Vacature ZZP Procesbegeleider werkwijze multidisciplinaire rollen – 12 maanden – Veiligheidsregio Limburg-Noord – 8 uur per week

ZZP Procesbegeleider werkwijze multidisciplinaire rollen – 12 maanden – Veiligheidsregio Limburg-Noord – 8 uur per week

Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zoekt Mast Nederland een ZZP Procesbegeleider werkwijze multidisciplinaire rollen. Reageren op deze vacature kan tot 22 april 2021 om 08:00 uur.

Van 3-5-2021 t/m 31-10-2021 | Optie verlenging: 1 x 6 maanden

Code 4941
Datum vacature 06/04/2021

De opdrachtgever

Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zoekt Mast Nederland een ZZP Procesbegeleider werkwijze multidisciplinaire rollen. Reageren op deze vacature kan tot 22 april 2021 om 08:00 uur.

Van 3-5-2021 t/m 31-10-2021 | Optie verlenging: 1 x 6 maanden | Standplaats: hoofdkantoor VRLN te Venlo | Openbare orde & Veiligheid | Uren: 8 per week | Aantal FTE: 0,2

ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 80 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie en Defensie zijn voorbeelden van samenwerkende partijen. Het werkgebied bestaat uit circa 515.000 inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Tevens is de Veiligheidsregio een werkgever voor personeel van de GGD Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord en de brandweer Limburg-Noord. Naast bijna 600 medewerkers in vaste dienst is vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief. De brandweer houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en het beperken van de gevolgen van een brand. De GGD bevindt zich op het snijvlak van de gezondheidszorg en de overheid. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). De coördinatie bij de inzet van geneeskundige diensten wordt opgepakt door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio).

Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de Veiligheidsregio altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld!

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord dient voortdurende te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rampen en crises. Dat betekent ook gebruik maken van de meest recente ontwikkelingen om een ramp of crisis effectief te kunnen bestrijden. Dit maakt dat wij willen starten met een nieuwe werkwijze van de multidisciplinaire rollen binnen de crisisorganisatie. De multi-rollen bestaan uit de Regionaal Operationeel Leider (ROL), de Leider commando plaats incident (CoPI) en de informatiemanagement kolom bestaande uit informatiemanagers, informatiecoördinatoren en geografisch informatiemedewerkers. Daarnaast bevindt zich op de meldkamer een multidisciplinaire functionaris in de vorm van de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De nieuwe werkwijzen dienen o.a. meer gericht te zijn op het vroegtijdig starten van de werkprocessen (bv. het werken op afstand) en een betere samenwerking en afstemming tussen de beschreven multidisciplinaire functionarissen.
Deze nieuwe werkprocessen zullen van a tot z goed doordacht en vormgegeven moeten worden, waarbij het cruciaal is dat het werkveld hierbij betrokken wordt en er draagvlak gecreëerd wordt. Voor de informatiemanagementkolom geldt daarnaast specifiek dat hier een professionaliteitslag wordt gemaakt door het anders invullen van de rollen binnen deze kolom. Waar deze nu nog bestaat uit Informatiemanager CoPI (ingevuld door brandweervrijwilligers), Informatiemanager ROT (piketfunctie), Geografisch Informatiemedewerker (vrijwillige instroompoule) en informatiecoördinator (vrijwillige instroompoule), gaan we werken met twee Informatiemanager-piketten (CoPI – ROT – BT), een vrijwillige instroompoule voor de invulling van de Informatiecoördinator (CoPI – ROT) en een vrijwillige instroompoule voor de invulling van de Geografisch Informatiemedewerker (GIM CoPI – ROT).

Functietaken

Wij zoeken een procesbegeleider die ons hierbij helpt door:
Het vertalen van onze visie naar concrete acties.
Acties plannen naar een realistische tijdlijn.
Te ondersteunen bij het uitvoeren van de acties.
Het opleveren van de volgende producten:
concept werkwijze op afstand multidisciplinaire rollen
concept werkwijze op locatie multidisciplinaire rollen
concept werkwijze multidisciplinaire functionarissen (ROL – Leider CoPI – IM’er)
concept lijst van benodigdheden voor ROL, Leider CoPI en IM-kolom
Het laten toetsen van de producten door ROL-en, Leiders CoPI’s en IM-ers
Het zorgvuldig implementeren van de nieuwe werkwijzen:
Trainen en oefenen
Meldkamerpreparatie / operationele voorbereiding
Aanschaf/organiseren van benodigdheden
Informatie/communicatie naar crisisorganisatie
Hou je van een complexe organisatie en uitdagende vraagstukken? Hou je van samenwerken? En van optimaliseren en vernieuwen? Dan past deze opdracht bij jou!

Als procesbegeleider multidisciplinaire rollen werk je met twee collega’s van de VRLN samen aan een gedragen werkwijze voor de multidisciplinaire rollen en een nieuwe werkwijze voor de informatiemanagement kolom binnen de crisisorganisatie. Je bent dan ook onderdeel van de projectgroep en ondersteunt/begeleidt de projectgroep in maken van de juiste keuzes en levert daarnaast producten op. Je levert daarnaast gevraagd en ongevraagd advies.

