Vacature Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen – schaal 9/10 – Universiteit Utrecht – 9 tot 12 maanden

Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen – schaal 9/10 – Universiteit Utrecht – 9 tot 12 maanden

Voor de Universiteit Utrecht zoekt Mast Nederland een Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen. Reageren op deze vacature kan tot 12 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 72,50 bruto per uur, inclusief ALLE

Code 4930
Datum vacature 29/03/2021

De opdrachtgever

Voor de Universiteit Utrecht zoekt Mast Nederland een Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen. Reageren op deze vacature kan tot 12 april 2021 om 08:00 uur.

Schaal
9/10
ZZP Tariefrange:
€ 50 – € 72,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Het betreft een opdracht die start op uiterlijk 1 mei 2021 voor de duur van negen maanden. De overeenkomst loopt derhalve tot en met 31 januari 2022. Tevens is er een mogelijkheid voor verlenging van driemaal drie (3) maanden.
Het aantal contracturen betreft 24 uur per week.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Het Facilitair Service Centrum (FSC)
Het Facilitair Service Centrum (FSC) is één van de directies van de Universitaire Bestuursdienst. Het FSC biedt een breed scala aan producten en ondersteunende diensten aan de universitaire faculteiten en diensten, alsook de individuele medewerkers, studenten en externe huurders. De activiteiten worden door circa 300 interne medewerkers uitgevoerd. De facilitaire organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot een regieorganisatie. Daardoor worden operationele taken in toenemende mate geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door marktpartijen.

Voor het uitvoeren van herstelprojecten aan drie laboratoriumgebouwen op het Utrecht Science Park zijn we op zoek naar een directievoerder met een installatietechnische achtergrond.

De drie gebouwen zijn het Jeanette Donker-Voetgebouw, het Prof. dr. H. Jakobgebouw en het Willem C. Schimmelgebouw. De herstelprojecten bestaan uit verschillende werkzaamheden, waaronder de aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallatie, groot onderhoud aan de regelkasten en het verbeteren van brandveiligheidsvoorzieningen. De projecten zijn in voorbereiding en worden in de loop van dit jaar, 2021, uitgevoerd.

De Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de projecten. Deze persoon krijgt daarbij ondersteuning van een toezichthouder. Verder is hij of zij verantwoordelijk voor de naleving van de overeenkomsten die daartoe zijn afgesloten met uitvoerende partijen.

Functietaken

Je ondersteunt het projectteam bij de aanbestedingen;

 • Je adviseert bij de contractvorming en aanstelling van de aannemers;
 • Je bewaakt dat de aannemers de aannemingsovereenkomsten naleven;
 • Je bewaakt dat de aannemers de overeengekomen kwaliteit leveren;
 • Je bewaakt dat de aannemers de werken uitvoeren conform de overeengekomen planning;
 • Je bewaakt dat de aannemers de werken inbedrijfstellen zoals overeengekomen;
 • Je bewaakt dat de aannemers complete en juiste opleverdossiers overdragen;
 • Je coördineert de werkzaamheden van nevenaannemers;
 • Je coördineert en voert ook zelf toezicht op de uitvoering van de werken;
 • Je coördineert en bewaakt de uitvoering van overeengekomen testprotocollen;
 • Je controleert voortgangsrapportages van de aannemers;
 • Je beoordeelt eventuele gelijkwaardigheidsvoorstellen van de aannemers;
 • Je bewaakt de budgetten en beoordeelt meer- en minderwerk opgaven van de aannemers;
 • Je beoordeelt de facturen van de aannemers;
 • Je zit de bouwvergaderingen voor en maakt daar verslagen van.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op MBO-niveau op het gebied van installatietechniek.
Toelichting: de afgeronde en erkende opleiding(en) moet(en) benoemd zijn in het C.V. van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Een salariswens die past bij de schaal 9/10 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”).
Je hebt minimaal een aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau op het gebied van installatietechniek;

 • Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare relevante werkervaring op HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring als directievoerder van verbouwprojecten en/of renovatieprojecten in utiliteitsgebouwen in de afgelopen vijf (5) jaar;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring als directievoerder van tenminste één (1) verbouw- of renovatieproject in een laboratoriumgebouw in de afgelopen vijf (5) jaar;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in de ontwerpfase en uitvoeringsfase van tenminste één (1) verbouw- of renovatieproject in een utiliteitsgebouw in de afgelopen vijf (5) jaar.

De kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief wachtdiensten en eventuele verlengingen) met als startdatum 1 mei 2021.De kandidaat dient zelf te beschikken over de volgende voor uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen:

 • mobiele telefoon;

Dit elektronische hulpmiddel wordt niet ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”).
Aanvullende afgeronde trainingen of cursussen op het gebied van directievoering met tenminste tien lesdagen en waarvan de kandidaat een diploma op certificaat heeft gehaald op basis van een examen.
U dient minimaal 2 relevante referenties op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Let op: de referenties dienen op de hoogte te zijn.
Aanvullende afgeronde trainingen of cursussen op het gebied van kwaliteitsmanagement met tenminste tien lesdagen en waarvan de kandidaat een diploma op certificaat heeft gehaald op basis van een examen.
Beschrijf in een korte motivatie(max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.
Aanvullende afgeronde trainingen of cursussen op het gebied van communicatieve vaardigheden met tenminste tien lesdagen en waarvan de kandidaat een diploma op certificaat heeft gehaald op basis van een examen.
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in projecten in een omgeving met kritische bedrijfsprocessen waarvan de continuïteit tijdens de projectwerkzaamheden geborgd moet zijn.
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als directievoerder in tenminste 2 verbouw- of renovatieprojecten in een laboratoriumgebouw.
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in projecten voor publieke opdrachtgevers.
Competenties

 • Je begrijpt wat voor de opdrachtgever belangrijk is en je kunt dat ook uitdragen;
 • Je bent uitstekend in staat om de belangen van de opdrachtgever te behartigen, maar je

staat ook voor goed opdrachtgeverschap;

 • Je bent kwaliteitsgericht en resultaatgericht. Daarbij ben je hard op de zaak, maar zacht op

de persoon;

 • Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden;
 • Je hebt een goed analytisch vermogen;
 • Je hebt een goed omgevingsbewustzijn;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van techniek. Daardoor kun je technisch inhoudelijke discussies volgen en

doorgronden;

 • Je kunt handelen op basis van onvolledige informatie en kaders.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Tarieven ZZP
De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de opdrachtnemer worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • De kosten in verband met het uitbrengen van uw offerte zullen niet worden vergoed.
 • Opdrachtnemer neemt afdoende maatregelen om schade aan goederen en gebouwen van

de UU te voorkomen.Opdrachtnemer verklaart dat bij het inzetten van medewerkers van de opdrachtnemer er
voor gezorgd wordt dat deze medewerkers op de hoogte zijn van de calamiteitenregels die van toepassing zijn op het gebouw waar de activiteiten wordt uitgevoerd. De calamiteitenregels liggen ter inzage bij de receptie.

 • Opdrachtnemer verklaart dat hij de locatie na afloop van activiteiten schoon achter zal laten.

Opdrachtnemer verklaart dat zijn medewerkers zich kunnen legitimeren bij FSC-Securityen/of de receptie als hierom wordt gevraagd.

 • Opdrachtnemer verklaart dat hij zorgt voor orde en veiligheid op en rondom de plaats

waar de activiteiten worden uitgevoerd, in dier voege, dat het primaire proces van deopdrachtgever zo min mogelijk wordt verstoord.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.