Vacature Projectleider Schone mobiliteit – Cleantech Regio – Voorst – 16 uren per week – schaal 10/11

Projectleider Schone mobiliteit – Cleantech Regio – Voorst – 16 uren per week – schaal 10/11

Voor de gemeente Voorst zoekt Mast Nederland een Projectleider Schone mobiliteit – Cleantech Regio. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
10/11
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 87,50 bruto per uur, inclusief ALLE

Code 4936
Datum vacature 31/03/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Voorst zoekt Mast Nederland een Projectleider Schone mobiliteit – Cleantech Regio. Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
10/11
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 87,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Functietitel
Projectleider Schone mobiliteit -Cleantech Regio
Standplaats
Twello
Startdatum
01-05-2021
Einddatum
31-12-2021
Optie tot verlenging
ja
Uren per week
8 tot 16 uur

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Identiteit Cleantech regio
Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de Cleantech Regio. In onze regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen aan een energieneutrale en duurzame vestigingsklimaat in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Mobiliteit is één van de programma’s die een bijdrage leveren aan deze doelen, door:

 • Verbeteren van de bereikbaarheid van de Cleantech Regio;
 • Het verduurzamen van de mobiliteit;
 • Een efficiënte overgang naar slimme mobiliteit;
 • Vanuit mobiliteit kansen benutten voor een veilige, vitale en gezonde leefomgeving.

Er is behoefte aan het versterken van de inzet, met name gericht op het opstarten en uitvoeren van slimme en schone mobiliteitsprojecten.

Zie voor meer informatie: www.cleantechregio.nl en www.slimschoonreizen.nl

Van de kandidaat verwachten wij een brede inzetbaarheid op het gebied van slimme en schone mobiliteit. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen in het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die leiden tot de hierboven genoemde doelstellingen.
De kandidaat concentreert zich op enkele grootschaliger projecten die leiden tot slimme en schone mobiliteit. Werkzaamheden starten in de definitiefase en lopen na besluitvorming door in de uitvoering. Het beoogde resultaat is het realiseren van enkele duurzame en innovatieve mobiliteitsprojecten in de regio.

Functietaken

Meer specifiek kunnen werkzaamheden onder meer betrekking hebben op:

stimuleren fietsgebruik en inbreng van de regio doelstellingen in diverse trajecten op provinciaal en landelijk niveau;
regionale coördinatie op het terrein van logistiek (ondersteunen schone stadslogistiek, stimuleren initiatieven en activiteiten ook in kleinere gemeenten);
Het stimuleren van ketenreizen en overstap OV/fiets/deelauto via overstappunten in wijk en dorp.het verder brengen van slimme mobiliteitsoplossingen (mobiliteitsknopen.
De kandidaat wordt onderdeel van het kernteam Mobiliteit van de regio. In dit kernteam worden werkafspraken gemaakt op het gebied van aansturing van het programma mobiliteit en wat daar bij komt kijken. Dat gaat ook over monitoring van doelstellingen en resultaten. Mocht de kandidaat een rol hierin kunnen betekenen is dat een pré. Ook ervaring met subsidiemanagement is een pré.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 10/11 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 mei 2021. tot en met 31 december 2021 voor maximaal 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd

In de periode 2010 tot 2021 heeft u aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van mobiliteit. Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten/opdrachten (maximaal 4) die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

De kandidaat beschikt aantoonbaar (middels digitaal bijvoegen van een kopie van een diploma) minimaal over een afgeronde gerichte HBO opleiding op het gebied van ‘mobiliteit’, economie of bedrijfsvoering

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).

U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.

Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

50%
De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met slimme en schone mobiliteit en weet initiatieven tot resultaat te brengen.

50 %
Beschrijf in maximaal 1 A4 wat uw aanpak is om een duurzaam en innovatief mobiliteitsproject gerealiseerd te krijgen en hoe u voldoet aan de gevraagd eigenschappen en deze in zal zetten om de resultaten te bereiken. We toetsen hierbij op het vertrouwen dat uw aanpak en inzet van eigenschappen geeft in relatie tot de gewenste resultaten én op eigentijdsheid en op het inspiratie gehalte

Competenties:
De ideale kandidaat heeft:

 • Ervaring met planontwerp en realisatie van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten;
 • Resultaatgericht: Skills om project-initiatieven verder te brengen
 • Hands on mentaliteit, ook zelf gas geven
 • Draagvlak en binding van overheidspartijen;
 • Kunnen werken in een politiek gevoelige omgeving;
 • Verbinden van partijen in de omgeving;
 • Enthousiasme kunnen overbrengen;

Deze eigenschappen worden in de initerviewfase getoetst.
Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 40 %
Gewicht van kwaliteit: 60 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Start

De ideale kandidaat heeft:

 • Ervaring met planontwerp en realisatie van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten;
 • Resultaatgericht: Skills om project-initiatieven verder te brengen
 • Hands on mentaliteit, ook zelf gas geven
 • Draagvlak en binding van overheidspartijen;
 • Kunnen werken in een politiek gevoelige omgeving;
 • Verbinden van partijen in de omgeving;
 • Enthousiasme kunnen overbrengen;

Deze eigenschappen worden in de initerviewfase getoetst.
De interviews zullen plaatsvinden in de week van 26 april 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.