Wij vragen van jou:
HBO werk en denkniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring in procesbegeleiding/organisatieverandering;
Ervaring binnen of met een crisisorganisatie van een overheid of een bedrijf is een pré;
In grotere en/of complexere organisaties gewerkt;
Analytisch denkvermogen;
Het vertalen van een toekomstige situatie naar concrete acties (advies);
Het uitvoeren van acties, zowel zelfstandig als in teamverband.
Vaardig zijn in het gebruik van kantoor applicaties (Office programma’s en soortgelijken).
Het kunnen overbrengen van de ingezette koers in eenvoudige taal naar de belangrijkste stakeholders (vertalen en presenteren).

Lijst van afkortingen
BT Beleidsteam (gemeentelijke of regionaal)
CaCo Calamiteiten Coördinator (gemeenschappelijke meldkamer)
CoPI Commando Plaats Incident
GIM Geografisch Informatiemedewerker
IC Informatiecoördinator
IM Informatiemanager
Leider CoPI Leider Commando Plaats Incident.
ROL Regionaal Operationeel Leider
ROT Regionaal Operationeel Team

Functie-eisen

Kandidaatomschrijving
Hou je van een complexe organisatie en uitdagende vraagstukken? Hou je van samenwerken? En van optimaliseren en vernieuwen? Dan past deze opdracht bij jou!
Als procesbegeleider multidisciplinaire rollen werk je met twee collega’s van de VRLN samen aan een gedragen werkwijze voor de multidisciplinaire rollen en een nieuwe werkwijze voor de informatiemanagement kolom binnen de crisisorganisatie. Je bent dan ook onderdeel van de projectgroep en ondersteunt/begeleidt de projectgroep in maken van de juiste keuzes en levert daarnaast producten op. Je levert daarnaast gevraagd en ongevraagd advies.

Wij vragen van jou:
HBO werk en denkniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring in procesbegeleiding/organisatieverandering;
Ervaring binnen of met een crisisorganisatie van een overheid of een bedrijf is een pré;
In grotere en/of complexere organisaties gewerkt;
Analytisch denkvermogen;
Het vertalen van een toekomstige situatie naar concrete acties (advies);
Het uitvoeren van acties, zowel zelfstandig als in teamverband.
Vaardig zijn in het gebruik van kantoor applicaties (Office programma’s en soortgelijken).
Het kunnen overbrengen van de ingezette koers in eenvoudige taal naar de belangrijkste stakeholders (vertalen en presenteren).

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Ervaring Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met procesbegeleiding/organisatieverandering binnen grotere en/of complexere organisaties, opgedaan gedurende de afgelopen 5 jaar.

Referentie vereist Kennis Op CV aantoonbaar een HBO werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit opdracht gerelateerde opleidingen op HBO niveau, gevolgde trainingen en/of werkervaring.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Weging prijsdeel: 30 %

Plan van Aanpak
In uw plan van aanpak beschrijft u hoe u ons gaat helpen. U beschrijft waarin u zich onderscheidt van andere specialisten op dit gebied. In uw plan van aanpak gaat u in op wat u denkt tegen te komen bij de uitvoering van deze opdracht, welke valkuilen c.q. risico’s u aan de voorkant van de opdracht denkt te kunnen identificeren en hoe u daarmee omgaat en hoe resultaatsgericht u te werk gaat. Uw plan van aanpak dient SMART geformuleerd te worden en maximaal 2 A4-tjes, lettertype Arial 11 lang zijn.
Weging: 45 %

Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens de gesprekken worden de inschrijvers bevraagd op de in het plan van aanpak benoemde elementen. Verder wordt de opgegeven ervaring met soortgelijke werkzaamheden, opgedaan in een soortgelijke omgeving, besproken. Het gesprek wordt – als onderdeel van de aanbesteding c.q. als gunningscriterium – beoordeeld, waarbij de leden van het aanbestedingsteam een score van 1 (slecht), 4 (voldoende), 7(goed) of een 10(uitmuntend) aan het gesprek kunnen geven. De gemiddelde score voor het gesprek dient minimaal een 7 te zijn, waarbij de gemiddelde score vervolgens gerelateerd wordt aan de maximale score (25%). Een kandidaat die dus bijvoorbeeld een gemiddelde van 7,8 scoort voor het gesprek krijgt dan (7,8 X 25)/10 = 19,5 punten voor het gesprek.
Weging: 25 %

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De Veiligheidsregio Limburg Noord nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 30 april 2021 vanaf 10.00 uur op de locatie van de Veiligheidsregio aan de Nijmeegseweg te Venlo. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

NB.: de gesprekken kunnen niét digitaal plaatsvinden (bij de gesprekken kan opdrachtgever de 1,5 meter afstandseis (uiteraard) garanderen).

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.