zijn de belangrijkste onderdelen van je takenpakket:
Implementatie van regionaal en lokaal beleid en projecten op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
Regionale samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wet verplichte GGZ. Tijdens deze opdracht is de norm voor opdrachtgeverschap voor beschermd wonen onderwerp van gesprek;
Beleidsaanspreekpunt voor complexe problematiek in de gemeente;
Deelname aan regionale aanpak Huiselijk Geweld en verantwoordelijk voor de lokale aanpak;
Deelname aan de werkgroep wonen, welzijn en zorg;
Doorontwikkeling van het sociaal werk in het sociaal team Oldebroek;
Advisering aan college en raad.

Als beleidsmedewerker ben je in staat om met een helicopterview boven de eigen beleidstaken te hangen en verbinding te zoeken. Tegelijkertijd kun je ook meedenken in praktijksituaties en deze ervaringen vertalen naar beleid en ontwikkeling. Je kunt complexe thema’s aan en collega’s daarin adviseren, je vervult een voortrekkersrol op het vakgebied en bent in staat collega’s te inspireren en mee te nemen in de gewenste richting. Daarnaast verwachten wij een enthousiaste, positieve en creatieve houding en iemand die zijn weg vindt in tegenstrijdige belangen.

Wat neem je mee?
een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
relevantie werkervaring met vergelijkbare opdrachten als beleidsmedewerker Samenleving/Sociaal domein -gekenmerkt door de taakgebieden Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Huiselijk Geweld, GGZ- binnen een gemeente;
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent politiek en omgeving sensitief;
gevoel voor complexiteit van het sociaal domein en kunt de uitvoering hierin adviseren;
Je kunt projectmatig de vertaalslag van beleid naar uitvoering maken;
Je legt makkelijk contact, betrekt mensen en weet draagvlak te creëren met mensen binnen en buiten de organisatie;
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en in de samenleving en weet deze waar nodig vorm te geven in beleid.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 9/10

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Kandidaat beschikt over een aantoonbare, afgeronde opleiding op HBO niveau.

Kandidaat heeft op het CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan met vergelijkbare opdrachten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente.

Kandidaat heeft op het CV aantoonbare kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en -implementatie t.b.v. kwetsbare doelgroepen.

Kandidaat heeft op het CV aantoonbaar kennis van en ervaring met het beheren van budgetten binnen een gemeentelijke begrotingscyclus.

Kandidaat heeft op het CV aantoonbare kennis van en ervaring met politieke besluitvorming binnen een gemeente.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek. Naast onze kernwaarden, Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

  • Proactief
  • Doorzettingsvermogen
  • Kunnen omgaan met diverse belangen

Kandidaat heeft op het CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan met vergelijkbare opdrachten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente.
Keuzemogelijkheden
2 jaar ervaring, opgedaan met vergelijkbare opdrachten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente (0 Punten)
>2 jaar ervaring, opgedaan met vergelijkbare opdrachten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente. (5 Punten)

Kandidaat heeft werkervaring bij een kleine gemeente (waarbij een kleine gemeente gedefinieerd wordt met een inwonersaantal van tussen de 15.000 en 35.000 inwoners). Dit dient duidelijk op het cv naar voren te komen.
Keuzemogelijkheden
Ja (5 Punten)
Nee (0 Punten)

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Kandidaten die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via Mast Nederland B.V.

Start

De gesprekken vinden digitaal plaats op woensdagmiddag 21 april tussen 13.00 en 17.00 uur. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.